Fotó: Új Krisztina

Október hónap, azaz mindszent avagy őszhó havának második keddjén, 12-én négy hónapon át tartó nyári szünet után ismét megrendezésre került a nagyszombati Fő utcai Szent Ilona-templomban a kilencedik évfolyamában járó soron következő havi mise.

Kiss Róbert vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános távollétében a fél hét után kezdődő szentmisét csaknem másfél tucatnyi hívő jelenlétében Nagy Péter János felsőszeli plébános mutatta be, koncelebrált Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi lelkipásztor, a nagyszombati alkalmak rendszeres résztvevője.

A zenei kíséretet ezúttal is Új Sámuel biztosította, kibővítve azt orgona- és hegedűjátékával. Az igeliturgiába az olvasmány felolvasásával Katona Júlia zarándoklatszervező kapcsolódott be Dercsikáról.

Fotó: Új Krisztina

Jelen volt Méhes Richárd is Egyházgelléről, a Via Mariae – Mária-út felvidéki zarándoklatainak egyik szervezője.

Péter atya homíliájában elmondta, örömmel érkezett Nagyszombatba bemutatni a legszentebb áldozatot Róbert vikárius úr meghívására. Szólt arról is, hogy négy és fél esztendő után vált plébániát, elkerülve Felsőszeliből e hét péntekétől Gútán fog működni.

Egy nagyon szép, megható élményt osztott meg a hívekkel. Amikor ugyanis berobbant a járvány, ő a galántai kórházban működött a fertőzöttek osztályán. Egy páciense, aki nem is látta őt, ahogy ott feküdt betegágyán, megkérdezte, hogyan köszönhetné meg neki az önzetlen segítőkészségét, törődését. Az atya azt válaszolta, hogy ha majd felgyógyul, valamelyik templomban érintse meg őt.

Fotó: Új Krisztina

Egy alkalommal a nemeskajali szentségimádás során, amikor Péter atya a templom padjában ülve csendesen imádkozott, hátulról megérintette egy hölgy, mondván: Ön Péter atya? Én vagyok, válaszolta. Mindent nagyon szépen köszönök, szólt erre hálatelt szívvel a hölgy. Hát kell ennél nagyobb öröm, hála, köszönet, ez mindent felülmúló, csodálatos élmény volt mindkettőjük számára.

Volt egy új vendégünk is, Thomas Brazíliából, aki doktorandusz hallgató a Miskolci Egyetemen, de egy ideig Morovics László docenssel a Műszaki Egyetemen is működik Nagyszombatban egy diákprogram keretében, s  nagy örömünkre ellátogatott a nagyszombati magyar közösségbe.

Ezen okból a mise keretében megemlékeztek a brazilok egy legnagyobb egyházi ünnepéről, az Aparecidai Miasszonyunkról, akié Brazíliában a második legnagyobb Mária-kegyhely. Évente csaknem nyolcmillió zarándok látogatja. Az Aparecidai Miasszonyunk 1929 óta az állam védőszentje. A szobor megtalálásának 300. évfordulóján, 2017-ben 13 millió zarándok érkezett a kegyhelyre.

Az orgonánál Új Sámuel játszik. (Fotó: Új Krisztina)

Elmondhatjuk tehát, hogy ahogy a braziloknak a kicsi és alázatos Aparecidai Szűzanya a patrónusa, úgy nekünk az október 8-án ünnepelt Magyarok Nagyasszonya. Álljon tehát Szűz Mária imádságával népeink mellett a szenvedés pillanataiban, megannyi politikai, társadalmi, ökológiai korlátozás közepette a gyarapodás és szabadság távlatában.

A szentmisét követően a szomszédos pasztorációs központban baráti beszélgetésre került sor. A helyiség megújult, megszépült, a nagyszombati könyvtár pedig továbbra is működik értékes egyházi, magyar és világirodalmi alkotásokkal, sőt legutóbb újabb anyaggal bővült. Reméljük, lesznek lelkes, érdeklődő, még több információra, tudásra szomjazó olvasói.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)