Szentmise a Szent Mihály romtemplom falai közt (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az idei évben Jó Pásztor ünnepén a közös imádkozást meghiúsította a vírus okozta korlátozás. Így, a húsvétot követő negyedik vasárnapon, a XXXII. Komáromi Imanapon a felvidéki hívő közösség az online térben csatlakozhatott a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a magyar főpásztorért történő liturgiába.

A korlátozások megszüntetése után az imanapok szervezői, a Pázmaneum Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány papjai – élen a közelmúltban elhunyt Karaffa János atyával – elhatározták, hogy július első vasárnapján Jó Pásztor Imanapra hívják a felvidéki magyar katolikusokat Szőgyénbe, és a Szent Mihály-templom romjainál imádkoznak közösen magyar papokért és magyar főpásztorért.

Keresztúti ájtatosság Zsolt atyával (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Keresztúti ájtatossággal vette kezdetét az imadélután, melyet Farkas Zsolt atya végzett a Szent Mihály-templom romjai körül felállított keresztúti állomásoknál. A helyszínen lehetőség volt szentgyónásra, a szomszéd községből érkezett lelkiatyák végezték a szolgálatot.

A szentmise kezdetén Farkas Zsolt atya, a Jó Pásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum elnökségi tagja, Szőgyén plébánosa, a párkányi esperesi körzet iskolaesperese, a nyitrai egyházmegye ministránsreferense köszöntötte a környékbeli híveket, akik a közeli és távolabbi helységekből zarándokoltak a közös imádkozásra. A nagyszombati, a nyitrai, s a besztercebányai egyházmegyékből érkeztek lelkiatyák, és a pozsonyi egyházmegyéből ministránsok. De érkeztek zarándokok az anyaországból is.

Zsolt atya megemlékezik Karaffa János atyáról (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Farkas Zsolt atya megemlékezett Karaffa János atyáról, a Pázmaneum Társulás alapítójáról, az imakilencedek szellemi atyjáról, a Jó Pásztor Imanapok szervezőjéről. Felidézte életét és munkásságát, mindazt, amit a kispapok oktatásáért, a ministránsokért, és a keresztény-nemzeti értékek megmaradásáért tett.

Mint jó pásztor, felemelte szavát a közéletben történt igazságtalanságok ellen, a felvidéki magyarságot ért sérelmeket sem hagyta szó nélkül és küzdött a felvidéki katolikus hívekért.

„Karaffa János atya emlékét megőrizve, imádkozzunk továbbra is hűségesen, végezzük az imakilencedeket, és ne szűnjünk meg könyörögni jó magyar családokért, magyar papokért és szerzetesekért, valamint magyar főpásztorért. Miként János atya tette, kérjük mi is a Mennyei Atyát, küldjön munkásokat az Ő aratásába. János atya, aki megtért a Teremtőhöz, most a mennyek országában küzd értünk továbbra is, és kéri a Jóistent a mi ügyeinkért” – hangsúlyozta Zsolt atya.

Négy egyházmegyéből érkeztek lelkiatyák (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A szentmisét Andrusko Gyula nagycétényi plébános, a Jó Pásztor Alapítvány kurátora mutatta be oltártestvéreivel. A homíliában kiemelte a lelkiatyák küldetését, amint jó pásztorokként vezetik a rájuk bízottakat. Megemlékezett Bosco Szent Jánosról, aki egész életét arra szentelte, hogy gyerekeket és fiatalokat vezessen és neveljen, megmutatva számukra Isten végtelen szeretetét.

Az ünnepi imanappal kezdetét vette az imakilenced. A következő állomásra Nagycétényben kerül sor, majd a Jó Pásztor Alapítvány és a Pázmaneum internetes oldalán figyelemmel kísérhetők a soron következő állomások helyszínei.

A szentmise után lehetőség volt ereklyetiszteletre, a Szent Kereszt- és a Szent István-ereklyék előtt.

Végezetül a tájház udvarán megterített szeretetasztalhoz, frissítőre hívták a résztvevőket. Az érdeklődő vendégeknek Svajcer Edina, a tájház és múzeum háziasszonya tárlatvezetést biztosított.

Ereklyetisztelet (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A rendezvény az egyházközség, az önkormányzat és a Mária Légió támogatásával valósult meg. Szolgálatot teljesítettek a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat tagjai.

Az imanapról élő közvetítést sugárzott a Mária Rádió Mirjam.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)