Gyertyagyújtás Dunasápújfalun (Fotó: Moore Emília)

Pozsony közelsége miatt a Szenci járás magyarsága is Pozsonyban szokott ünnepelni március 15-én, így lesz ez az idei évben is, de a nemzeti ünnepet megelőző hétvégén több településen emlékeztek a szabadságharcról, a járási székhelyen pedig Esterházy Jánosról is.

Gyertyagyújtás Dunaújfalun

Március 12-én este a Csemadok Dunasápújfalusi Alapszervezete a dunaújfalusi templomkertben lévő hősi halottak emlékművénél gyújtott mécsest az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. A megemlékezésen elhangzott: a községi krónika nagyon kevés információt tartalmaz az 1848-49-es eseményekről. Az 1848-49-es szabadságharc községünket is érintette. A krónika leírása szerint a régi és az új harangot is elvitték 1849 májusában ágyúöntés céljából.

Égnek a gyertyák a dunaújfalusi templomkertben lévő emlékműnél (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

„A sok szenvedés ellenére az 1848-49-es esztendő a falu népének nagy örömet is hozott. Megszüntették az örökös jobbágyságot. A falu határában a földeket felmérték az előtte rajta dolgozó jobbágyoknak” – írja a krónika.

A mécsesek meggyújtása után a megemlékezők elimádkozták Assisi Szent Ferenc imáját a békéért.

Szencen Esterházy János emléktáblájánál emlékeztek

Szencen március 13-án szentmisével kezdődött a megemlékezés, amelyet Bošňák András celebrált. Prédikációjában kitért arra: Esterházy János imájának erejével élte túl a borzalmakat, imádkozzunk mi is, hogy Isten szolgája Esterházy János a szentek sorát gyarapítsa, és kérjük közbenjárását. A szentmise végén a „Gróf Esterházy Jánosra emlékezzünk testvérek, Ki népünknek hős fia volt itt a szép Felvidéken” kezdetű imát énekelték a hívek.

A megemlékezés a Lourdes-i barlangnál folytatódott, ahol Esterházy János imádkozni szokott, s ahol néhány évvel ezelőtt sikerült elhelyezni egy emléktáblát is.

Duray Rezső Esterházy János levelét idézte (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Társulás elnöke mondott ünnepi beszédében Esterházy János levelét idézte, amelyben így ír testvérének, Lujzának: „És csodálatos összedobbanása a szíveinknek, hogy mikor te Lourdesben értem imádkoztál éjfélkor, én meg az egész idő alatt folyton a lourdesi szobrot láttam ima közben. És mikor négy év után először megláthattam a jóságos Szűz Mária képmását, akkor azt a szenci szobrot láttam meg, mely képmása a lourdesinak, és azt is éjjel, villanyfénnyel kivilágítva. Hiszen amilyen végtelen jó az Úr Isten, megéljük még azt is, hogy mind együtt fogunk ott hálát adni a jóságos Szűz Anyának. Milyen végtelen irgalom, jóság és szeretet van őbenne.”

Duray Rezső beszéde után Bošňák András kiemelte, Esterházy János megélte a háborút, most pedig a szomszédos országban harcolnak.

Bošňák András (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

„Ebben az időben valami hasonlót élünk át mi is, bár hál Istennek, nem saját bőrünkön, és adja Isten, hogy soha meg ne tapasztaljuk. Keressük azt a békét, amelyet mindig átjárt az ő szíve, hogy a mi szíveinket is járja át. Két héttel ezelőtt a diákok megkérdezték tőlem az iskolában, hogy mi az, amivel mi hozzá tudunk járulni a világ békéjéhez. Elgondolkodtatott maga a kérdés is, csak annyit tudunk hozzátenni, hogy a mi közösségeinkben, a mi családunkban békét fogunk teremteni és a béke fog uralkodni. Ez ragályosabb, mint bármilyen más egyéb járvány és vírus is. Adja Isten, hogy a mi családjainkból, a mi közösségeinkből származó béke az egész világot átjárja” – mondta a káplán.

Az egyházi énekkar tagjai és a megemlékezők elénekelték: Isten, hazánkért térdelünk Elődbe, majd meggyújtották a mécseseket Esterházy János emléktáblájánál.

A megemlékezésen az ukrajnai menekültek számára pénzadományt gyűjtöttek, amelyet a Szövetség párt nevében Duray Rezső, járási titkár juttat majd el a megfelelő helyre.

Gyertyagyújtás Szencen (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A féliek Csenkey Vendel sírjánál ünnepeltek

Félben Csenkey Vendel sírjánál emlékeztek március 13-án. A szabadságharc honvédei, a császári királyi seregek nyugalmazott kapitánya s gróf Pálffy család számtartója volt és földbirtokos. Sírjánál minden évben emlékeznek a féliek és környékbeliek. Az idei megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Mózes Szabolcs, a Szövetség párt alelnöke. Mózes Szabolcs beszédében kiemelte, a féliek is bekapcsolódtak a szabadságharcokba, ennek ékes bizonyítéka Csenkey Vendel is, akire büszkék lehetnek a helyiek.

A megemlékezésen a féli magyar alapiskola tanulói adtak ünnepi műsort.

Félben Csenkey Vendel honvéd sírjánál emlékeztek (fotó: Varga Klára)

A világháborús emlékműnél emlékeztek a hegysúriak

Március 13-án emlékeztek a hegysúriak is. A Csemadok alapszervezetének elnöke, Gaučik István köszöntötte az egybegyűlteket a világháborús emlékműnél.

Az eredetileg zászlótartónak épült emlékművet felújították, így méltó helyen volt a megemlékezés, ahova a cserkészek zászlóval vonultak fel. Az emlékmű megkoszorúzása után a megemlékezés az alapiskola udvarán található ún. vigadóban folytatódott, ahol Katona Szilárd és Matus Marcel mondtak beszédet.

Az alapiskolások műsora Hegysúron (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Katona Szilárd történelmi visszatekintőjében érzékeltette a közönséggel, hogy a szabadságharcosok valódi példaképeink. Matus Marcel arról szólt, hogy büszkék lehetünk magyarságunkra, ezért is öröm számára, hogy fiatalok is jelen vannak a megemlékezésen.

Kiss Szilvia szavalata után a hegysúri alapiskola tanulói adtak színvonalas műsort. Majd Gaučík István, a Csemadok Hegysúri Alapszervezetének elnöke ismertette a 2022-es évre betervezett programokat, amelyekre mindenkit szeretettel várnak a szervezők, kiemelve, fontosnak érzi, hogy a fiatalokat bevonják a magyar társadalmi szervezetek és a kulturális élet vérkeringésébe. Utána Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi Választmányának titkára ismertette a választmány idei terveit, kiemelve a gyermektáborokat, ahová a helyi gyermekeket is várják. Elmondta: az ősz folyamán rendezett Szenczi Molnár Albert Napok egyik rendezvényét ismét Hegysúron tartják majd meg.

A megemlékezés a himnusz eléneklésével ért véget.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)