A hidasnémeti vasútállomás (Fotó: Balassa Zoltán)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kassai Önkormányzati Kerület (KÖK) együttműködési megállapodást írt alá július 27-én a hidasnémeti vasútállomáson, mely a Miskolc–Kassa gyorsvasútforgalmat hivatott megvalósítani.

Ez alkalomból beszédet mondott Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, aki megemlítette, együttműködésük nem új keletű. A két régió közös történelmi, nyelvi és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Így több programot közösen valósítottak meg már 2014–20 között is. Ezek kiterjednek a szociális szférára, a munkahelyek létrehozására, az oktatásra, sportra, befektetésekre, az ipari parkokra, környezetvédelemre és turisztikára egyaránt.

Ilyen a Via Carpatia EGTC, valamint az Interreg Szlovákia–Magyarország és a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna határon átnyúló együttműködési program.

Mérföldkőnek nevezte ezt a keddi napot, mert szerződésben vállalják, hogy a következőkben minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a két város közötti vasúti fejlesztés valósággá váljon. Ennek célja, hogy a két székhely között a vasúti forgalom, mely magába foglalja a személy- és áruszállítást, olyan mértékben fejlődjön, hogy jelentősen csökkenjen a közúti személy- és áruforgalom, valamint az ezzel járó környezetszennyezés.

Sántha Gergely, Bánné Gál Boglárka és Rastislav Trnka (Fotó: Balassa Zoltán)

Rastislav Trnka, a KÖK elnöke gyümölcsözőnek tartja az eddigi együttműködést, melynek hozzáadott értéke növekszik. Most ezáltal válik lehetségessé, hogy egy gyorsvasút épüljön. Kassa megye a gyorsforgalmi utak és autópályák területén negatív elsőbbséget tudhat magáénak, 37 km-rel rendelkezik. Minden forgalom másod- és harmadosztályú utakon zajlik. Ezért tartja fontosnak a közlekedés fejlesztését a megyében. A történelmi tapasztalat arra tanít bennünket, hogy a kereskedelmi utak mentén emelkedik az életszínvonal és nő a munkahelyek száma.

E két terület az EU perifériáján áll, ezért jár köszönet az Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt.-nek, hogy a beruházást itt valósítja meg.

A vasút jelentősen csökkenti a közutak forgalmát és az azzal járó környezetszennyezést. Trnka örömét fejezte ki, hogy a BAZ megyei önkormányzatban olyan partnerre lelt, mellyel karöltve egy folyamatot tud beindítani, amely a későbbiekben a régióban élőket közelebb hozza egymáshoz. A következő hónapokban kerül sor az időpontok egyeztetésére.

Aláírják a szerződést (Fotó: Balassa Zoltán)

Sántha Gergely, az Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az erősen tudatos együttműködés jelentős gazdasági potenciált szabadít fel, amely megfelelő mértékben hozzájárul(hat) mindkét ország gazdasági fejlődéséhez. E két régió szorosan kapcsolódik egymáshoz és ha sikeresen felzárkóznak, akkor eredményesek lesznek. Ebben vállal szerepet az általa vezetett zártkörűen működő részvénytársaság, hogy a régióban rejlő adottságokat feltérképezve, aktív kezdeményező szerepet vállaljon gazdasági, kulturális és társadalmi életének fellendítésében. Feladatuk olyan fejlesztési projektek életre hívása az infrastruktúra, a környezetgazdálkodás, turizmus és sport területén, amelyek e régiót felvirágoztatják.

Erre csak úgy van mód, ha a beazonosított stratégiailag fontos partnerekkel működnek együtt. Feltett szándékuk, hogy a Miskolc–Kassa gyorsvasút mielőbb megvalósuljon és a régió lakossága, a munkavállalók életminősége javuljon, a régió gazdasági potenciálja növekedjen. Mindennek jótékony hatása majd pozitívan hat a régióra.

A sajtótájékoztató résztvevői (Fotó: Balassa Zoltán)

A beszédeket követően a két önkormányzat képviselője aláírta az együttműködési megállapodást, melyben minden rendelkezésükre álló lehetőséget kihasználva azon dolgoznak, hogy

a két önkormányzat székhelye közötti vasúti közlekedés fejlesztése megtörténjen, és a Miskolc–Kassa közötti vasúti személy- és áruszállítás aránya ütemesebben növekedjen, jelentősen csökkentve ezzel a közúti személy- és áruforgalmat, ami a környezetszennyezés csökkenésével jár majd.

A sajtótájékoztató után megkérdeztem Sántha Gergelyt, hogy mit jelent mindez a gyakorlatban, tekintettel arra, hogy ma Kassa és Miskolc között a vonat majd 1 óra 20 perc alatt teszi meg a 90 km-es távot. A fejlesztés megvalósulása után ez 20 vagy 30 perccel kevesebb lesz. Ehhez viszont le kell cserélni a síneket is, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés csak évek múlva valósul meg.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)