Szlovákiában idén a búbos bankát (Upupa epops) választotta az év madarává a Szlovák Madártani Társaság/BirdLife Szlovákia (SOS/BirdLife Slovensko), részben figyelemfelkeltő szándékkal, mivel ennek a madárfajnak az előfordulása vidékeinken hosszú ideje csökkenő tendenciát mutat.

Ez főként a kisparcellás gazdálkodás és a legelőterületek eltűnésének tudható be. Azzal, hogy a búbos bankát választották az év madarává, azoknak a változtatásoknak a szükségességére szeretnék felhívni a figyelmet, melyeket meg kell valósítani Szlovákiában.

A búbos banka küllemének és viselkedésmódjának köszönhetően a legismertebb madárfajaink egyike. Hosszútávú vonuló, a telet Afrikában tölti. Főként rovarokat, férgeket, hernyókat, tücsköket, bogarakat, sáskát, azaz állati eredetű táplálékot fogyaszt. Röpte lepkeszerűen hullámzó. Táplálékkeresés közben sokat mozog a talajon, ilyenkor kevésbé feltűnő. Az állattartó telepek körül találkozhatunk vele leggyakrabban, mert a szerves trágyában előforduló rovarokat, férgeket előszeretettel fogyasztja.

A mezőgazdaság intenzívvé válása kedvezőtlenül hatott az állomány nagyságára. A sűrű, zárt erdők kivételével mindenütt előfordulhat, de leginkább a mozaikos mezőgazdasági területeket, gyümölcsösöket, szőlősöket, puhafás ligeterdőket kedveli. Kisebb településeken, falvakban is látni, akár költhet is az épületek (fészerek, ólak, istállók) kisebb üregeiben. A harkályok odúit szívesen elfoglalja, de kidőlt, korhadt fák üregeiben, kőrakásokban, üregekben bárhol költhet. Az 5-10 piszkosfehér színű tojáson a tojó kotlik, a hím a táplálékot hordja, a fiókák etetésében viszont mindkét szülő részt vesz. A népnyelv büdös bankának, vagy szurtos dudunak is hívja, mivel a fiókák veszélyérzet esetén bűzös ürüléket juttatnak vélt, vagy valós támadójukra.

Ismertségéhez hozzájárul, hogy előszeretettel választja életteréül az ember közelségét. Valaha nagy számban fordult elő ott, ahol szarvasmarhát vagy lovakat legeltettek és ahol megfelelő odvakat, üregeket talált a fészkeléshez.

A környezet radikális változásai okozták számuk csökkenését.

„A mezőgazdasági területek több évtizede tartó változásai a kollektivizálás korszakától kezdve a jelenlegi intenzív gazdálkodásig, az elhibázott mezőgazdasági támogatási rendszer következtében oda vezettek, hogy eltűntek a búbos banka élőhelyei, s jelenleg csak ott fordulnak elő, ahol megmaradtak a legelők, illetve a homokos területeken, például a szőlészetekben és a gyümölcsösökben“ – magyarázta Ján Gúgh (SOS/BirdLife Slovensko).

Az emberek is segíthetik a búbos banka megtelepedését az arra megfelelő területeken fészkelőhelyek kihelyezésével, így pótolva a természetes odvakat és üregeket.
Hosszabb távon megfelelő megoldás lehet a botlófák ültetése, melyek öregeiben valaha nagy számban fészkelt ez a madárfaj.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)