A Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola központi épületének részlete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az egyre romló járványhelyzet miatt közel négy hónapja távoktatásban részesülnek országszerte a középiskolás diákok.  A gimnáziumok mellett a szakközépiskolák számára körülményesebb a távoktatás módszerével az ismeretek átadása, mivel az elméleti tantárgyak mellett meg kellett oldani a gyakorlati tárgyak oktatását is. Miként tanulnak a leendő szakácsok, fodrászok, avagy a gépészlakatosok a koronavírus-járvány idején? A következőkben az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari  Szakközépiskola vezetősége avat be a részletekbe.

„Iskolánkban 2020. október 12-től távoktatásra álltunk át. Az elméleti tantárgyak mellett a gyakorlati órákat is érintette a változás. Nem volt zökkenőmentes, de sikerült áthidaló megoldásokat találnunk a helyzetre”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Bugyi István, a nagy múltra visszatekintő szakközépiskola vezetője.

A kétnyelvű tanintézményben jelenleg szakácsokat, fodrászokat, valamint gépészlakatosokat oktatnak. A hároméves szakképzés mellett kétéves, érettségivel végződő  felépítményi évfolyamokon is folyik az oktatás.

Átállás a technikai eszköztár fejlesztésével

Mint Galo Zsanett, az elméleti oktatás igazgatóhelyettese kifejtette: „A távoktatás iskolánkban az Edupage iskolai információs rendszeren keresztül folyik. Figyelembe véve a különböző technikai háttérrel rendelkező diákokat, módosítani kellet nemcsak a tantárgyak feladatait, de az informatika gyakorlati oktatását is, mivel sok diák nem rendelkezik saját számítógéppel vagy laptoppal.”

A távoktatás márciusi bevezetése bizonyos tekintetben kihívás volt a diákoknak és a tanároknak egyaránt.

„Az online oktatás minden tantárgyban jelen van, használjuk a Google Meet, Zoom és a Microsoft Teams platformokat is, így diákjaink digitális képességei is fejlődnek, de mi magunk is velük együtt tanuljuk ezt. Számunkra nagy előnyt jelent, hogy már két éve használjuk a Microsoft iskolai kontókat, amellyel rendelkeznek nemcsak pedagógusaink, de minden diákunk is, így lehetőségük nyílik igénybe venni az online 365 office előnyeit is”

– magyarázta az igazgatóhelyettes.

Módosult az órarend, részben a követelmények és a tartalom is. Erre a következőképpen reflektált Galo Zsanett: „A tananyagot illetően igyekszünk követni és betartani a tanterveket és az iskolai oktatási programot, viszont fókuszálni kell az anyag lényegére, kiemelni a legfontosabb témákat, hogy semmi fontos ne maradjon ki. A mennyiséget át lehet adni elektronikusan is, elmagyarázni is megoldható – de azt, hogy menyire sajátítják el, a megszerzett tudást csak az iskolában lehet igazán felmérni.”

Mint hozzátette: a legnagyobb gond a diákok motiválása, hogy betartsák az órarendet és részt vegyenek az oktatáson online módon és abban az időben, amikor az zajlik.

Gondot okozott a szükséges technikai eszközök beszerzése is. Amint Bugyi István elmondta, mintegy 12 500 euróból fejlesztették a számítástechnikai eszköztárukat.

Az oktatási minisztérium, valamint a fenntartó Nyitra megye anyagi támogatását némi önrésszel kiegészítve szereztek be több laptopot, számítógépeket, s építették ki az iskola teljes területén a megfelelő szélessávú internethálózatot.

A december 20-án bevezetett szigorú lezárás miatt a jelen helyzetben a tanárok otthonról oktatnak. A pedagógusok az őszi időszakban az iskola épületéből oldották meg a távoktatást. A nem megfelelő technikai háttérrel rendelkező, nagyrészt hátrányos szociális helyzetű diákok oktatásáról is gondoskodnak. Mint az igazgató megjegyezte: papíron, postai úton juttatják el ezeknek a diákoknak a feladatokat.

Kihívásokkal teli gyakorlati oktatás online módon

Az elméleti oktatás mellett a gyakorlati ismeretátadást még hátrányosabban érinti a jelenlegi helyzet.  A szakmai gyakorlati oktatás célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában  felkészítsük az önálló és megfelelő minőségű munkavégzésre. Sajnos a jelenlegi helyzetben ezt nem tudják a szakközépiskolák teljes mértékben teljesíteni. A szakmai gyakorlat nagyon fontos része a diák és a szakoktató közötti személyes kapcsolattartás, mivel a helyes munkavégzést és a munkamenetet irányítani kell. Minden egyes szakma, amit az  iskolánkon oktatunk, külön megközelítést igényel” – ezt már Békési Zoltán, a gyakorlati oktatást irányító igazgatóhelyettes magyarázta portálunknak.

Az elsős évfolyamokban nagyobb probléma nélkül tudták megvalósítani a távoktatást, mivel itt túlnyomó többségben vannak az egyszerűbb elméleti témakörök.

„A problémák a második és harmadik évfolyamban jelentkeznek, ahol már túlnyomó részben produktív, vagyis termelő munka folyik a szakmai gyakorlaton – hangsúlyozta.

Hozzátette, „a szakácsok és fodrászok gyakorlati távoktatását valamivel egyszerűbb volt bebiztosítani, mint a gépészekét.”

Az említett két szakon a diákok heti rendszerességgel megkapták az adott feladatot, melyet hazai, szerényebb körülmények között próbáltak megoldani. Elkészítették az ételeket a megadott recept alapján, vagy egyszerűbb frizurákat csináltak a család valamelyik tagjának. Mind a két esetben lefényképezték az eredményt, majd azt elküldték a szakoktatóknak ellenőrzésre. A gépészeknél a megkezdett hegesztői tanfolyamot sajnos nem lehet távúton elvégezni és  befejezni. Ezek a diákok megkapták a tanfolyam teljes elméleti részét munkafüzet formájában. Amint a járványhelyzet megengedi, a diákok befejezik a gyakorlat hiányzó részét majd remélhetőleg  a sikeres vizsga után megkapják hegesztői  igazolványukat – fejtette ki az igazgatóhelyettes.

Mint Bugyi István elmondta: a december végi szigorú lezárás előtt még lehetséges volt a kis létszámú, két-három fős gyakorlati órák megtartása a gépészeti szak diákjai részére. Januártól azonban ez is szünetel.

Az érettségire és szakvizsgákra készülve

Amint láthatjuk, megváltozott körülmények között zajlik az oktatás, ismeretátadás. Vajon mindez hatással lesz a szakvizsga követelményeire? A kérdésre Békési Zoltán a következőket válaszolta: „Az egyes szakmák  vizsgakövetelményein nem tudunk, és nem is lehet enyhíteni, mivel ezek adottak az előírások szerint. Ami a tananyag mennyiségét illeti, a tantárgybizottságokon múlik, hogy mennyire szűkítik le az adott tananyagot az elmúlt időszak tapasztalatai alapján. Ezeknek az ismereteknek a birtokában a következő napokban  átdolgozásra kerülnek a vizsgatételek, melyeket ismertetünk a végzős diákokkal.”

A tanintézménynek jelenleg közel ötven végzős diákja van. A hároméves szakok végzősei várhatóan június folyamán teszik le szakvizsgáikat. Az írásbeli és szóbeli elméleti rész mellett gyakorlati vizsgákra is sor kerül. Az érettségizőkre májusban vár a megmérettetés.

Mindez még a járványügyi helyzet függvényében változhat  – emelte ki az intézmény igazgatója.

Az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola vezetősége kapcsolatban van a hasonló irányzatú szakközépiskolákkal.  A problémák azonosak és a megoldások is nagyban megegyeznek a mieinkkel – véli Békési Zoltán.

Az iskola vezetősége bízik abban, hogy hamarosan visszaállnak a közvetlen oktatásra az osztálytermekben és a műhelyekben újraindulhatnak a gyakorlati képzések is.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)