Kép: TASR

„Arra kérem Magyarország legfelsőbb vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a Szlovák Köztársaságot” – kezdődik a szokatlan diplomáciai üzenet, melyben Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnökének a napokban Somorján elhangzott beszédére reagál Ivan Korčok (SaS) külügyminiszter.

„Nem vitatom Magyarország azon jogát, hogy a maga módján lássa a történelmet, de azt kérem, hogy a történelmi eseményeket Szlovákia iránti tisztelettel kezeljék. Az a mód, ahogyan Magyarország vezető képviselői folyamatosan történelmi kérdéseket vetnek fel, ellentmond a Szlovákiával való jó kétoldalú kapcsolatok iránti kinyilvánított szándéknak” – írja Szlovákia külügyminisztere mai Facebook-posztjában.

Nyilván elfogytak a diplomáciai lehetőségek, így csak a közösségi hálón követelhet több diplomáciát országának.

Korčok minisztert Kövér László beszéde forgatta ki a lelki nyugalmából, melyet a napokban, a 76 évvel ezelőtt kitelepített magyaroknak emelt emlékmű ünnepélyes átadásán mondott. Megnéztük és újra meghallgattuk mit mondott a szónokként meghívott házelnök, ami kiverhette a szlovák diplomáciai biztosítékot.

(Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

 

„A bűn nem akkor teljesedik be, amikor elkövetik, hanem akkor, amikor elfelejtik” – mondta Kövér, kiemelve, hogy utódként kötelességünk az emlékezés és emlékeztetés, hiszen „ha az áldozatok utódai elfelejtik az elődeik ellen elkövetett történelmi bűnöket, akkor a bűnök a jövőben megismétlődhetnek, és az utódok ismét bármikor védtelen áldozatokká válhatnak, ha a bűnkövetők utódai nem tagadják meg elődeik bűneit, a bűnök visszaszállhatnak rájuk és az utódokat sújtva teljesedhetnek be”.

Kövér szerint a bűnnek ezen ördögi köréből csak a keresztyén hit szerinti megbánás s megbocsátás által lehet kiszabadulni.

„A magyarság nem bocsáthatta meg az ellene elkövetett bűnöket, mert a mai napig nem kértek bocsánatot tőle” – hangsúlyozta a házelnök. Kimondta és legfőbb bűne, hogy Szlovákiában mondta ki: még senki nem kért tőlünk bocsánatot Eduard Beneš dekrétumai miatt, amelyek következtében emberek millióit, magyarokat és németeket hurcoltak el otthonaikból és fosztottak meg állampolgári jogaiktól.

Bocsánatkérés helyett Korčoknak ez jutott eszébe: „Kiábrándító számomra, hogy Budapestről folyamatosan üzeneteket és előadásokat hallunk közös történelmünkről.

Azt azonban határozottan visszautasítom, hogy Magyarország második legfőbb méltósága úgy érzi, hogy épp Szlovákiában kell bemutatnia a történelemről alkotott elképzelését. Emlékeztetném Önöket, hogy nekünk, a Szlovák Köztársaság hivatalos képviselőinek is lehetőségünk van arra, hogy bemutassuk a múlthoz való viszonyunkat, beleértve Magyarország történelmi szerepét is”

– jelentsen ez bármit, kicsit fenyegetően hangzik, ha elképzeljük, hogy a rajkai szlovákok előtt emlékeztet a Matica Slovenská 1875-ös betiltására.

De megnyugodhatunk, Korčok miniszter sokkal békésebb (diplomatikusabb?) ennél. „Mégsem tesszük ezt, és végképp nem tesszük magyarországi rendezvényeken. Nemcsak a Magyarország iránti tiszteletből nem tesszük, hanem azért sem, mert

a háború utáni rendezés egy lezárt téma, és mi a jelen és a jövő felé akarjuk orientálni a kapcsolatainkat. A mai megbékélés a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó polgártársainkkal is ennek része. Ezért arra kérem a magyar képviselőket, hogy tartsák be szavaikat, ne ássák alá ezt a megbékélést, és tartsák tiszteletben a Szlovák Köztársaságot, mint egyenrangú partnert” – írta.

Szóval lezárt téma a 2007-ben a szlovák parlament által hozott határozat, amellyel megerősítették a beneši dekrétumok érinthetetlenségét. Amelyre hivatkozva a mai napig koboznak el jogos tulajdonokat. Tartsuk ezt tiszteletben!

Felhívtuk a somorjai megemlékezést szervező Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport elnökét, Méry Jánost, hogyan értékeli a szlovák külügyminiszter mai bejegyzését. „Őszintén mondom, nem értem. Véleményem szerint el sem olvasta a fordítást. Kövér László beszéde békülékeny volt, azzal érvelt, hogy ők a Magyarországon élő szlovák közösséget az ország részének tekintik és mindent, ami megilleti őket, bebiztosítanak. Itt jegyzem meg, a felvidéki magyar közösség ilyen hozzáállást nem kap Szlovákiától.

Beneštől idézve azt mondta, nem az igazságot kereste, de politizált. Ezek egyébként történelmi tények” – mondta. Méry kiemelte: a kitelepítésekért nem az akkori Csehszlovákia lakosai a felelősek, de a politikusok, az akkori vezetők követték el a bűnöket.

Rámutatott, ha egy mai demokrata gondolkodású személy nem határolódik el az akkori vezetőktől, akkor ők is ugyanolyan bűnösök. „Kövér László semmi támadhatót nem mondott, csak annak fájhatott, amit mondott, aki szentnek tartja Benešt” – vélekedett.

Amikor tovább faggattuk, hogy mégis miért születhetett meg egy külügyminiszterhez méltatlan Facebook-bejegyzés, Méry elmondta, lehet, hogy az érinti rosszul Korčokot, hogy nem államközi meghívásnak eleget téve érkezett Somorjára Kövér László házelnök.

„Nekem nem volt célom a szlovák diplomáciát meghívni. A házelnököt szónokként hívtuk. A magyar kormány anyagi támogatása nélkül hoztuk létre az emlékművet. Pusztán somorjai polgároktól, elkötelezett civilektől, vállalkozóktól, politikusoktól kalapoztuk össze rá a pénzt. Nagyszombat megye a területrendezést támogatta anyagilag” – húzta alá.

Korčok mai bejegyzését populizmusnak minősítette, mely véleménye szerint szélsőjobbos szavazatszerzésekre irányul.

Kövér László ezekkel a gondolatokkal búcsúzott Somorjáról:

„A magyar állam elítéli a kollektív bűnösség bármilyen elvét. Megkövette zsidó honfitársainkat, országgyűlési határozattal ítélte el a németek elüldözését magyarországi szülőföldjükről, és nemzeti emléknappá nyilvánította a felvidéki magyarság kitelepítésének kezdőnapját”.

Nyilván azért mondta, mert ez akár jó példa is lehetne a szlovák politikumnak.

„Okkal bizakodhatunk, hogy ez a politika további követőkre és támogatókra talál; s van erkölcsi alapunk arra is, hogy szelíd, de állhatatos türelemmel várjuk a bocsánatkérés és elégtételadás gesztusát a magyarok ellen a múltban elkövetett bűnökért, az utánunk következő nemzedékek békéje érdekében” – zárta beszédét Kövér László. Várjuk. Szelíd, de állhatatos türelemmel…

Cikkünk megjelenése idején a szlovák diplomata bejegyzése 2 600 kedvelést kapott. Nincs dühös, nincs nevetős, se csodálkozós emotikon, csak big lájk, mindenkinek tetszik. Itt lehet megtrollkodni. Ne feledjék: hesteg #DiplomaciapreSlovensko

A szlovák külügyminiszternek megint elgurult a gyógyszere és nekiment a magyaroknak

(Szalai Erika/Felvidék.ma)