A beiktatás pillanatai a zselízi református templomban (Fotó: Felvidék.ma)

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a zselízi református templomban az egyházmegye új esperesét és gondnokát. A szeptember 12-ei alkalmon bocsátották szolgálatba az egyházmegye megválasztott képviselőit is.

Az esperesbeiktatási istentiszteleten igét hirdetett Ft. Rákos Lóránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője. „Felemelő pillanat, amikor szolgálattevőket állíthatunk Isten igéje harcosainak a sorába” – kezdte igei szolgálatát az egyetemes lelkészi közjegyző.

Igehirdető Ft. Rákos Lóránt, a Szlovák Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője (Fotó: Felvidék.ma)

Hozzátette: tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki, hogy szilárd elhatározással beálltak az Úr országának, a keresztyénségnek a védelmezői közé.

A beiktatással kapcsolatban kifejtette: „az egyházi tisztviselők egyszerre zászlók, melyek irányt mutatnak egy közösségnek, bércek, melyek védelmezik e közösséget, és fegyverek, mellyel felveszik a harcot, ha kell a gonoszság minden támadásával szemben.”

Szólt a tisztviselők dicső feladatairól. Mint megjegyezte, tevékenységüket az iránymutatás, a védelmezés és a küzdés háromsága hatja át.

Megtelt a zselízi református templom (Fotó: Felvidék.ma)

„Az Úr, az ő országa érdekeinek, erkölcsi értékeinek őrzőjévé, gondozóivá tett benneteket ebben az egyházmegyében. Mindezt azért, mert a lélek úgy látta, hogy Ti már tisztában vagytok az isteni-krisztusi tanácsokkal, tanításokkal és értékekkel. Rajtatok a sor, hogy mindezt továbbadjátok” – hangzott üzenetként az új tisztviselőkhöz.

A hűsség Istenhez, a nemzethez, a családhoz legyen mindig vitathatatlan az életetekkel eggyé vált szolgát során – emelte ki igehirdetésében Ft. Rákos Lórant.

Nt. Révész Tibor esperes és Oros Zoltán gondnok (Fotó: Felvidék.ma)

Az igehirdetést követően került sor Nt. Révész Tibor zselízi lelkipásztor esperesi, illetve az ipolysági Oros Zoltán gondnoki beiktatására.

„A szolgálatnak nem érdekből, számításból, szokásból kell fakadnia, hanem akkor van értelme az Isten országában a szolgálatnak, ha mindezt szeretettel tudjuk végezni” – szögezte le ünnepi igehirdetésében a beiktatott esperes.

A beiktatott esperes ünnepi igehirdetése (Fotó: Felvidék.ma)

A Barsi Református Egyházmegyére utalva Nt. Révész Tibor kifejtette:

Próbálunk megmaradni, megőrizve a keresztyén hit tisztaságát, próbálunk hűek maradni a mindennapok terhei közepette.

Az istentisztelet végén az egyházmegye megválasztott tisztségviselői az esperesnek tettek szolgálati fogadalmat. A tavalyi egyházmegyei tisztújításon megválasztott tisztségviselők január 1-től léptek funkcióba.

Az egyházmegyei tisztviselők fogadalomtétele (Fotó: Felvidék.ma)

A Barsi Református Egyházmegye megválasztott tisztviselői. Esperes: Révész Tibor (Zselíz); egyházmegyei gondnok: Oros Zoltán (Ipolyság); lelkészi főjegyző: Dukon András (Pozba); világi főjegyző: Mente Róbert (Pozba); zsinati lelkészi rendes képviselő: Icso Sándor (Vámosladány) és Révész Tibor (Zselíz); zsinati világi rendes képviselő: Cserba Gabriella (Zselíz)  és Oros Zoltán (Ipolyság); zsinati lelkészi pótképviselő: Antala Éva (Nagyölved) és Dukon András (Pozba); zsinati világi pótképviselő: Antal Árpád (Nagyod) és Mente Róbert (Pozba).

A meghitt ünnepi istentiszteleten a zselízi Franz Schubert Vegyes Kar végzett zenei szolgálatot Horváth Géza vezetésével.

A beiktatást köszöntések követték (Fotó: Felvidék.ma)

(Felvidék.ma)