Egy lírai ihletésű „gondolatszőttest” vesz a kezébe a tisztelt olvasó, ha beszerzi Jakubecz Márta Útjelző kavicsok című könyvét.

A rövid eszmefuttatásokat idézetgyöngyszemek fűzik össze, ezek segítik a ráhangolódást a szerző tömör elmélkedéseire, melyek egyfajta heti üzenetként is felfoghatók.

Korunkban nagyon sokan kedvelik a rövid lélegzetvételű írásokat, emiatt is örvendetes, hogy e könyv bármikor, bárhol felüthető – az egyes részek különállóak.

Az írások nem titkolt célja, hogy továbbgondolásra ösztönözzék az olvasót, ennélfogva akár „befejezetlennek” is mondhatóak az egyes szerkezeti egységek, melyek mind-mind reményt sugároznak és a szeretet naponkénti megélésére motiválnak.

A mű alcíme – „Minden hétre két gondolat” – csupán a szerkezetre utal (104 részből áll), tehát nem szükségszerű heti lebontásban olvasni a szöveget, hiszen nem kötődik sem a naptárhoz, sem a jeles ünnepekhez.

Jakubecz Márta a keresztény irodalom képviselőjeként – eme tizedik alkotásával – ismét a lírai jellegű lelki könyveinek sorát gyarapítja.

E könyv a szerző szemüvegén keresztül láttatja a világot, ám mégis azt érezzük, hogy a tűnődések nyomán mi magunk is elindulunk az önismeret útján.

Szeretettel ajánlom a művet mindazoknak, akik messzebbre szeretnének látni, és megkeresni életükben azokat a fogódzókat, melyekre a nehézségek közepette is bízvást támaszkodni lehet.

(Lanz Roland, Pannonia Polgári Társulás / Felvidék.ma)