A nyitrai Szent László-templomban összegyűlt zarándokok (Fotó: Zilizi Kristóf)

Július utolsó péntekén, 30-án immár a megszokott hagyomány szerint került megrendezésre a nyitrai Szent László-emlékmise a lovagkirály tiszteletére felszentelt piarista templomban.

Az apostoli lovagkirályunk halálának 926. évfordulója alkalmából rendezett felemelő egyházi esemény meghívójában szerepelt a következő mondat: „az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán magyar nemzetünk hitbeli, lelki és erkölcsi megújulásáért és a magyar családokért“ is imádkoznak Nyitrán.

Az emlékmise fővédnöke ft. Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar vikáriusa, főcelebránsa őexc. dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát volt.

Az ünnepi bevonulás élén a feszületet vitte a ministráns, majd a Szent György Lovagrend tagjai, a papság és a főapát következett. Közben Stubendek István kántor vezényletével csendült fel a 293-as, Isten hazánkért kezdetű ének, melynek 2. versszaka megidézi lovagkirályunkat: „László királynak vitéz lovagságát/ ó, ha csak ezt látnád“. Az énekeket Józsa Mónika karnagy, nyitrai egyetemi tanár vezette.

A mise kezdete előtt gyülekeznek a koncelebráló lelkiatyák: balról Sebő László, Józsa Attila, Németh Rezső, Bíróczi István, Patyi Ferenc Károly (Fotó: Zilizi Kristóf)

Az ünnepi bevonulás elején dr. Zeman István köszöntötte Asztrik nyugalmazott főapát urat, akinek a szép számban megjelent hívek nevében megköszönte, hogy vállalta a felkérést és elzarándokolt ebben a nagy hőségben, nem kis távolságot megtéve.

Asztrik atya örömmel jött Pannonhalmáról Nyitrára, ahol Asztrik püspöknek, akinek a nevét viseli, vannak leszármazottai. Ahogy elhangzott, míg Pannonhalma 1055-ből van elsőként az alapítólevélben említve, Nyitra 116 évvel, szóval bő egy évszázaddal korábbi keltezésű.

A nyitrai Szent László-zarándoklaton a szokásos, évente megjelenő vendégek nem tudtak mindnyájan jelen lenni, közülük dr. Smuk András, a bécsi Europa Club vezetője levélben üdvözölte a zarándokokat, remélve, hogy jövőre a járványhelyzet jobbulása után már személyesen is ellátogathat a nyitrai és zoboraljai magyarsághoz, akiknek sorsát már több mint három évtizede a szívén viseli. Szívhez szóló sorait Sándor Marianna szervező, a Szent László-misék 2018 őszén elhunyt másik kezdeményezőjének, Maga Ferencnek a lánya tolmácsolta.

Sándor Marianna népviseletben köszönti a híveket, s tolmácsolja Smuk András levelét (Fotó: Zilizi Kristóf)

Az áldozati liturgia elején a zoboralji népviseletbe öltözött hívek az adományokat vitték az oltárra, köztük piros-fehér-zöld szalaggal átkötött cipót, tálban gyümölcsöt. A koncelebrációban közreműködött Bíróczi István, a nyitrai magyarok nyugalmazott lelkipásztora, korábban nagykéri plébános-lelkiatya; Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi tisztelendő; Patyi Ferenc Károly korábbi verebélyi, jelenlegi fűri és csúzi lelkipásztor; Józsa Attila ógyallai plébános és ugyanonnan Sebő László káplán.

Az ünnepi mise vége előtt dr. Tóthpál Tamás tanár, lovag szólt a zarándokokhoz, nagy tisztelettel köszöntve volt tanárát, Asztrik főapát urat, akit örömmel hozott autóval Pannonhalmáról Nyitrára. Felhívta a megjelentek figyelmét a magyar szentek ereklyéire, melyek előtt főhajtással lehetett tisztelegni az ünnepi áldás, himnuszok és a kivonulás után.

Az Esterházy János-kápolna, ahol minden hónap első szerdáján magyar szentmiséket celebrálnak (Fotó: Zilizi Kristóf)

A mise után a zarándokok egy része ellátogatott a gyönyörű, festői környezetben található alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba. A sírnál ifj. Csámpai Ottó szólt a megjelentekhez, s fogadta a zarándokokat, köztük Asztrik főapát urat, aki a végén imát mondott Esterházy János boldoggá avatásáért. A zarándoklaton részt vettek a Lévai Szent László Kör tagjai; vezetőjük, Müller Péter, továbbá Ivkovič Krisztina, a Remény katolikus hetilap ifjúsági rovatának szerkesztője.

Végezetül kötetlen baráti beszélgetéssel, ismerkedéssel, eszmecserével zárult a 2021-es Szent László-emlékmise és az azt követő programfolyam a koloni Bóroson.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)