Idén júniusban jelent meg Dr. Illés György irodalomtörténész 30. könyve. A szokott módon, postán érkezett hozzám a könyv egy kedves dedikációval. Kíváncsian vettem a kezembe, történelem szakos révén érdekelt, mi újat lehet még elmondani a hanyatló római kori birodalomról és főleg Aquincumról?

Kinyitom a könyvet, s a rövid bevezető után máris megjelennek a főszereplők, a szépséges, nagyon művelt, a zenében is jártas Sabina, és a csellel elfogott és Aquincumba hurcolt hatalmas erejű szőke kvád herceg.

A könyv pergő ritmusa rabságba ejti az olvasó figyelmét, megszűnik a világ és csak a történet az, ami ettől kezdve érdekli az olvasót.

A szereplők és a leírtak rendelkeznek egy olyan láthatatlan aurával, amely az egyszeri műalkotások sajátja. Nem mindig és nem mindenkinek sikerül ugyanez.

Látszatra könnyű műfaj, pedig nagyon sok a mondanivalója és teljes egészében bemutatja a  római kori provincia romlottságát. A hedonizmus, az élvezetek hajszolása és más népek leigázása is nagyon érdekesen, egy szerelmi történet mögé van elrejtve, de mégis szinte az ember arcába kiált, hogy ezt és így nem szabad.

Róma dúskál minden földi jóban, miközben a dolgozó provinciai népet sanyargatják, miközben rabszolgák, foglyok, üldözött keresztények esnek áldozatul a cirkuszi játékokon a nép szórakoztatásának, de legfőképp a helytartó és a főurak kielégíthetetlen vágyának.

Az élvezetek halmozásával nem mindenki ért egyet, ezért lázadni kell. A regényben megjelenik a kezdeti kereszténység is, amelyet nagyon érdekesen csak az „Ács fiának követői” néven ismerünk meg.  Az író a regény két főszereplőjét a valóságban is létezett két emberről mintázta. Sabina, az a híres előkelő római asszony volt, aki a víziorgonán játszani szokott, utca és zeneiskola is van elnevezve róla Óbudán.

Akit érdekel a történelmi regény műfaja egy nagyon olvasmányos regénnyel és írójával találkozhat, aki 2021. június 27-én Komáromban a Klapka téren dedikálja könyvét 15.00 órától.

(Klemen Terézia/Felvidék.ma)