Abban az abszurd helyzetben, ahová Európa és a világ az ukrajnai szörnyű események eredményeképpen mára eljutott, a zsidóság és a keresztyénség egyetemes lelki örökségéből nappali és éjszakai fényoszlopként, igazodási pontként villannak fel Igék, mondatok. A még egy hónappal ezelőtt is abszurdnak, hihetetlennek tűnt, mára sok ezer életet követelő, iszonyú anyagi károkat, pusztulást hozó ukrajnai háború nem abszurdum többé, hanem félelmet gerjesztő valóság.

Még egy hónapja is abszurdnak tűnt volna, hogy bárki is szükségét érezze Mózes Igéinek fellapozását és intésének komolyan vételét, minden életpárti diplomácia isteni kijelentésben gyökerező ősforrását és ősigazságát:

„Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”.

Ezt a minden diplomáciának égi beágyazottságát, a diplomácia metafizikájának realitását nemcsak ezen Igék valóságtartalma, hanem Izrael népének jó 4000 éves történelme élő paradigmaként is bizonyítja. Bármennyire abszurd volt a Soáh, a holokauszt borzalma, ma is él a választott nép, mert sorsa nem a csillagokban van megírva, hanem Isten szívében.

És akárhogy ragozzuk is a dolgokat, ha a diplomáciának, a politikának nincs meg egy nép, ország, nemzet életében elismerve és szem előtt tartva a metafizikai, azaz isteni dimenziója, az orrunk előtti szűk horizontalitáson messze túlláttató vertikalitása, akkor az élet diplomáciája helyett előbb-utóbb minden belecsúszik a haláldiplomácia pusztító öntörvényűségének a kelepcéjébe, a vak vezet világtalant súlyosan immanens és csak földi látású politika és diplomácia vért, könnyeket, lerombolt földet hozó halálos vergődésébe.

A Biblia és Jézus békediplomáciát alapozó, legyőzhetetlen és tartósan megkerülhetetlen drága Igéi jutnak most is eszünkbe a Hegyi Beszéd lelki magaslati levegőjében, minden etika és egyéni-közösségi, földi boldogság mennyei alapozású fundamentumaként, ami mindennél aktuálisabb:

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 5,9).

Nekem még eszembe jutnak olyan „hegyi emberek”, teológusok, keresztyének, akik lelki magaslatokról tudtak rátekinteni (nem lenézni!) a világra, s óvni, inteni, vigyázni éjjel-nappali szellemi-lelki őrjáratukban a még alvókra, s a völgylakókra.

Ilyen hegyi magaslatokat járó volt, hogy csak párat említsek, az idézett Tertullianus egyházatya, sokakkal együtt, meg az Isten-adta és áldotta Hugo Grotius holland református jogtudós, a nemzetközi jog megalapítója (+1645). Már 1625-ben megírta a békejogról, illetve annak prioritásáról a háború joga előtt szóló művét (De iure belli ac pacis libri tres). Jogi zsenialitásának gyökere biblikus kálvinista hite volt, teológiai és jogi képzettsége.

De felidéződnek belső horizontomon ezekben a napokban, s újra olvasom W. Künneth német teológus 1961-ben minden diplomáciai iskolában tanításra, tanulmányozásra érdemes (mégis még hazai teológusi körökben is alig ismert) értékőrző könyve, melynek témája éppen napjainkban igencsak sokatmondó: Politika a démon és Isten között, a politikum keresztyén etikájáról, benne megrázóan mára vizionáló mondatokkal Isten világpolitikájáról, a politika és az azt kiszolgáló diplomácia elfajulásairól, a metafizikai gyökerek elvesztésének veszedelmeiről, a politika etikai „kötetlenségének” embertelenedéshez gravitáló, azt előidéző kockázatairól, a háború démonizálódásáról. S mindennek lélekrendítő és egyben lélekemelő ellenpontjaként felcsendülnek lelkemben a fenséges finn protestáns zeneszerző, Sibelius békedalának fohászai. Hallgassuk meg jótékony lelki balzsamként a Debreceni Kollégiumi Kántus előadásában:  „Jöjj béke, légy úr ég és föld fölött, a világ népe hadd ismerje meg, mily jó a béke, s mily gonosz a halál. Ki békét lel, az életet talál”.

Békenaplóm becsukom, de ennyit még: a balkáni szörnyű testvérháború idején, 1993 nyarán a Baltikumban jártam családommal magyar és német nyelvű missziói szolgálaton. Az észt gyönyörű városban, Tallinnban, az evangélikus Paiola érsek palotájában hirtelen megjelent előttünk egy ismeretlen parasztprófétanő. Az észt Borkó Juliska. Ránk mutatott, s mint aki mindent tud, ezt mondta: – Vigyétek el magatokkal ezt a tiltakozó levelet, amit Isten Lelke fogalmaztatott velem Karadzsidzsnak és Mladics tábornoknak, s mondjátok meg nekik: Isten meg fogja ítélni őket. Hagyják abba a testvérháborút! És a prófétanőnek igaza lett. Credo, quia absurdum…

Így érkezünk meg a mai naphoz. Az Ukrajnáért, és Oroszországért is mondott nemzetközi fohászokig, amit a https://europepraystogether.org/ imaszervező honlapon bárki fellapozhat. Ma már 18 362-en imádkozunk együtt délután 17 órától szerte Európában.

Mai központi fő imatéma, 2022. március 17-én

Imádkozzunk egész Európáért. Az Istenhez való mély megtérésért és a hit új forrásaiért, az európai keresztyénség megújulásáért. Urunk, könyörülj rajtunk!
Imádkozzunk mindenkiért, akit a félelem bénít vagy haraggal, gyűlölettel van tele a szíve és a szája – a megbékélés és a remény új szellemiségéért és lelkiségéért Európa-szerte. Uram, irgalmazz!
(Forrás: https://europepraystogether.org/)

Eddigi itthon megfogalmazott imatémáinkat imádkozzuk újra

Imádkozzunk a békéért Ukrajnában és a biztonságért ennek a nemzetnek az életében. Imádkozzunk Jézus szeretetéért, hogy árassza el Oroszországot. Imádkozzunk az orosz emberekért is, hogy úgy keressék Istent és az igazságot, mint még soha.

Imádkozzunk a határ menti magyar településeken IMAPONTOK létrehozásáért, a hatékony lelki segítségnyújtásért ukrán és magyar nyelvű Bibliák, lelki tanácsadás és együtt imádkozás révén.

Népek, nemzetek Istene,
akinek szuverén uralma hoz
csak igazságot és békét,
könyörülj megtört és megosztott világunkon!
Töltsd ki békédet mindenki szívébe,
és száműzd belőlük azt a sötét szellemet, amely háborúra indít,
hogy minden faj és nép megtanuljon élni
egy nagy család tagjaként,
és engedelmeskedjenek a Te törvényednek,
a szeretetnek és a békességnek,
a te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Forrás: https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict)

Mindenható Isten,
mindenek uralkodója,
Akinek országa bővelkedik békességben és igazságosságban.
Imádkozunk azokért, akik élet-halál konfliktust szenvednek el napjainkban, különösen Ukrajnában.
Távolítsd el, Urunk, a gyilkos tettekhez vezető előítéleteket,
a kegyetlenséget és a bosszút a szemben álló felek szívéből.
Engedd meg, hogy a szétválasztó korlátok leomoljanak,
a gyanakvás eltűnjék, a gyűlölet megszűnjék,
Jézus Krisztus, a mi Közbenjárónk, a Te Szent Fiad által. Ámen.

(Forrás: https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict – fordítás Dr. Békefy-Röhrig Klaudia – drbl)