Vaddisznók a városban (Fotó: Agrárágazat)

Az elejthető vadállomány az utóbbi években 72 millió euró értékű kárt okozott. Ebben csak olyan károk szerepelnek, melyeket a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) hivatalosan bejelentett. A kamara ezért megfelelő vadászati törvényi szabályozást sürget, melyet tárcaközi egyeztetésre bocsátottak.

„A bevetett mezőgazdasági területek nagysága az utóbbi 20 évben csökkenőben van és a vadállomány okozta legnagyobb károk elsősorban a kisebb parcellákon keletkeznek. A túlszaporodott vadállomány a termésben a legnagyobb károkat főként az állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági vállalatoknak okozza. Csökken a termésük mennyisége és ezáltal kevesebb takarmányt tudnak előállítani állataik számára“ – közölte az SPPK alelnöke, Miroslav Štefček.

Tavaly a vadállomány csaknem 87 hektárnyi mezőgazdasági területen tette tönkre a termést, s a bejelentett károk értéke közel 26 millió euró volt.

Az SPPK szóvivője, Jana Holéciová felhívta a figyelmet, hogy sok gazdálkodó nem szolgáltatott adatokat, ami annyit jelent, hogy az említett összeg nem fedi a reálisan okozott kárt.

A túlszaporodott vadállomány a legnagyobb károkat Léva, Nagykürtös, Nyitra, Szenice és Pozsony térségében okozott. A termények közül a legnagyobb károk a kukoricában, az őszi búzában és az őszi repcében keletkeztek, de a vadállomány károsítja a szőlőt, a zöldséget és a gyümölcsöt is.

A vadállomány túlszaporodását bizonyítja a vaddisznók feltűnése a városokban a villamosok útvonalán, a gyermekjátszóterek közelében, valamint a szaporodó medvetámadások, s az állatokkal történt ütközések következtében történt közlekedési balesetek is.

Az SPPK munkacsoportot hozott létre a vadászati törvény előkészítésére és 54 megjegyzést bocsátott tárcaközi egyeztetésre. Köztük szerepel mások mellett, hogy a vadászterület használójának (vadászok, vadászszövetségek) kellene felelnie a vadászterület nem megfelelő kezelése következtében bekövetkezett károkért. A vadászszövetségek számára viszont bevezetnék a közös és egyenlő felelősségvállalást.

A törvényből adódóan a vadászterület használójának kellene megtérítenie a vadállomány által okozott, az adott parcellán várható termény 3 százalékát meghaladó kárt.

Ezzel bevezetnék a vadászterület használójának objektív felelősségét, ahogy azt is, hogy kötelessége lenne alapot létrehozni a vadkárok térítésére.

„Legfontosabb megjegyzésünk, hogy a törvénybe foglalják bele a mezőgazdasági terményekben keletkezett károkért való objektív felelősséget. Míg a törvény nem oldja meg a károk és a kártérítés kérdését, addig az egész jóváhagyási folyamat és az új törvény is csak formális lesz. Ezzel semmi mást nem akarunk, csak azt, hogy a vadállomány lecsökkenjen a 2008–2009-es időszak állományára, amikor az erdei és mezei vad nem okozott a mezőgazdasági terményekben abnormális károkat“ – közölte a vadászati törvényt elkészítő munkacsoport tagja, Mojmír Haško.

A Szlovák Vadászkamara tiltakozik az SPPK állításai ellen, szerintük megnőtt az elejtett vadak száma, mely 2008-ban 71 ezer elejtett nagyvadat jelentett, 2010-ben 90 ezret, ma pedig 180 ezret. Kijelentették, hogy nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy etetik a vadat a könnyebb elejthetőség érdekében.

„Immár csaknem öt éve tilos a vadállomány etetése szemes takarmánnyal, tekintettel annak magas számára. Ugyancsak tilos az állatok etetése a negyedik fokozatú védett területektől, s nem megengedett a vaddisznóállomány számára vadászati célból csalétkek kihelyezése a harmadik védettségi fokozatú területektől kezdve“ – tette hozzá a Szlovák Vadászkamara szóvivője, Alojz Kaššák, aki hangsúlyozta,

a vadászok nem képesek megakadályozni az állatok erdőkből a mezőgazdasági területekre történő migrációját a vegetációs időszakon kívül, amikor ott kellő mennyiségű élelmet találnak.

A vadászok állítása szerint a vadászati törvény a minisztériumban az összes érintett megkérdezése nélkül jött létre. „Az új törvényjavaslat ugyan megoldja a kártérítés kérdését, de nem oldja meg a körülmények vizsgálatának módját, sem a megelőzést. A törvény a fő érintettek, szakmai szervezetek megkérdezése nélkül jött létre, ami a jelenlegi bonyolult helyzetben elfogadhatatlan számunkra“ – tette hozzá Kaššák.

A vadászok együtt kívánnak működni a mezőgazdászokkal, s régóta sürgetik a vadállomány okozta károk problémájának megoldását.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)