Már lapozható a Magyar Református Presbiteri Szövetség márciusi-áprilisi lapszáma.

A Presbiter sem mehet el szó nélkül társadalmainkat is fenyegető világesemények előtt. Így most szól az alig öt hete kirobbant orosz–ukrán háborúról. „Ha egy mondatban kellene megfogalmazni helyzetünket, talán ennyit mondanék: nem könnyű, de nem reménytelen” – kezdi levelét Gyurkó Miklós Kárpátaljáról.

Az aktuálpolitika mellett a közelgő húsvéti ünnepkörről, mint az egyház legjelentősebb ünnepéről számos írás szól. „Nem inkább a hatalommal tanítót kellene hirdetnünk, aki betöltötte a törvényt? Vagy a csodákat tevőt? Illetve a feltámadottat, aki a mennyben uralkodik? Miért pont a megfeszítettet?“ – teszi fel a kérdést dr. Viczián Miklós Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük című jegyzetében.

A nagypénteki kereszt mindennapjaink erőforrása – jegyzi meg Bányai László. Az elmúlt bő két esztendő társadalomváltoztató eseményeit vizsgálja az értelmetlen halálra fókuszálva dr. Erdélyi Judit Amikor Isten cselekedetei nyilvánvalóvá válnak című írásában.

Szintén a jelenlegi helyzetre reagál üzenetével dr. Békefy Lajos. Mint megjegyzi: „A békességszerzést, a kiengesztelést Istennel és az emberek között. Tekintettel a kialakult drámai ukrajnai helyzetre, kiváltképpen aktuálissá vált a gyűlölet eszkalációjának megakadályozásáért az 1800 éve, a Galileai José rabbi által írt bölcs intés: „Drága az a béke, amit a háborúban kezdenek el keresni és megvalósítani.”

Fráter Erzsébet folytatja a bibliai ételeket bemutató sorozatát. A márciusi-áprilisi lapszámban a juhot és a bárányt veszi górcső alá. Ugyancsak folytatódik dr. Erdélyi Judit Isten dicsősége az orvos szemével állandó rovata, melynek középpontjába ezúttal a szív- és érrendszeri  betegségek kerülnek.

Margit István a református léviták történetét vázolja fel. Tudomány és hit jelentik a világ megértésének két egymást kiegészítő módját – interjút közölnek Szarka László geofizikus akadémikussal.  Dr. Szabó Zsolt az engedelmességről értekezik.

A Mai presbiterek állandó rovat ezúttal Buzás Adél békéscsabai presbitert mutatja be. Mint fogalmaz: „presbiterként sokat tanulok a testvérektől. Keresem a szolgálati lehetőségeket, de néha úgy érzem, kevés, amit teszek. Isten azonban megértette velem, hogy mindenkinek adott olyan képességeket, amelyekkel szolgálni tud.“

A lap recenziót közöl  A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka című kötetről. Az európai krízis lelki hátterét taglalja Viczian Miklós. D. Szabó Dániel tovább ismerteti a koreai keresztyénség történetét. Dr. Békefy-Röhrig Klaudia újra Pál apostol nyomába ered, a presbiterképző iskolájába.

A Presbiter hasábjain több ima, illetve könyörgés olvasható a háborús helyzet megoldásáért, a béke eléréséért.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)