Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás vezetője (Fotó: Pro Civis PT.)

A Pro Civis polgári társulásban, Nagyszombat megye megkeresésére (is) elkészítettük az oltással kapcsolatos kérdőíveket – kétnyelvű (szlovák – magyar) változatban. A kétnyelvű dokumentumokat természetesen közzétettük, és szokásainknak megfelelően a közösségi hálón jeleztük, hogy ezeket bátran használhatják.

Az imént kaptam egy jelzést, hogy az egyik oltópontra érkezőknél az egészségügyi személyzet kérte a szlovák nyelvű dokumentum kitöltését és a kétnyelvűek mellőzését. Hivatkozási alapként azt jelezték, hogy a dokumentumot az SzK Egészségügyi Minisztériumának is jóvá kell hagynia.

Nyilván az egészségügyesek fő feladata az oltások megszervezése és elvégzése (munkájukat ezúton is köszönjük), és nem a hatályos nyelvhasználati törvények rendelkezéseinek ismerete.

Nézetünk szerint viszont az oltópontok esetében is érvényes a Tt. 184/1999-es, a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény, mely szerint, a „nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az (1) bekezdés szerinti településen 2a) joga van a helyi államigazgatási szervvel, a területi önkormányzati szervvel és a területi önkormányzati szerv által alapított jogi személlyel (a továbbiakban “közigazgatási szerv”) folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során, ideszámítva az írásbeli háttéranyagokat és bizonyítékokat, a kisebbség nyelvén kommunikálni, és a közigazgatási szerv a kisebbség nyelvén írt beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is ad választ a közokiratok kiállításának kivételével, miközben ez a kivétel nem érinti a (4) és (5) bekezdések szerinti közokiratokat“.

A rendelkezésre álló információk szerint a megye részéről felvették a kapcsolatot az egészségügyi minisztériummal az ügy megoldása érdekében.

Bízunk benne, hogy gyors válasz érkezik a minisztérium részéről is, hiszen el lehet hárítani a törvényben foglaltak betartatásával kapcsolatos kételyeket, és biztosítani lehet a polgárok alkotmányos jogait is.

Remélem, hogy az ügyintézés gyors és hatékony lesz, addig is igyekezzünk a kétnyelvűségbe hullott homokszemeket magunk is kiseperni a rendszerből.

Őry Péter
A Pro Civis elnöke