A szalagátvágás pillanata (Fotó: Szalai Erika)

Ma délelőtt ünnepélyesen átadták Marcelházán a tavaly november óta működő Éden Református Bölcsődét, amely a magyar kormány által indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program támogatásával épült. „Az új intézmény egy bölcsődei csoportnak, azaz mintegy 15 magyar gyereknek tud kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani” – hangzott el a mai ünnepélyes átadáson.

Az új bölcsőde az egyházközség volt református iskolájának szomszédságában megvásárolt romos ingatlan helyére épült 3500 négyzetméteres telken, több mint 200 négyzetméteren. A fejlesztés értéke – beleértve a telekvásárlást és a berendezési tárgyakat – meghaladta a 300 ezer eurót.

A református templomban hálaadó istentisztelettel kezdődő eseményen Géresi Róbert püspök hirdetett igét, majd Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos mondott beszédet.

Rácz Elemér és Rácz Jolán lelkészek ismertették a megjelent egyházi és világi méltóságok jelenlétében az egyházközség és a bölcsőde megépülésének történetét. Köszöntőt mondtak még Marcelháza és a testvérváros, Vasad polgármesterei.

Grezsa István miniszteri biztos mellett egyházi és világi méltóságok is részt vettek az istentiszteleten (Fotó: Szalai Erika)

„Rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által” – Pál apostol Timóteushoz írt második levele alapján szolgált igehirdetéssel Géresi Róbert püspök. „A mai napon egy bölcsődéért adunk hálát és egy bölcsőde működéséért imádkozunk Isten színe előtt” – fogalmazott. Beszédében rámutatott a hasonlatra: a gyermekeket a bölcsődében őrzik, mint drága kincseket. „Milyen csodálatos az, hogy ebben az intézményben, amelyet a gyülekezet hozott létre és a magyar kormány segítségével megvalósult, ott lehet az imádság és a bizonyságtételnek a lelkülete” – mondta.

Géresi Róbert püspök igehirdetése (Fotó: Szalai Erika)

Hangsúlyozta, az anyagi és testi értelemben vett valóságon túl a lélek erejére van még szüksége a gyermeknek. „Hatalmas nagy lehetősége a szolgálatnak az, hogy imádságban vihetjük Isten színe elé a gyermekéletet. A Krisztusba vetett hit, az imádságos lelkület az egyik csodálatos érték, amit Isten Igéje a szívünkre helyez” – vélekedett.

„A másik nagy érték a kultúránk és az anyanyelvünk, amely meghatározza az egész emberi jelenvalóságunkat” – tette hozzá.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról úgy fogalmazott, az a „jövő reménysége”. Megjegyezte azonban, megeshet, hogy szégyelljük a hitünket és kereszténységünket, sokszor szégyelljük a magyarságunkat, anyanyelvünket. „Mintha megfélemlítettek lennénk, az egyik oldalról a szekuláris világ társadalmi nyomásától, másrészt a felvidéki magyarságra száz éve nehezedő társadalmi nyomástól” – mondta. Magyarázata szerint ez elbizonytalanodáshoz vezethet, de nekünk legyen hitünk az Istenben. „Drága kincsnek birtokosai vagyunk, a Szentlélek által megerősítetten tudunk élni… Őrizzük meg, ne veszítsük el, adjuk tovább” – hangsúlyozta a püspök.

Rácz Jolán az Éden bölcsőde működéséről is szólt

Grezsa István miniszteri biztos Teleki Pált idézve mondta: „nincsenek kis nemzetek, csak kishitű nemzetek vannak”. Hangsúlyozta, a mai bölcsődeavatás is bizonyítéka annak, hogy immáron 12 éve a polgári, nemzeti kormány jóvoltából folyamatos az építkezés, és ez bizonyítja azt is, hogy magunk mögött hagytuk kishitűségünket. „A marcelházi bölcsőde a jelképe ennek az építkezésnek” – mondta.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról úgy fogalmazott, az szól a magyar nyelv megőrzéséről, szól a reményről, ami a jövőnkbe vetett hitünket jelzi, és szól a hűségről, amely a nemzethez köt egy életre.

„Nem lehet más a feladatunk, minthogy a 21. században a nemzeti szuverenitásunkat visszanyerve újra egy közösségbe szervezzük a Kárpát-medence minden magyarját” – zárta gondolatait a miniszteri biztos.

Rácz Jolán vezeti körbe az érdeklődőket

Ezt követően, a sok évtizedes szolgálat után leköszönő lelkészházaspár, Rácz Elemér és Rácz Jolán ismertették a településen hiánypótló új bölcsőde megépítésének körülményeit. Ennek során Rácz Elemér beszámolt róla, hogy a zöldmezős beruházás telekvásárlással kezdődött, az építkezés kezdete pedig 2019 áprilisára nyúlik vissza, mely még abban az évben, decemberben elkészült. Az építkezés költsége a berendezéssel és felszereléssel együtt meghaladt a 343 ezer eurót.

A marcelházi egyházközség történetét Rácz Jolán ismertette, majd az Édennek elnevezett bölcsőde beindítását foglalta össze. „Saját lelki örökségünk ez, ugyanis a felvidéki árvaházi mozgalom bölcsője Marcelházán ringott” – fogalmazott. A korábbi bölcsődét felszámolták, erre a hiányra reagált az egyházközség, melynek fenntartási költségeit is biztosítják egy célszervezeten keresztül. 2020 novemberétől működtetik a bölcsődét két alkalmazottal folyamatosan, nyári szünet nélkül. „Felekezeti különbség nélkül az egész települést, sőt a környékbelieket is szolgálni kívánjuk” – húzta alá.

Az eredeti békesség, a nyugalom, a biztonság helye: az Éden várja a gyermekeket

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fennhatósága alá tartozó Marcelházi Református Egyházközség bölcsődéjének avató ünnepségén többek között jelen volt Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Jankovics Gyula, a Református Keresztyén Egyház elnökségétől Porubán Ferenc főgondnok, Rákos Lóránt főjegyző, Vasad testvértelepülés polgármestere, Marton József Zoltán, egyben a vasadi testvérgyülekezet küldöttsége, valamint Marcelháza polgármestere, Varga Ervin.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)