Fotó: TASR

Szeptember 30-a két kötelezettség teljesítésének fontos határideje, melyek a cégnyilvántartással kapcsolatban hárulnak a cégekre. Az első az úgynevezett szervezési egységekre vonatkozik, melyeknek meg kell erősíteniük bejegyzett adataikat, illetve javasolniuk kell az új adatok bevezetését, legkésőbb az említett időpontig.

A másik kötelezettség nagyobb számban érinti a cégeket, ez pedig a természetes és jogi személyek identifikációs adatainak ugyancsak 2021. szeptember 30-ig történő kiegészítése.

A Ružička and Partners ügyvédi iroda felhívja a figyelmet, hogy 2021. szeptember 30-ig bizonyos cégeknek új kötelezettségeket kell teljesíteniük a szervezési egységekre vonatkozóan. Az aktuális jogi szabályozás szerint legkésőbb az említett időpontig vissza kell igazolniuk azokat az adataikat, melyek a cégjegyzék szervezési egységében szerepelnek, illetve változás esetén a megváltozott adatok bejegyzését indítványozni.

Ez a kötelezettség érvényes akkor is, ha a szervezési egységre vonatkozó, cégjegyzékben szereplő adatok aktuálisak, nem szorulnak módosításra.

Amennyiben az érintett cégek az említett kötelezettségüknek 2021. szeptember 30-ig nem tesznek eleget, fennáll a veszélye, hogy a cégbíróság törli a szervezési egységet a cégjegyzékből. Mindezek mellett a törvényes kötelesség teljesítésének elmulasztása miatt szankció is fenyegeti az érintetteket.

További kötelezettség, melynek a már említett időpontig eleget kell tenni, az azonosító adatok kiegészítése a cégjegyzékben. Ez nagy számban érinti a cégeket, melyek bel- és külföldi természetes és jogi személyekkel szerepelnek a cégjegyzékben.

A jogi szabályozás szerint be kell jegyezni például a születési számot, vagy más azonosítószámot, így az útlevél számát, vagy a statisztikai számjelet (IČO).  Szükséges lehet pótolni a cégtársak, részvényesek, hivatalos képviselők – ügyvezetők, az elnökség, az ellenőrző, felügyeleti szervek tagjainak adatait. A múltban ezekre az adatokra nem volt szükség, ezért nem is szerepelhetnek a cégjegyzékben. Az új kötelezettség szerint azonban ezeket a legközelebbi, 2021. szeptember 30-a utáni változásbejegyzéskor, legkésőbb azonban 2022. szeptember 30-ig kell pótolni.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)