(Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

Gazdag tartalommal, sokszínű anyagokkal került az olvasók elé a Bécsben kéthavonta megjelenő, az ausztriai, a magyarországi, a Kárpát-medencei, de a világban mindenütt szétszórtan élő magyarokhoz egyaránt szóló Bécsi Napló idei 2. március-áprilisi száma.

A lapban hangsúlyosan van jelen az orosz-ukrán konfliktust érintő téma, de a magyarországi parlamenti választásokat illetve Magyarország belpolitikáját érintő anyagok, valamint az ausztriai és a világ különböző pontjain élő magyarok életével foglalkozó írások.

Az első oldalon Martos Péter ír az álhírek és a valóság összefüggéseiről az orosz-ukrán háború kapcsán, Deák Ernő főszerkesztő pedig a magyarországi választások esélyeit latolgatja, figyelmeztetve arra, hogy komoly a tét, kívülről nehéz tanácsokat osztogatni a választóknak, hiszen elsősorban a hazaiak sorsáról döntenek, az pedig nem mindegy miként dől el.

A második oldalon Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora osztja meg az olvasókkal húsvét közeledtével szívhez szóló gondolatait. Közlik az ausztriai magyarok március idusai ünnepségeiről, megemlékezéseiről szóló tudósításait, Nagymihály Zoltán ugyancsak a magyarországi belpolitikai viszonyokat veszi górcső alá.

Rövid hírben számolnak be Magyarország új államelnökének, Novák Katalinnak a megválasztásáról, Palágyi István György korunk égető problémájával, az éghajlati változásokkal, az ezzel kapcsolatos tudományos munkák eredményeivel ismerteti meg az olvasókat.

A Nemzetközi sajtószemle ezúttal is a nagyvilág legérdekesebb tudományos, társadalmi híreit tartalmazza. Bertényi Iván 800 éves Aranybulla című tanulmánya a történelmi dokumentum keletkezéséről, rendeleteivel, azok betartásáról illetve be nem tartásáról értekezik.

Folytatódik Ujváry Gábornak a Collegium Hungaricum tevékenységét, áldásos munkáját bemutató sorozata. Megemlékeznek Jálics Ferenc jezsuita hősről és írást közölnek a Felvidéken zajló Esterházy János Emlékév záró eseményeiről.

A Kárpát-medencei tudósítók a jelenleg legidőszerűbb vajdasági, kárpátaljai, erdélyi belpolitikai eseményekről adnak hírt. Margarete Wagner Otto von Hingenau biedermeier költő egyik művét mutatja be.

Juha Éva Monoszlóy Dezső halálának 10. évfordulója kapcsán felidézi a Felvidékhez is kötődő költő alakját, közös élményieket ugyancsak felemlíti, ugyanakkor közlik a költő néhány hátrahagyott versét is.

A napjainkban eltávozott Erhard Busek közéleti személyiség-politikusról emlékezik meg közös nekrológjában Deák Ernő és Martos Péter, kihangsúlyozva, hogy személyében olyan egyént vesztettek el, aki sokat tett az ausztriai magyarok és kisebbségek, de az egész Közép-Európában élő nemzetiségek érdekében.

A bécsi Collegium Hungaricumban magyarországi történelmi választási karikatúrákat bemutató kiállítás nyílt, a köszöntő beszédet Tamás Ágnes tartotta, ennek a beszédnek szövegét közlik, és a kiállított karikatúrákkal illusztrálják a lap jelenlegi számát. A folyóiratot két recenzió zárja. Fried István Gömöri György legújabb tanulmánykötetét ismerteti, valamint Bakos István A magyar falu sorskérdései – a rendszerváltás előtt és után című nagyon tanulságos, sok kérdést felvető kötetéről közölnek részletes ismertetést.

A felsoroltakon kívül még számos rövidebb, hosszabb írás foglalkozik napjaink külföldi és magyarországi, az ausztriai és a világ magyarságát érintő eseményekkel, történésekkel a Bécsi Napló legutóbbi számában.

(BM/Felvidék.ma)