Fotó: Csókás Judit

Ahogy korábban beszámoltunk róla, IpolyTour néven határon átnyúló projektet valósítanak meg az Ipoly völgyében, mely három település – Kisölved és Zalaba a szlovákiai oldalon, Ipolydamásd pedig a magyarországi oldalon – együttműködésével valósul meg.

A fő aktivitások a három község lakosságának és szervezeteinek részvételével zajlottak le, de a szakmai együttműködésbe bekapcsolódtak az Alsó-Ipoly mente, Alsó-Garam mente falvainak önkormányzatai, illetve a Nyitra és Pest megyei szervezetek is. A projekt célja egy fenntartható, többszintű együttműködés kialakítása, amely hagyományt teremt kulturális, sport- és hagyományőrző rendezvények megvalósításában, valamint természet- és környezetvédelmi, továbbá önkormányzati szintű szakmai rendezvények megvalósítására. A projekt további célja a jelenleg elmaradott térségben élő lakosság aktivizálása, elsősorban kulturális és sportrendezvények szervezésével, a kulturális és természeti értékek bemutatása, propagálása közös kiadványok és a rendezvényekről készült filmek segítségével. A megvalósuló szakmai rendezvények az önkormányzati szintű tapasztalatcserére irányulnak, amely segíti az önkormányzatok munkáját mindkét régióban.

A szakmai rendezvények az önkormányzatok kulturális, turisztikai és egyéb fejlesztési lehetőségeire és az általuk nyújtott szolgáltatásokra és az új lehetőségekre koncentrálnak.

A kulturális és gasztronómiai témájú rendezvények (Szikince Fesztivál, Királyok Útja Fesztivál, családi és sportnap) segítségével a projekt hozzájárult a régiók kultúrájának, történelmi értékeinek megőrzéséhez és azok terjesztéséhez.

Ezek által vonzóbbá tehetik a régiót az ott lakó polgárok és a térségbe látogató turisták számára egyaránt.

Fotó: Csókás Judit

A határon átnyúló együttműködés lehetőséget ad a további Ipoly menti közös fejlesztések tervezésére és kialakítására is. Nem utolsósorban segítette olyan együttműködés kialakítását és magasabb szintre emelését önkormányzatok és intézmények közt, amelyek az elmaradottnak tekinthető Alsó-Ipoly mente és Szobi Kistérség régióban helyezkednek el.

A közös szakmai rendezvények keretében, a régiók és megyék vezetőinek találkozóján a két régió polgármesterei, képviselő-testületeinek tagjai, a kistérségek és a két megye képviselői, valamint a civil szervezetek vezetői megvitatták a régiók problémáit intézményi és gazdasági szinten. Ötletbörzét tartottak szociális szolgáltatások nyújtásáról hátrányos helyzetűeknek, valamint turisztikai és kulturális fejlesztési lehetőségekről.

A felvázolt témáról Ipolydamásdon egy konferencia keretén belül is kicserélték tapasztalataikat a partnerek. A régió helyzetét és problémáit Szabó István, a Pest Megyei Önkormányzat elnöke és Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke mutatták be.

A két régiófejlesztési szakpolitikus nemcsak ismertette a témát, de rámutatott konkrét problémákra, elemezte azok mibenlétét és megoldási javaslatokat is megfogalmaztak. Mint elhangzott, a sok közül az egyik az ilyen és az ehhez hasonló projektek minél sikeresebb megvalósításában és kiterjesztésében rejlik.

Szabó rámutatott, hogy Pest megye a jövőben már kiemelt megyeként fog szerepelni, így több hazai és uniós forrás irányul majd ide, mint korábban.

Fotó: Csókás Judit

„Ahhoz, hogy mindkét régió (értsd az Ipoly egyik és másik fele) párhuzamosan tudjon fejlődni, nekünk először is fel kell zárkóznunk és kiküszöbölni a hiányosságokat, mint például a hiányzó ivóvízellátás ebben a térségben. Számunkra ennek a deficitnek a megoldása kiemelt prioritást képez a 2021–27-es tervezési időszakban, s nagyon bízunk benne, hogy hamarosan megoldás születik.

Az Interreg kis- és nagyprojekt-források egyébként nagyon fontosak ennek a régiónak a fejlődése szempontjából, ugyanis mi kis túlzással szinte csak ezekre támaszkodhatunk, Pozsonytól hiába várjuk a pénzcsapok ide irányítását” – nyilatkozta portálunknak Csenger Tibor.

Ennek fényében a RE-START akcióterv megvalósulásának folyamatát dr. Popovics Gábor, a PONTIBUS ETT igazgatója prezentálta, majd ehhez kapcsolódva Ferenczy Ernő, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi tagja tartott előadást arról, hogy milyen fejlesztési lehetőségek rejlenek a LEADER programban. Végül Csókás Judit projektmenedzser, a GRANTCONSULT Kft. ügyvezetője mutatta be azokat a jó gyakorlatokat, melyek a nemzetközi együttműködések terén az önkormányzati és a civil szférában megvalósultak az elmúlt időszakban.

A határon átívelő Interreg együttműködési program Kisprojekt Alapjából számos projekt valósul meg, melyek kiemelt fontossággal bírnak a régiófejlesztés területén. Jelen projekt teljes költségvetése meghaladja az 51 ezer eurót, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 43 402,95 euró támogatást nyújt.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)