(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A szerdai kormányülést követően felmentették tisztségéből Filip Mónikát, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkárát. A csábi születésű politikus 2020. március  21-től töltötte be az államtitkári posztot. Június 24-től Svetlana Síthová veszi át az államtitkári feladatköröket.

Mint a hivatalos közösségi oldalán Filip Mónika kifejtette: ma befejezem a munkámat az oktatásügyi minisztériumban. Szeretnék köszönetet mondani minden egyes lelkesedéssel teli találkozókért a gyermekekkel, valamint a gyakorlati szakemberekkel, akikkel az iskolákban, önkormányzatokban, településeken volt lehetőségem találkozni. Hálásan köszönöm az eddigi együttműködést, a konstruktív visszajelzéseket, a felbecsülhetetlen tapasztalatokat. A legnagyobb köszönet azonban a legközelebbi csapatomnak szól, akiknek a munkájára mindig számíthattam.”

A nemzetiségi oktatással kapcsolatban megjegyezte: meggyőződésem, hogy a kollégákkal megkezdett közös munka folytatódik  és további pozitív eredményeket érnek el a nemzetiségi oktatás és az iskolahálózat átalakítása terén.

Az új államtitkár ezidáig is a szaktárcánál dolgozott, az inkluzív oktatásért felelős szakosztály vezetőjeként.

Az ipolynyéki iskolalátogatáson (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar nemzetiségét nyíltan vállaló Filip Mónika a szaktárcánál végzett munkája során prioritásként kezelte a nemzetiségi oktatás színvonalának emelését, a magyar nyelvű kommunikáció bevezetését.

Mint a tavaly április elején közölt bemutatkozó interjúban Filip Mónika kiemelte: „Természetesen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a kisebbségi oktatásban dolgozó pedagógusok munkája színvonalának emelésére. A fennálló tankönyvhiány, illetve a megfelelő, színvonalas tankönyvek kiadása és beszerzése is megoldásra vár. Problémaként látom a kisebbségi oktatásügyben a szlovák nyelv tanítását. A most összeálló kormányprogramba is felvetettem, hogy második nyelvként oktassák a szlovák nyelvet a kisebbségi iskolákban. Fontosnak tartom ennek a megvalósulását.”

Mint akkor hozzátette: igyekszünk magyarul informálni az állami hivatalokat, intézményeket, szervezeteket, az oktatásügyben fontosnak tartom a magyar nyelven való kommunikációt is.

Irányításával az elmúlt csaknem másfél év alatt az államtitkárság munkatársai látványos munkát végeztek.

Az általa vezetett államtitkárság törekvéseinek eredményeként magyar nyelven is elérhetőek voltak egyes kézikönyvek, fontos dokumentumok, nyomtatványok és módszertani útmutatók.

Részben a koronavírus-járványra reagálva elindították a digitális segédeszközök, oktatóvideók sorozatát. Az online segédeszközök már elérhetőek a felvidéki magyar iskolákban. Többek között magyar irodalom és matematika tantárgyakból állnak rendelkezésre oktatóvideók.

Emellett hangsúlyt fektettek a szlovák nyelv tanítási módszerének változtatására. Szakemberekkel együttműködve  tevékenykedtek a módszer kidolgozásán.

Ipolynyéken (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szorosabb együttműködésre törekedett a Rákóczi Szövetséggel, s a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága is felvette a kapcsolatot vele.

A szerteágazó tevékenysége mellett nagy jelentőséget tulajdonított az iskolalátogatásoknak, az egyes felvidéki magyar régiók felkeresésének, az ottani magyar közösség helyzete megismerésének.

Mint ahogy a június 17-ei, Ipoly menti tanintézményekben történt látogatása során az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában a Felvidék.ma kérdésre kifejtette: „A járványhelyzet enyhülése szerencsére lehetővé tette az iskolalátogatásokat, a beszélgetéseket az igazgatókkal, a pedagógusokkal. Az ilyen kapcsolatfelvétel számunkra is igen fontos. A körutak tapasztalatai hatékonyabbá és gördülékenyebbé teszik a mi munkánkat is.”

Az államtitkárság élén munkatársaival a közösségünkért tevékenykedett.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)