Farkas Iván (Fotó: vidókép)

Szlovákia elkötelezte magát az Európai Unió és az ENSZ fenntarthatósági céljai mellett. Ezzel összefüggésben a XVI. Komáromi Egyetemi Napok keretében Pék Pál, a Fenntarthatóbb Felvidékért társulás elnökének vendége Farkas Iván, Nyitra megye önkormányzatának képviselője, a Magyar Közösség Pártjának frakcióvezetője, az MKP szakmai alelnöke volt.

Farkas Ivánnal a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata Facebook-oldalán közvetített beszélgetés során többek között azt vették górcső alá, hogy vajon Nyitra megye az új területfejlesztési terve alapján valóban fenntartható régióvá válhat-e?

Farkas Iván mérnök közgazdász, Muzsla polgármestere, az MKP szakmai alelnöke a gazdasági, regionális fejlesztési szakterületen tevékenykedik. A környezetvédelemben személyesen is részt vesz, mert nem közömbös számára, hogy mit hagy a jövő generációra. Környezettudatosan él odahaza is, de faluvezetőként a legaktuálisabb trendeket is átülteti. Az a véleménye, hogy az embereket érdekli ez a téma.

Elmondta, hogy a közmunkásokkal öt illegális szemétlerakatot szüntettek meg. Egy európai uniós támogatásnak köszönhetően a lebomló zöldhulladékkal, a lomtalanítással és az apró építkezési hulladékkal is foglalkoznak.

Az új fejlesztésekről a vállalkozók is felelősségteljesen gondolkodnak, csak még nincs meg a megfelelő elköteleződés, s nagyon drágák a technológiák. Ugyanakkor már naponta érezzük, hogy baj van, s valamit tenni kell.

(Fotó: videókép)

Nagyon fontos az állam szerepe. A motiváló illeték ugyan érvényben van, a zöldenergiát is törvény szabályozza, a folyamat 2009-ben kezdődött, s akkor masszív dotációk álltak rendelkezésre. Ez ma is így lenne, ha az állami támogatások rendelkezésre állnának ezekre a fejlesztésekre.

A megyéknek ugyanis nincsenek eszközeik, hogy bármit is tenni tudnának a környezetvédelem területén. De Nyitra megyében alkották meg elsőként a területrendezési tervet, melyet most ősszel újítottak meg, s fogadott el a megyei képviselő-testület.

Az új megyei területfejlesztési terv kidolgozásának alapjául szolgált az Agenda 2030 ENSZ fenntarthatósági céljainak dokumentuma is, mely Zero Waste elemeket is tartalmaz.

Leszögezték, hogy a kommunális hulladékdíj tulajdonképpen nem is díj, hanem büntetés, amiért nem szeparálnak.

A felvilágosítás az elsődleges, hogy mindezt megértsék az emberek. Az lenne az ideális, ha a települések is büntetőilleték nélkül helyeznék el a hulladékot. Az adminisztrációs terheket is csökkenteni kell.

Pék Pál (Fotó: videókép)

A jövőben minden település számára kötelező lesz a területrendezési terv elkészítése. Ennek az a feltétele, hogy összhangban legyen a megyei fejlesztési tervekkel, s figyelembe kell venni az Európai Unió nagy fehér könyvét is.

Az ENSZ szigorító intézkedéseit, a klímaegyezményt is ratifikálták – látszik a világméretű összefogás annak érdekében, hogy környezetünket megóvjuk – szögezte le Farkas Iván.

A levegő szennyezettségének méréséből kiderül, hogy az akár a 2025-ös évben is átlépheti a megengedett értéket. A legutóbbi párizsi konferencián, 2015-ben leszögezték, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Drasztikus intézkedésekhez kell folyamodni.

A levegő szennyezettsége a tavalyi, járvány következtében megvalósult teljes leállásnak köszönhetően enyhült.

Az újraindítási alap kapcsán brüsszeli elvárás, hogy a Szlovákia számára megítélt 6 milliárdos keretből a zöldberuházásoknak 30%-ot kell kitenniük, a digitalizációra fordított támogatásnak pedig 20%-ot kell elérnie. Erre hároméves átmeneti időszakot biztosítanak.

Petíció is indult a klímaváltozással kapcsolatban. A legtöbb polgármester látja a helyes utat, de az önkormányzatoknak nincs rá forrásuk.

A jelentős változások, a hulladékgazdálkodás stratégiája csak uniós támogatásokkal valósulhat meg. Országos szinten mindössze 300 önkormányzat képes egy-egy ilyen nagyobb beruházásra.

Július elsejétől az ételmaradékok osztályozásának kötelezettsége is érvénybe lép, ezt korszerű biogázüzemekben, komposztáló- vagy osztályozóegységekben lehetne feldolgozni. Ilyen vállalkozásokból Dél-Szlovákiában még nincs elegendő.

A közgondolkodásnak meg kell változnia, hogy legyen elegendő szolgáltatás a hulladék szeparálására is.

A Vajon Nyitra megye Zero Waste régióvá válhat? – Körforgásos gazdaság, fenntartható régiók címmel rendezett beszélgetés a XVI. Komáromi Egyetemi Napok keretében valósult meg április 23-án. Az eseménnyel a Fashion Revolution világmozgalom törekvéseit és célkitűzéseit támogatták.

(HE, Felvidék.ma)