(Fotó: TASR)

A felvidéki magyar közösség meghatározó személyisége, a magyar közélet oszlopos tagja a mai napon ünnepelné nyolcvanadik születésnapját. Sajnos, immár nyolc esztendeje eltávozott az élők sorából.   

Duka Zólyomi Árpád 1941. május 8-án született Pozsonyban. Egyetemi tanulmányait a Cseh Műegyetem Magfizikai karán (ČVUT) végezte.

Már egyetemi évei alatt bekapcsolódott  a csehszlovákiai magyar ifjúság közéleti, kulturális életébe. 1964-1967 között a prágai Ady Endre Diákkör, 1968–1970 között a Magyar Ifjúsági Szövetség elnöke volt.

1968-tól 1976-ig volt a pozsonyi Komenský Egyetem Matematika-Fizika Kara Magfizikai Tanszékének tanára és tudományos kutatója. 1976-tól 1989-ig a Szovjetunióban dolgozott, a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet Neutronfizikai Laboratóriumának tudományos munkatársaként. 1989-től ismét a pozsonyi Komenský Egyetem Matematika-Fizika Kara Magfizikai Tanszékének tanára és tudományos kutatója lett.

A szakmai munkássága mellett a közéletben valamint a kulturális életben és annak szervezésében is aktívan részt vállalt.

Elnöke volt a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának, 1990 és 2004 között tagja a Csemadok Országos Elnökségének.

Politikai tevékenységét a rendszerváltozás után az Együttélés Politikai Mozgalomban kezdte, melynek megalakulásától, 1991-től a magyar pártok egyesüléséig, 1998-ig általános alelnöke volt. 1992–1994 között a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, a parlament közigazgatási bizottságának alelnöke, az Együttélés parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. 1994–1998 között a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, a Magyar Koalíció parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, a külügyi bizottság tagja, az európai integrációs bizottság tagja, az EU és a Szlovák Köztársaság közös parlamenti bizottságának tagja.

2004–2009 között az Európai Parlament képviselője, az EU- Örményország, Grúzia, és Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség alelnöke, az Emberi jogi albizottság tagja, a Külügyi Bizottság póttagja, a Fehéroroszországgal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség póttagja, a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagja volt.

2009-ben nyugdíjba vonult. Duka Zólyomi Árpád portálunkon is többször publikált. 2013. március 8-án hunyt el.

Halálhírére Duray Miklós ekképpen reagált:

“Te vagy ennek a küzdelemnek a paradoxona. Az ismeretlen katona sírját ismerjük, csak nem tudjuk, ki nyugszik a hant alatt. A te esetedben a sírhely ismeretlen. Remélem, egyszer tudomást szerzünk arról, hol és mikor hantoltak el, legalább egy virágszállal tiszteleghessünk földi maradványodnak és égi életednek. Az emberhalál korszakzárás vagy írásjel a történelem összetett mondatában? – teszem fel a kérdést. Elénk dobták halálod hírét, mint kutyának a csontot. Borzasztóan fáj.”

Bauer Edit, aki képviselőtársa volt Brüsszelben, a következőket fogalmazta meg 2013 márciusában:

„Az elmúlt választási időszakban Brüsszelben együtt próbáltunk kapaszkodókat keresni az európai kisebbségek helyzetének javításához. Nagy kihívásokkal néztünk szembe, gyakran ütköztünk a meg nem értés, az ignorancia falába, vagy váltunk ismét, ki tudja hányadszor, ellenségekké a szlovák képviselő kollégák szemében. A napi küzdelmekben, a sok “missziós” munkában gyakran csak egymásra számíthattunk. De egymásra mindig számíthattunk. A közös feladat, a közös munka bennünket is, a munkatársainkat is összefűzte.”

(Felvidék.ma)