Illusztráció (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Dr. Békefy Lajos az ünnep alkalmából nemzetközi szemlefigyelőt állított össze, melyet az alábbiakban közlünk.

Canterbury: Isten elsöprő nagylelkűsége

Válassz jobb jövőt! – mondta az Anglikán Egyház feje húsvéti prédikációjában. A canterburyi érsek, Justin Welby szerint a világnak nem szabad úgy folytatódnia, mint a Covid-19 járvány előtt. Szerinte az elmúlt év „a történelem újabb kegyetlen időszaka volt, elvette tőlünk azokat, akiket szerettünk, kegyetlenül és tragikusan véget vetve életüknek”.

De mivel a meghalt Jézus életben van: a halál hazug. Krisztus igazsága a valóság, bizonyos reményünk és megváltozott jövőnk van – mondta.

„Össze fogunk jönni azokkal, akiket szeretünk. Megbocsátást és szabadságot kapunk arra, hogy Isten új életét ajándékként élhessük”. Jézus az általa 2000 évvel ezelőtt tanítványainak felajánlott „örömöt és célt” ugyanúgy felajánlja a mai embereknek is, mivel mindenkit arra hív, hogy „fogadja el ezt az új valóságot”. „Isten elsöprő nagylelkűsége ugyanazt ösztönzi minden szinten: a szeretetet a magánélet tetteitől kezdve a nemzetközi segítségig.”

Köln: nincs visszatérés!

A kölni kardinális, Rainer Maria Woelki szentbeszédében kiemelte: a koronavírus okozta világválság után nem mehet úgy az élet, mint korábban.

„Nem lesz már szinte semmi sem olyan, mint korábban volt. Az új helyzethez nekünk is meg kell újulnunk, fel kell készülnünk.”

Beszélt azokról a bibliai helyekről, melyek arról tudósítanak, hogy Jézus feltámadása után a hívő asszonyokkal és az apostolokkal találkozott. Sebei még láthatóak voltak. De aki ellőttük állt, velük tartott az úton, már nem a korábbi Jézus volt. Megváltozott. A járvány elmúltával az első lépéseket a megváltozott viszonyok között kell megtennie az emberiségnek. A lépéseket a reménynek kell meghatároznia.

Bern: „Ajándékozz fényt” – digitális oldal koronavírusban elhunytak emlékére

Guy ParmelinSvájc szövetségi elnöke gyújtotta meg az első online gyertyát azon a zseniálisan egyszerű online felületen, amit ökumenikus összefogással hoztak létre az egyházak, illetve szervezeteik: a Svájci Evangéliumi Református Egyház (EKS), a Svájci Püspöki Konferencia, Svájc Római Katolikus Központi Konferenciája, a Svájci Keresztyén-Katolikus Egyház, a Svájci Keresztyén Egyházak Munkaközössége, a Svájci Evangéliumi Allianz. A honlap ITT érhető el.

A digitális emlékoldalt nem véletlenül nagypénteken indították el. A szövetségi elnök videóüzenetében hangsúlyozta: a honlappal a halál, a pandémia okozta gyász, fájdalom a közösségi együttérzéssel, odafigyeléssel enyhíthető. Ez pedig abból a győzelemből táplálkozik, amit Jézus Krisztus vívott ki, aki harmadnapra feltámadott a halálból. Attól kezdve az élet határozza meg még az elmúlást is. A honlap nagypéntektől pünkösdig látogatható. Négyfajta elektronikus gyertyácskát tudnak meggyújtani az oldalt látogatók: 1. a hála, 2. a remény, 3. a megemlékezés, 4. az összetartozás gyertyácskáját. Mód van arra is, hogy mások helyett is gyújtsunk fényecskét és azt megküldjük annak, aki helyett ezt megtettük. Az online oldalon Svájc térképét látjuk, rajtuk már azok a helységek jelennek meg, ahonnan vagy ahova gyújtottak, küldtek emlékezésgyertyát. A cikkírás pillanatáig (húsvét vasárnap este 20:30) 3682 gyertyagyújtás, küldés történt. A nyitó oldalon ez a köszöntő szöveg fogadja a látogatót:

„A koronavírus világjárványban mindnyájan átéljük, mit jelent az, ha valakit szeretteink közül elveszítünk, illetve hálásak tudunk lenni az egészségért, az életért, a segítségért. Svájc együttérzőn és szolidárisan összefog és reményt nyújtunk egymásnak.”

Három legördülő link mutatja a gyertyagyújtások számát, az emlékezők üzeneteit, imádságait, valamint bibliai Igéket, bátorításokat. Köszönet svájci keresztyén testvéreinknek a nagyszerű kezdeményezésért, a testvéri együttérzés digitális eszközéért, ami német, olasz, francia nyelven érhető el.

St. Gallen, Nagyvárad: kész, illetve készülőben a kézzel másolt Biblia

A koronavírus-járvány idején Isten Szentlelke különösen találékonnyá teszi a szeretetet.

Az első és második hullám idején St. Gallen református lelkipásztora indította el a kezdeményezést, amikor a karanténba kényszerült emberek kézzel másolták le a Szentírás egy-egy fejezetét.

Rövid időn belül ezt a zseniális és gyakorlatias ötletet ezrek követték, s néhány hónap alatt elkészült a Biblia kézzel másolt változata, a pandémia különös terméke.

(Fotó: pixabay.com)

A kezdeményezést a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben is átvették tudósításunk nyomán, és ott is ezres nagyságrendben másolták a bibliai üzenetet. Nemsokára készen lesz a Koronavírus Biblia partiumi változata, amelyet Nagyváradon Vinczéné Pálfi Judit lelkésznő, egyházfőtanácsos koordinál.

Pannonhalma: egyházi önkritika húsvét lendületével

Ugyancsak meglepett, méghozzá nagyon, pozitív értelemben a pannonhalmi bencés főtemplomból húsvétvasárnap délelőtt közvetített szentmise, illetve Hortobágyi T. Cirill főapát szentbeszéde. A feltámadás vasárnapjának hajnalán a sírhoz igyekező asszonyokhoz szól az üzenet: Ne féljetek, én veletek vagyok.

Az igehirdető a mai világjárványra is alkalmazva az Igét, néhány elgondolkodtató üzenetet fogalmazott meg.

A halál, elmúlás vírus okozta megrendülésében, amikor a halál sem biztos többé, hiszen legyőzetett, miként tudja az egyház a szenvedők lelkét megemelni? A sírhoz igyekvő két Máriát az egyház előképének nevezte, s gyakorlati teendőként fogalmazta meg: legyünk egymás számára angyalokká. Szelíden, mégis nagyon határozottan szólaltak meg a mondatok:

 az egyházi rutin miatt hányan nem hallották meg az élet Igéjét? Az egyházias rugalmatlanság, nosztalgiázás, embertelenség miatt hányan lettek áldozattá?

Sokkal merészebb evangelizációra van szükség ebben a helyzetben – hangzott a főapát húsvéti lendületben fogant intése és biztatása.

Dr. Hortobágyi T Cirill, pannonhalmi főapát (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Jó dolog látni, hogy 2021 húsvétján, amikor világtapasztalattá lett az elmúlás, az emberi élet törékenysége a világjárvány láthatatlan hadseregének támadása miatt, ha kitekintünk a Kárpát-medencéből, illetve jobban szétnézünk házunk táján, hogy Isten Igéje és Lelke mellettünk áll. Csak halljuk meg, vegyük végre szívünkre, mit üzen a Feltámadott Úr a gyülekezeteknek, egyházaknak, népeknek. A nagy evangélium ma is az örök, a 2000 évvel ezelőtti: Én élek, ti is élni fogtok! (János 14,19).

(Források: https://www.christiantoday.com/article/choose.a.better.future.says.archbishop.of.canterbury.in.easter.sermon/136612.htmhttps://www.lichtschenken.ch/LichtSchenken@Lichtschenken.html/72603533kath.dekath.chref.ch)

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)