A környezet védelme manapság kiemelten fontos témává vált, és lépten-nyomon hangsúlyozzák, legyünk környezettudatosak. Feltehetnénk a kérdést, hogy miért tegyünk mi a környezet védelméért? Tegyenek a nagyvállalatok, mondják sokan. Gyakorlatban viszont elkezdődött egy folyamat, melyet körforgásos gazdaságnak neveznek, s amelynek sikerességéhez ránk is szükség van. A világ 100 legnagyobb vállalata rendelkezik olyan koncepcióval és stratégiával, melyek alapján a vállalatok olyan változásokat vezetnek be, hogy az általuk használt anyagok folyamatosan használatban maradjanak. Ez a vállalatok számára gazdaságilag is fontos folyamat, mivel a nyersanyagok körforgásban tartása költségek megtakarítását is jelenti számukra a fogyatkozó nyersanyagkészletek miatt.

A körforgásos gazdaság egy olyan összetett rendszer, melyben fontos szerepe van a gyártónak, a forgalmazónak, a településeknek, a gyártói felelősségvállaló szervezeteknek, az önkormányzatoknak, a hulladékbegyűjtéssel foglalkozó vállalatoknak, és természetesen nem utolsósorban a városok és települések lakosaira is szükség van.

Egy olyan fogaskerekekből álló rendszert alkotnak a felsorolt szereplők, melyek közös együttműködése nélkül nem működik a körforgásos gazdaság. Ezért fontos tudatosítani az önkormányzati képviselőknek és polgármestereknek, hogy döntéseik mekkora súllyal bírnak a jelenben.

A körforgásos gazdaság egy olyan jövőt és jelent képez, ahol megszűnik a szemét. Jelenleg a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek zömmel az üzletben vásárolt termékek csomagolásait, illetve biológiailag lebomló hulladékokat, esetlegesen elhasznált termékeket/fogyasztói cikkeket tartalmaznak.

A biológiailag lebomló hulladékok bomlása során metán keletkezik, mely az egészségre ártalmas. Évente Európában csak az ilyen hulladékok a 10 mikron nagyságú szállópor miatt, melyet a lerakatokra kerülő hulladék tartalmaz, évente 400 ezer ember veszti életét, és ha ez nem lenne elegendő, az éghajlatváltozást is gyorsítja, amennyiben hulladéklerakatokon végzi ez a hulladéktípus.

A településeken komposztáljunk, és használjuk fel ezt a hulladéktípust kertünk tápanyagforrásainak bővítésére.

A 20-50 éves korosztály még biztosan emlékszik rá, hogy a szüleik arra tanították őket, a szemét a kukába való. Nos ez a tendencia megváltozott, és már azt kell megtanítani gyermekeinkkel, és a felnőtt társadalomnak is szükséges megértenie, hogy manapság már nem a vegyes kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló edényt kell használnunk arra, ha ki szeretnénk dobni a mindennapokban csak szemétként emlegetett mellékterméket, ami a vásárlásaink vagy fogyasztásunk során keletkezik.

A körforgásos gazdaság alapja, hogy az általunk vásárolt termékek csomagolásait, illetve a fogyasztási cikkeket elhasználásuk után újrahasznosítással a visszagyűjtés után újra forgalomba helyezzék a gyártók.

A szelektív hulladék ingyenes begyűjtése és a büntetés

A gyártók, és az állam is azzal jutalmaz bennünket, hogy amennyiben szelektíven gyűjtjük az üzletben megvásárolt termékek csomagolásait, abban az esetben ingyenesen biztosítják az így begyűjtött hulladéktípusok elszállítását. Fontos viszont kiemelni, hogy csak akkor tudják a vállalatok újrahasznosítási célokra felhasználni a szelektíven gyűjtött hulladékot, amennyiben a települések és városok lakosai a gyűjtőkonténerekbe vagy zsákokba olyan hulladéktípusokat tesznek, melyek valóban oda valóak.

35 százalékos szabály

35 százalék feletti keveredés, vagy szennyezés felett a szelektív hulladék nem kerül újrahasznosításra a hulladékgazdálkodási vállalatok technológiai kapacitásainak hiánya miatt, ezért abban az esetben az újrahasznosítható hulladék hulladékégetőben végzi, melynek tonnánkénti égetése elérheti akár a 150 euró költséget is, mivel olyan nyersanyagok kerülnek égetésre, melyek által komoly erőforrások lehetnének megtakaríthatóak.

Ügyeljünk arra, hogy a szelektív hulladék oda kerüljön, ahová azt a város vagy település kommunikálja felénk. Minden város és település honlapján elérhető egy kisokos arról, hogy mit hova dobjunk használat után.

A szelektív hulladékgyűjtés finanszírozása

2015-ben, miután csatlakoztunk a párizsi egyezményhez, kialakításra kerültek a gyártói felelősségvállaló szervezetek. Szlovákiában minden gyártónak regisztrálnia kell egy gyártói felelősségvállaló szervezethez, ahol a kibocsátott csomagolások mennyisége alapján évente illetéket kell fizetniük. Ebből az illetékből finanszírozzák a szelektív hulladék tárolására szolgáló edények ürítésének és a begyűjtött szelektív hulladék újrahasznosításának költségeit.

A gyártói felelősségvállaló szervezetek szerződéses viszonyban állnak az önkormányzatokkal és a hulladékgazdálkodó vállalatokkal.

A települések és városok feladata, hogy a városok és falvak lakossága számára biztosítsa a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, és kialakítsa a tudatos szelektív hulladékgyűjtési szokásokat a települések és városok lakóiban.

Ennek leggyakoribb módja, hogy a városokban a kommunális vegyes hulladék tárolására szolgáló konténereket, a falvakban pedig a kukákat kevesebbszer ürítik, a szelektív hulladékot pedig gyakrabban szállítják el.

A kommunális hulladékdíj emelkedésének okai

Amennyiben a kommunális vegyes hulladék tárolására szolgáló kukánk vagy konténerünk megtelik, annak ürítéséért büntetést fizetünk minden évben. Ez a büntetés 3 elemből tevődik össze:

• A hulladék elszállításának költségeit a lakosnak kell fizetnie
• A hulladék tárolásának, lerakásának költségeit a lakosnak kell fizetnie
• A hulladék manipulációs díját a lakosnak kell fizetnie

A hulladék tárolása, azaz lerakaton való elhelyezése büntetési költségének nagysága annak függvényében kerül meghatározásra, hogy mennyi volt az adott település vagy város előző évi szelektíven gyűjtött hulladéktömegének aránya a kommunális hulladék tömegéhez képest. Ennek szabályozását Szlovákiában a hulladékgazdálkodási törvény látja el.

Amennyiben magasabb a szelektív hulladék mennyiségének aránya egy településen, abban az esetben a lerakási költségek csökkennek, amennyiben magas vagy növekedő tendenciát mutat a kommunális hulladék mennyisége, abban az esetben növekszik a szemétdíj is.

A körforgásos gazdaság tehát több, mint újrahasznosítás – egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amely újradefiniálja a terméktervezés, gyártás, fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a vállalatok számára.

A Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom szakmai partnere a RECobal gyártói felelősségvállaló szervezet.

(Pék Pál/Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom környezetvédelmi szakmai koordinátora/Felvidék.ma)