(Fotó: pixabay.com)

A szexuális erőszak emberek millióit érinti csak az Európai Unióban. A legtöbb európai országban, ahogy Szlovákiában is, továbbra sem ismerik el, hogy a beleegyezés nélküli közösülés nem szex, hanem erőszak. Az áldozathibáztatás és elkövetőmosdatás nemcsak társadalmi jelenség, de hozzájárul ahhoz, hogy a szexuális erőszak ezen formája büntetlen maradjon. Intézményi szinten egyelőre nem mutatkozik igény a változásra, de a társadalmi nyomás egyértelművé teheti: ez a helyzet elfogadhatatlan.

Kulcsfontosságú annak a ténynek a felismerése, hogy a nemi erőszakot nem az erőszak vagy a fenyegetettség határozza meg – és nem is a védekezés, vagy épp a segélykiáltás hiánya –, hanem a szexuális tevékenységre irányuló akarat hiánya – vélik a szakemberek.

A szexuális közösülés, amely bármelyik fél beleegyezése nélkül történik, nemi erőszaknak minősül és ennek megfelelően kell büntetni, de ehhez az elavult törvényeket kell megváltoztatni és fel kell számolni az áldozathibáztatást.

Jó hír, hogy a szlovák társadalom jelentős többsége megérett a változásra: egyértelműen többségben vannak azok, akik szerint a beleegyezés nélküli szex nemi erőszaknak számít.

Beszéljünk róla

A Focus Amnesty Slovakia felkérésére végzett felmérése szerint a szlovák lakosság a nem közös megegyezésen alapuló szexet is nemi erőszaknak tekinti. Az online végzett reprezentatív felmérés szerint Szlovákiában az emberek 93%-a tartja nemi erőszaknak a beleegyezés nélküli szexuális kapcsolatot, és 91%-uk szerint a törvénynek is így kellene tekintenie.

A Focus által készített 3 kérdésből álló felmérés utolsó kérdésére, mely a cselekmény büntethetőségére vonatkozik, már megoszlanak a vélemények.

Mindössze a megkérdezettek 43%-a gondolja úgy, hogy a partner szexre való kényszerítése helytelen, és bűncselekményként kéne kezelni. A megkérdezettek 30%-a szerint helytelen és már most bűncselekmény. A válaszadók 24%-a szerint a partner közösülésre való kényszerítése helytelen ugyan, de nem kéne büntetni. A felmérésben részt vevők 3%-a gondolja úgy, hogy a partner szexre kényszerítése rendben van és nem szabadna törvénysértésként tekinteni.

Az 1012 fő (52% nő és 48% férfi) bevonásával készült felmérés része a „Beszéljünk a beleegyezésről” (Let’s talk about yes) nemzetközi kampánynak, amelynek célja, hogy elősegítse a nemi erőszak jogi meghatározásának megváltoztatását, és erősítse a szexuális kapcsolatokban a beleegyezésről szóló nyilvános vitát.

Európa kontra Szlovákia

Európában 31 országból csak 11-ben számít nemi erőszaknak a beleegyezés nélküli szex. A helyzet azonban fokozatosan változik, és az elmúlt 5 évben Dánia (2020), Görögország (2019), Svédország és Izland (2018) megváltoztatta a nemi erőszak jogi meghatározását, míg Spanyolországban és Hollandiában már elmozdultak ebbe az irányba.

Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyek törvényei nem tartalmazzák a nemi erőszak beleegyezésen alapuló meghatározását, hanem elsősorban az erőszak alkalmazását vagy az erőszakkal való fenyegetést hangsúlyozzák.

A szlovák Büntető törvénykönyv értelmében az emberi méltóság elleni bűncselekménynek minősül a szexuális erőszak. A pontos jogi definíció szerint, „aki erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel nőt közösülésre kényszerít, vagy védekezésre képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Ám ez a jogi meghatározás nem említi külön a beleegyezést, a cselekményre irányuló akaratot (vagy annak hiányát), a beleegyezési képességet vagy a pszichológiai kényszert. A meghatározás figyelmen kívül hagyja azt a tényt is, hogy a nemi erőszak bűncselekményének nem kizárólag nők a szenvedő alanyai.

A jogi definíció megváltoztatására azért lenne szükség, mivel a nemi erőszakot nem az erőszak vagy fenyegetés megléte határozza meg, hanem az önkéntesség hiánya

– hívják fel a figyelmet az Amnesty Slovakia szakemberei, akik szerint egy olyan törvény, amely elismeri, hogy a beleegyezés nélküli szexuális aktus nemi erőszaknak minősül, egy szükséges minimum. A törvényi változás erősítené a társadalomban annak a ténynek a felismerését, hogy a kölcsönös beleegyezés minden szexuális kapcsolat szükséges része, és tudatosítaná a társadalomban a testi autonómiához való jogot.

Bordás Sándor (Fotó: Felvidék.ma, archív)

Minek ment oda?

Bordás Sándor pszichológust kerestük meg a témában, aki első gondolatként leszögezte: a beleegyezés nélküli szex bűncselekmény. Hogy mégis miért gondolhatja bárki is úgy, hogy beleegyezés nélkül is rendben van, Bordás szerint ennek oka a szocializációs folyamatokban kereshető.

„Szlovákia nagyon erősen maszkulin társadalom a Geert Hofstede-féle társadalmi dimenziókat véve figyelembe. Ennek megfelelően szocializálódtak a társadalom női tagjai is, tehát bizonyos értelemben átvettek a férfiaktól olyan attitűdöket, melyek inkább a férfiak gondolatmenetére, viselkedésére jellemzőbbek. Persze, ez a hozzáállás visszavezethető a szexuális kultúra hiányára is, hiszen az 1989 előtti diktatúrában a szex tabutéma volt. Az eltelt 30 év alatt pedig nagy változás nem történt, hacsak az internet világában elterjedt pornóoldalakra nem gondolunk. Ezek az oldalak pedig inkább ártalmasak, mintsem a szexuális kultúrát növelnék a társadalom különböző rétegeiben” – vélekedett.

Az áldozathibáztató jelenségről megjegyezte: „abban meg kell egyeznünk, hogy a beleegyezés nélküli szex minden esetben bűncselekménynek kell, hogy számítson”.

Ám véleménye szerint egyedi esetekként kell vizsgálni az egyes szituációkat. „Lehetnek olyan helyzetek, amikor valamelyik fél csábít, szándékosan kihívó szexuálisan, és ha a másik fél erre reagál, akkor a csábító hirtelen megijed, visszavonulót fújna, de már nem lehetséges, hiszen az elcsábított már nagyon erősen benne van a játékban, és már ő nem engedi a visszavonulást. Az ilyen helyzeteket nagyon alaposan ki kell vizsgálni” – húzta alá.

Nem együttműködő, „csak” az életét menti – van még hova fejlődni

Gyakori jelenségnek számítanak az áldozathibáztatás mellett az elkövető mentegetésére alkalmas véleménynyilvánítások – sokan, gyakran nők is kategorikusan kijelentik: akarata ellenére senkit nem lehet megerőszakolni. Arra voltunk kíváncsiak, milyen oka van annak, hogy egyes áldozatok nem védekeznek, a társadalom szerint „elvárt módon”, sőt, akár együttműködők az erőszaktevővel. „Több vizsgálat bebizonyította, hogy egy férfi egy nőt nem tud megerőszakolni, hacsak nem kábítja el valamilyen módon. Ha a nő összezárja a combjait, egyedül egy férfi nem tudja szétnyitni” – jegyezte meg Bordás, ám hozzátette, az áldozat vélhetően annyira megijed az ilyen helyzettől, hogy úgy éli meg, az életéről van szó, és ezért inkább engedelmeskedik. „De ezt semmiképp sem nevezném együttműködésnek, inkább félelemnek az adott helyzettől” – nyomatékosította.

A felmérés eredményéről, mely szerint a szlovákiai polgárok zöme elutasítja és bűncselekménynek tartja a beleegyezés nélküli szexet, úgy vélekedett, „viszonylag egy jó eredmény, de van még hova fejlődnie ennek a társadalomnak is”.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)