Dr. Surján László és Schön György (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Június 4. a fájdalom és az emlékezés, de a nemzeti összetartozás napja is, nem csupán egy emléknap a sok közül, de a nemzet része is kell hogy legyen. Ezt a célt egymástól függetlenül, de szinte egyszerre tűzte maga elé évekkel ezelőtt a Charta XXI. és a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület. Azóta együttműködnek, a sajtótájékoztatójukat is együtt tartotta a két elnök: dr. Surján László és Schön György.

Alkalmasabb közösségi és kulturális központot aligha találhatott volna a Háló, mint ezt a tágas, előadásokra, kiállításokra, de belsőépítészeti megoldásai révén kisebb, csoportos foglalkozásokra, beszélgetésekre is alkalmas helyiséget 2 percnyire az Astoria Metro megállótól. Sajnálhatják azok a kollégák, akik inkább online vettek részt a tájékoztatón, hogy nem néztek körül személyesen a barátságos helyszínen.

Találkozás, kapcsolat és közösség – ezek a hívószavai az alulról építkező Háló mozgalomnak – mondta Schön György házigazdaként köszöntve a jelen- és távollévő hallgatóságot.

Trianon sebeit és következményeit 101 év után is hordozzuk, ezért különös felelősségünk van a határon túl élők iránt, hogy érezzék a személyes kapcsolatot a közösséggel.

Ezért buzdít a Háló „Összetartozunk, számontartalak!” felhívása arra, hogy ne csak egy rokont vagy közeli barátot, de régen látott ismerősöket is keressünk meg egy telefonhívással, vagy az elektronikus lehetőségek megannyi eszközével. Tavaly egy kisfilmet is készítettek azokból a félperces vallomásokból, amelyek arról szóltak: mit jelent a határon túl élni.

Nemcsak felhívni, írni is lehet – folytatta a gondolatot dr. Surján László – hiszen a szó elszáll, az írás megmarad, de mindkettőnél fontosabb a személyes találkozás az emberek közti hidak építéséhez. És nem csupán a június 4-i emléknapon, hanem folyamatosan.  Nem él már senki azok közül, akiknek át kellett élniük a szétszakítás fájdalmát.

A ma élők mind tényként örökölték a határokat, beleszülettek abba, hogy ezek vasfüggönyként választanak el, nemcsak nyugati irányban, és mert az iskolai tananyagból is hiányzott, a tudatlanságból és a rossz propagandából fakadó ismerethiányokat most pótolnunk kell.

Ebből a szándékból született a „Fogadj szívedbe egy települést” mozgalom, amelyhez alig néhány hónap alatt már 931-en csatlakoztak és 1134 település talált befogadóra.

Végül azt jegyezte meg dr. Surján László, hogy a Charta XXI a megbékélés, de nem a jogfeladás mozgalma, valamint az együttműködésé.  Célja: megszüntetni a kisebbség fogalmát, és helyébe az egyenrangú állampolgárt helyezni, megértetve, hogy a magyarság nem veszélyt, hanem barátot jelent.

(Cservenka Judit/Felvidék.ma)