A reformáció nemzeti hatása címmel tartott előadást Magyar Levente külügyminiszter-helyettes Fotó: Hirling Bálint

Kilépve a templomi, gyülekezeti köreinkből, máshol is be kell mutatni értékeinket – fogalmazott Steinbach József, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 17-én megrendezett Reformációi gálán. Az eseményt évről évre a reformáció hónapjában tartják, hogy a protestáns kultúra segítségével mutassanak a megújulás szükségességére.

Egy év kihagyással telt ház előtt rendezték meg a reformáció havának kiemelt eseményét a Reformációi gálát október 17-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az eseményen más zenei előadások mellett bemutatkozott a Mezőtúri Református Kollégium diáksága is.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke megnyitja a gálát
Fotó: Kalocsai Richárd

„Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra” (Zsid 3,1) – idézte a reformáció havának ebben az évben kiválasztott vezérigéjét Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke.

Az egyházi vezető elmondta, a „figyeljetek” szó többször elhangzik a Szentírásban. A sok igeversből ismerős „íme” kifejezés valójában a látni ige felszólító módja: odanézz, odafigyelj. Akkor használja a Szentírás, amikor az emberi vízszintest keresztezi az isteni függőleges: amikor Isten szerető cselekvése belenyúl az életünkbe. – Valami rendkívüli dolog történik, amikor a Biblia felszólít bennünket: odanézz, odafigyelj, figyelj! Az említett igeszakaszban érthetőbben halljuk ezt a figyelmeztetést, hiszen az igevers arra hív, hogy nézzünk fel. Nézzünk Jézusra, és mindig meglátjuk az emberen túli megoldást – mondta Steinbach József. A MEÖT elnöke szerint az egyház mindenkori küldetése, hogy hitvallást tegyen. Így volt ez ötszáz évvel ezelőtt, így ma is. – Értjük és szeretjük a ma emberét, még ha mást gondol is általában a világról, mint mi, de ez nem egyenlő azzal, hogy ki is szolgáljuk. Keresztyénként az a feladatunk, hogy hitvalló módon, krisztusi lélekkel beszéljünk, és mondjuk el a világnak szelíd, de határozott hitvallásunkat. Hisszük, hogy ebben eszköz lehet a mai gálaest is – fogalmazott a református püspök.

„Ha tudnám, hogy a világ holnap darabjaira hullik, akkor is elültetném ezt az almafát” – idézte Luther Mártont a gálaest vendégelőadója, az evangélikus felekezetű Magyar Levente külügyminiszter-helyettes, frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos.

A reformáció nemzeti hatásairól szóló előadásában kiemelte, nem csupán ma nézünk szembe egzisztenciális bizonytalanságokkal, a reformáció korabeli kifosztott és szétdarabolt Magyarországon az emberek bizonytalanul néztek a jövőbe. Ezért is volt fontos Luther idézett mondata. – Ha földi körülményeink kilátástalanok, a ránk szabott feladatokat akkor is el kell végeznünk, abban a tudatban, hogy felsőbb hatalom szolgálatában állunk, amely alkotásra és értékteremtésre hív bennünket – mondta Magyar Levente.

A miniszterhelyettes napjainkban az Istentől elidegenedett korszellemet, a technológiai fejlettséget és a klímahelyzetet látja bizonytalanságot okozó tényezőnek.

Magyar Levente kiemelte a protestantizmus nemzeti jellegét, hangsúlyozva, nem csak a múltban volt szükség református, evangélikus és más felekezetű magyar hősökre. – Protestáns magyar őseink rendre elültették az almafákat úgy is, hogy tisztában voltak vele, másnap könnyen darabjaira hullhat világuk. Tudjuk-e vállalni önfeláldozó, sok esetben mártír hozzáállásukat? El tudjuk-e hinni, hogy a hitünkért folytatott küzdelem túlmutat rajtunk? – tette fel a kérdést a külügyminiszter-helyettes.

(reformatus.hu/Felvidék.ma)