Mihályi Molnár László dedikálja Mács József c. könyvét (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mács Józsefnek 2022. április 23-án éppen 70 éve jelent meg az első irodalmi próbálkozása Tavasz címmel. S nem utolsósorban a mai nap a könyv napja is, így jó szívvel ajánljuk Mihályi Molnár László Mács József című könyvét, mely a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában jelent meg, s a szülőfaluban, Bátkában volt a bemutatója.

Mihályi Molnár László jól ismerte Mács Józsefet, aki 2005-től volt a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A Köztestület megbízásából vállalta, hogy elkészíti az író, szerkesztő monográfiáját.

„Küldetésnek éreztem, hogy a könyvet elkészítsem. A barátságunk a 80-as évek elejére datálható, amikor Nagykaposon őt és Dobos Lászlót hívtuk meg, majd később a kerékpártúrák alkalmával is vendégünk volt. Nem lehetett őt megkerülni. Vallom, hogy a rokon lelkek szoktak találkozni. Akkor jelent meg a Szélfúvásban regénye” – idézte vissza a bátkai könyvbemutatón a szerző.

Mihályi Molnár László Bátkában mutatja be Mács József c. könyvét (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint Mihályi Molnár László kifejtette, iskolás éveiben Várgedén Sonkoly Mária, Rimaszombatban pedig Danis Pólos Katalin nem feledkeztek meg a gömöri költőkről, s tanították többek között Pósa Lajost, Kiss Józsefet, Tompa Mihályt, Győry Dezsőt, Veres Jánost, s nem utolsósorban Mács Józsefet is.

Mács József nem került be a kötelező tananyagba. 1956-ban azért tiltották el a publikálástól, mert szimpatizált a magyar forradalommal. A 60. születésnapjáról még nem emlékeztek meg az Irodalmi Szemlében.

Azzal vádolták, hogy az egyház erkölcsét a párt fölé helyezi. Regényeit kemény kritikával illették. A Hétben csak az olvasói levelekkel foglalkozhatott névtelenül.

„Ugyanakkor egész élete azzal telt, hogy az itt élőket bemutassa; lejegyezze a deportálásokat, a kitelepítéseket. Nem tudta elfelejteni, amiről beszélni nem lehetett, nem volt szabad, például hogy a szovjet katonák Bátkában hogyan erőszakolták meg a magyar nőket. A könyv írása  közben nekem is a szívemhez nőtt Bátka és az egész Balog-völgy” – jegyezte meg Mihályi Molnár László.

Mihályi Molnár László, Ács Margit, Vári Fábián László (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az április 22-i bátkai könyvbemutatót megtisztelte jelenlétével a Magyar Művészeti Akadémia részéről Ács Margit, a könyv olvasószerkesztője, lektora és Vári Fábián László költő. Mindketten nagy tisztelettel szóltak Mács Józsefről, aki felvétele után rendszeresen látogatta a Köztestület alkalmait.

„Mindannyiunk helyett örökítette meg, amit a felvidéki közösségről tudni kell. Művei már az egész Kárpát-medencében elérhetők, s nekünk sem szabad elfelednünk életének legfontosabb pillanatait” – nyilatkozta Vári Fábián László, aki ugyanakkor került a Magyar Művészeti Akadémia soraiba kárpátaljai költőként, mint Mács József felvidéki íróként. A meghívást a szégyenletes 2004. december 5-i népszavazást követően kapták a Köztestülettől 80 más társukkal egyetemben.

Ács Margit Kossuth-díjas magyar író, esszé- és tanulmányíró, műkritikus kifejtette, hogy Mács József vállalta, a felvidéki magyarságban népképviseletet végez. Megörökítette, ami az elmúlt fél évszázadban történt.

A bátkai könyvbemutató résztvevői (Fotó: Bene Judit, Facebook)

„A most megjelent monográfia jó kalauz Mács József életművéhez, melyet alaposan feldolgoz a szerző, s a megjelent regények kritikáit is összefűzi. Fontos, hogy ilyen áttekintések készüljenek. Ez az életmű tartósítószere is” – fogalmazott Ács Margit.

Kövesdi Károly, aki apósa több könyvét is szerkesztette, ezúttal is segítséget nyújtott Mihályi Molnár Lászlónak. Kifejtette, a könyv egy fejlődéstörténetet vázol.

„Eltér a klasszikus monográfiáktól, de lehet, így még izgalmasabb” – szögezte le Kövesdi Károly, aki feleségével, az író lányával, Tündével együtt a Magyar 7 hetilap munkatársaként szintén szakmabeli.

Mács Ildikó és Kövesdi Károly köszönetet mondanak (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mács Ildikó, az író lánya a család nevében mondott köszönetet édesapja monográfiájának megjelenéséért és emlékének ápolásáért. Felhívta a figyelmet a nemrégiben megjelent Az égig érő palatábla című könyv újrakiadására, melyben Mács József szintén kibontakoztatja Bátka életét.

„Azt szeretném megélni, hogy Mács József újra bekerüljön a tankönyvekbe” – osztotta meg kívánságát Mács Ildikó, aki hosszú újságírói, szerkesztői pálya után ma a Miskolci Magyar Ház vezetője.

A résztvevők, a szervezők – a községi hivatal, az alapiskola –, a család tagjai ajándékként vehették át a kiadványt. Az MMA igyekszik minél szélesebb körben, a könyvtárakba is eljuttatni a könyvet. Az első a Bátkai Alapiskola és Óvoda könyvtára volt, mely tavaly az író 90. születésnapja alkalmából felvette a Mács József nevet – erről az könyvbemutató házigazdája, az intézmény igazgatója, Sebők Csilla tájékoztatta a jelenlévőket.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)