Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató áprilisi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A gyülekezeti tájékoztató egyik központi témája a húsvéti ünnepkör. „Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome illatszereket vásároltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák. A hét első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Márk 16, 1-6” – olvasható Nagypál Malvína jegyzetének nyitányaként a címlapon.

A portálunkon is publikáló dr. Békefy Lajos a cyber világkorszakbeli keresztyének szabadságküzdelmeiről szól.

A lap hasábjain köszöntik a százegy éves alsómihályi Szegedy Júliát. Megemlékeznek az Imregi Református Egyházközség egykori hűséges gondnokáról, Soltész Dénesről, aki idén márciusban hunyt el. Ugyancsak búcsúznak a kaposkelecsényi Timko Jánostól.  Egy korábbi interjú újraközlésével tisztelegnek a dalszerző Dinnyés József emléke előtt.

A teremtés és a rombolás érzete hatja át az Elrabolt Hungáriát, mondja Balázs D. Attila író, újságíró, aki szerzőtársával együtt fontosnak tartotta, hogy valami maradandóval és jövőbe mutatóval emlékezzenek a régi, egységes Magyarországra. Az íróval készült terjedelmes interjú szintén olvasható az áprilisi lapszámban.

A Kárpát-medence reformátussága állandó rovat ezúttal a gyermekegészségügy és gyógyászat témájában hirdetett online konferenciáról számol be.

A Világoldal – Hitről hívőknek rovat a magyar támogatással a bezárástól megmentett libanoni református iskolákról szól. Az összességében mintegy kétmillió dollárnyi magyar támogatás a két ország kritikus helyzetben lévő református intézményeinek fenntartását szolgálta, nagyszabású beruházásokat is lehetővé tett, de jutott a helyi családok helyzetét segítő humanitárius segélyekre is.

Az áprilisi lapszámból sem hiányozhat a könyvajánló, a fiataloknak szóló rovat, valamint a bibliaolvasó vezérfonal sem.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)