Illusztráció (Fotó: eea.europa.eu)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Föld napjához igazítva szervezte meg az Öko-logika környezetvédelmi csapatversenyt. A környezettudatosságot szem előtt tartó hiánypótló versenyt a járványhelyzetből kifolyólag az online térben tartották meg.

Mint Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta: a szövetség a csapatversenyt három évvel ezelőtt rendezte meg első alkalommal a korábban nagy sikert aratott Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny utódjaként.

Az országos csapatversenyt az alapiskolák 7-9. évfolyamai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 2-4. osztályai számára hirdetik meg.

„Kevés olyan verseny van, ahol a környezettudatosság, a környezetről alkotott vélemény kerülne előtérbe. A verseny célja a komplex ökológiai gondolkodás megalapozása a tehetséggondozással egyetemben” – emelte ki a szövetség elnöke.

A verseny írásbeli tesztből és egy kiselőadásból áll. Az elméleti rész összefoglalja többek között a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok összefüggéseit. A gyakorlati alapú kiselőadás a tanulók lakóhelyéhez kötődő környezetvédelmi témákat vizsgál. Környezetvédelmi problémák kutatására, megoldási lehetőségek kidolgozására, adott környezet természetvédelmi értékeinek a bemutatására összpontosít a verseny gyakorlati része. Idén inkább leíró munkák érkeztek a terepi kutatáson alapuló munkák helyett, ez részben a jelenlegi járványhelyzetnek tudható be.

Felvétel a 2019-es versenyről (Fotó: SZMPSZ)

Az április 22-ei döntőben szakmai értékelő bizottság véleményezte a munkákat. A zsűri tagja volt Kiss Attila, a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára, Szegi Aranka, a komáromi KompAkt civil szervezet munkatársa, György Judit, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola pedagógusa, valamint Varga Tamás, a komáromi Jókai Mór Alapiskola tanára.

A döntőbe négy tanintézmény csoportja jutott be. Az első helyen a diószegi Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda tanulói végeztek, másodikok lettek a Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda növendékei, megosztott harmadik helyen végzett a Bélyi, illetve a Nagykaposi Alapiskola diákcsoportja.

A szövetség részben a csapatversenyre és a Föld napjára építve szervezte meg április 21-én a környezettudatosság jegyében a soron következő online előadását a szövetség tagjai részére.

Szebenyi Péter A jövőnk záloga a környezetünk megmentése című előadása itt megtekinthető.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatos gondolkodás. Mára az iskolai oktatói-nevelői munkába is beépült, szerves része lett  az iskolai életnek.

Felvétel egy korábbi versenyről (Fotó: SZMPSZ)

Mint Fekete Irén ezzel kapcsolatban megjegyezte: a pedagógusok tantárgyaikba beleszövik a környezetvédelmet. Számos tanintézmény indított el iskolakertprogramot, fákat és virágokat ültetnek az iskolaudvaron. Példaértékű, ahogy az iskoláink tudatosan alakítják a környezetüket, tudatosan építik be a környezetvédelmi ismereteket a tanórákba  – emelte ki az SZMPSZ elnöke.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)