Huszár László (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A Felvidéki Értéktár Bizottság nemrégiben megtartott soros ülésén foglalkoztak az értékgyűjtés jelenlegi helyzetével és a jövőbeni tervekkel is. Az értéktár csatlakozik a Mentor TT által szervezett képzéshez, melynek során a résztvevők megismerhetik az online adatbázis használatát. Külön foglalkoztak a beérkezett értékjavaslatokkal is.

A bizottság döntése értelmében a Felvidéki Magyar Értéktárába került a nemrégiben elhunyt Huszár László közművelődési szakember munkássága, tevékenysége, a jeles felvidéki személyiség kategóriában.

Felelősséggel tartozunk Huszár László kulturális öröksége iránt, hiszen iránymutatása nemcsak a Felvidéknek, de az egész Kárpát-medencének szólt. Ebből kifolyólag a bizottság javasolta, hogy a munkásságáról szóló összegzést az illetékesek továbbítsák a Magyar Nemzeti Értéktár felé

– emelte ki Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke.

A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alkotta meg Kopecsni Gábor harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia Iskolát. A Dalia, mint magyar nemzeti harcművészeti stílus a Trianon által elszakított országrészen, a Felvidéken született, ahol már több csapat működik, és e témakörben Magyarországon is nyílnak iskolák. A harcművészet központja egy felvidéki kis faluban, Gömörpéterfalán van, ahol csapatvezető képzések zajlanak. Az érdeklődők az ország számos pontján működő és most alakuló közösségekhez is kapcsolódhatnak. A Felföldi Dalia Iskola célja, hogy a felgyűjtött néprajzi anyag ne csak dokumentáció legyen, hanem összegezve, kidolgozva és rendszeresítve visszatérjen a gyakorlatba mindazok számára, akik a harcművészeten keresztül is megélik a magyarságukat. Ezért a FÉB besorolta a Felföldi Dalia Iskolát a Felvidék kulturális örökségei közé és javasolta továbbításra a Magyar Nemzeti Értéktárba.

A Gömöri Kézművesek Társulása 2002-ben alakult polgári társulásként Várhosszúréten, melynek célja a hagyományos mesterségek újjáélesztése és oktatása.  A társulás kézműves alkotóinak száma több mint 100 (köztük fafaragók, harangöntők, kosárfonók, csipkeverők, drótosok, bádogosok, hordókészítők, kovácsmesterek, bronzművesek stb.), akik rendszeresen képezik magukat különböző szakmai konferenciákon, programokon. A társulás meghatározó személyisége Ulman István fafaragó népművész, aki már eddig is számos elismerésben részesült.

A FÉB kulturális örökségei közé sorolta be és szintén javasolta továbbításra a Magyar Nemzeti Értéktárba.

Rancsó Andrea, a FÉB elnöke örömét fejezte ki, hogy a beérkezett értékjavaslatok kidolgozottsága magas szintű volt. Ez nagyban megkönnyítette a bizottság döntéshozatalát. Jó volt látni, tapasztalni, hogy a lelkes munka hátterében szakmaiság is van.

A Felvidéki Magyar Értéktár új értékeihez szívből gratulálunk az értékőrzőknek. Munkájukkal gazdagítsák továbbra is a Felvidék magyar kultúráját!

(FÉB/Felvidék.ma)