Fotó: pixabay.com

A Biblia Isten, a Teremtőnk hozzánk írott szava, én úgy szoktam mondani, hogy hozzánk írott „szerelmes levele” – méghozzá a legőszintébb szerelmes levél, amit valaha is kaphatunk. Mert a Bibliát olvasva érezzük Isten irántunk érzett túlcsorduló szeretetét, törődését és féltését.

És nemcsak a szeretetét érezzük, hanem a Bibliából megismerjük magát az Istent! Van ennél nagyobb kegy, mint bensőségesen megismerni Istent, a Teremtőnket? Az isteni hármasból Jézus alakja és cselekedetei bontakoznak ki előttünk a Biblia lapjain – Mózes első könyvétől kezdve a Biblia utolsó könyvéig. Tehát Jézus isteni személyével kerülhetünk meghitt, féltő-baráti kapcsolatba a Biblia lapjain. Micsoda megtiszteltetés!

Emellett rengeteg tanácsot, útmutatást kapunk a Bibliából arra nézve, hogy éljük életünket, miként éljük mindennapjainkat – hiszen ki tudná jobban azt, hogy mi jó nekünk, mi válik javunkra, mire van szükségünk, mi boldogít minket, mint Isten, aki megteremtett minket?

Azonban – sajnos – sokan visszahőkölnek a Biblia láttán, mert hogy túl vaskos könyv. De kérem, a világirodalom „klasszikusai” között hány vaskos kötetet találunk? És az ember mégis végigolvassa őket, pedig tartalomban, értelemben és fontosságban meg sem közelítik a Bibliát!

Isten vette a fáradságot, és leíratta hozzánk szóló üzenetét, negyven ihletett, istenfélő férfiún keresztül. És mi nem vesszük a fáradságot arra, hogy elolvassuk, mit üzen számunkra Teremtőnk?

Azt se felejtsük el, hogy a világon vannak országok, ahol a Biblia olvasása tiltva van! Az ott élő keresztények életüket, szabadságukat kockáztatva, titokban olvassák a Bibliát, de olvassák! Mi pedig zavartalanul, nyugodtan olvashatnánk, de nem igazán tesszük…

Pál apostol így foglalta össze a Bibliáról a legfontosabb tudnivalókat: „A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen”. (2Timóteus 3:16)

Mindezen felül, a Bibliában benne van az emberiség történelme, benne száz meg száz már beteljesedett jövendölés és sok még be nem teljesedett, apokaliptikus prófécia, jövendölés, melyek a jövőben játszódnak majd le. Van benne költészet, vannak benne mély, megfontolandó bölcsességek, megszívlelendő példabeszédek és temérdek gyakorlati tanács, útmutató arra nézve, hogyan éljük az életünket.

Én nem vagyok lelkész, nem végeztem teológiát, de gyermekkorom óta ellenállhatatlanul vonzott Jézus ragyogóan tiszta és jóságos alakja, és mindent tudni szerettem volna Róla, és arról, ki az Isten, miért vagyunk itt, mi az életünk célja. Ezért már gyermekkorom óta olvasom és tanulmányozom a Bibliát. Eleinte nem értettem belőle túl sokat, de kitartóan olvastam, jegyzeteltem, kutattam, és az évek során egyre többet és többet értettem belőle…

Fotó: pixabay.com

A Biblia egy rendkívüli könyv. Ha az ember kitartóan olvasgatja, észreveszi, hogy a történetek többrétegűek. Először megértjük magát a cselekményt, ami sokszor egy izgalmas, lenyűgöző történet, majd második, harmadik vagy sokadik olvasásra értjük meg egy-egy történet mélyebb üzeneteit. A Biblia ezért megunhatatlan, mert mindig újabb és újabb rádöbbenéseket tartalmaz!

Hat kérdésbe foglaltam össze eddigi tapasztalataim alapján, mi a legjobb módja a Biblia olvasásának.

Melyik bibliafordítást olvassuk?

Először is, vegyünk egy saját Bibliát. Legyen saját Bibliánk, melybe írhatunk, melybe legőszintébb gondolatainkat, érzéseinket is lejegyezhetjük. A magyar fordításúak mind jók, mind őszinte, tisztességes igyekezet Isten szavának tolmácsolására.

Gyakorlati megfontolásból vegyünk nagyobb betűkkel írott Bibliát, melyet könnyebb olvasni. Vannak Bibliák, melyek magyarázatokat, lábjegyzeteket is tartalmaznak, ez is nagy segítség a megértéshez.

Hogyan álljunk neki az olvasásának?

Mindenekelőtt vonuljunk vissza saját szobánkba vagy egy csendes zugába a lakásnak, ahol senki nem zavar minket. S mielőtt elkezdenénk olvasni a Bibliát, imádkozzunk Istenhez, hogy a Szentlélek adja meg számunkra Isten szavának megértését. Mert Isten szava csak Isten Szentlelke segítségével érthető meg. Előre bocsátom, hogy eleinte nem fogunk minden gondolatmenetet megérteni.

(Fotó: pixabay.com)

A Biblia szóhasználata és stílusa ugyanis különleges, teljesen egyedi, de ha nem is értünk azonnal mindent, nem szabad feladni! Rendszeresen olvasgatni kell Isten Szavát, és azáltal az ember fokozatosan hozzászokik a nyelvezetéhez, a hasonlataihoz, a gondolatmenetéhez, és így egyre jobban és jobban fogja érteni.

Mindegy, hogy melyik résznél kezdjük el olvasni a Bibliát? 

A Bibliának két fő része van: az Ószövetség és az Újszövetség. Természetesen Isten és ember közötti szövetségről van szó. Én azt tanácsolom, ha először veszed kezedbe a Bibliát, az Újszövetségnél kezdd olvasni.

Az Újszövetség Jézus Urunk emberkénti megjelenésével kezdődik, amely oly horderejű esemény, hogy új időszámítást hozott történelmünkbe!

Hiszen a legnagyobb dolog volt az emberiség léte során, hogy Isten ide, hozzánk emberként megszületett… Az Újszövetség közelebb van hozzánk időben, Jézus Urunk földi tevékenységéről szól, valamint az egyház és az első gyülekezetek megalapításáról, majd az apostolok levelei sok-sok tanácsot tartalmaznak arra nézve, hogyan éljünk tiszta, Istennek tetsző keresztényi-keresztyéni életet. Tehát először az Újszövetség elolvasását tanácsolom, majd utána az egész Biblia elolvasását, kezdve az Ószövetséggel. Hiszen az Ószövetségnek is megvannak az elévülhetetlen értékei, örök érvényű üzenetei, gyakorlatias tanácsai, tehát kihagyhatatlan! Rengeteg bölcsességet meríthetünk a Példabeszédek könyvéből vagy a Zsoltárokból, melyek az Ószövetség részei.

Mikor tanácsos a Bibliát olvasni, reggel vagy este?

Egyéntől függő, kinek melyik a megfelelőbb idő. A lényeg, hogy rendszeresen időt szakítsunk a Biblia olvasására! A rendszeres azt jelenti, hogy naponta. Vannak, akik reggel, egy csésze kávé után, friss elmével szeretik olvasni, tanulmányozni Isten Szavát. Én személy szerint este olvasom, lefekvés előtt, akkor tudok igazán megnyugodni és ráhangolódni.

Tehát mindegy, mikor vesszük kezünkbe, a lényeg, hogy ez rendszeres legyen. Az öröm, ami abból származik majd, hogy egyre jobban értjük Isten hozzánk írott üzenetét, semmihez sem fogható!

A Biblia olvasása mellett hallgassunk bibliai témájú előadásokat, melyek segítenek Teremtőnk üzeneteinek mélyebb megértésében. Én is ezért indítottam Youtube-csatornámat „A hit próbája: a mindennapok” címmel, hogy segítsek a megértést illetően. A videókat lehet főzés, utazás, pihenés közben is hallgatni, s rengeteget lehet belőlük tanulni.

Egyedül olvassuk a Bibliát, vagy mással együtt? 

A Biblia mindennapi olvasását mindenképpen egyedül végezzük, legyen saját, személyes időtöltésünk a Biblia olvasgatása, a magányunkban, csendben, amikor egyedül vagyunk Isten szavával és a bennünket vezető Szentlélekkel. Ez páratlanul értékes idő!

Illusztráció (pixabay.com)

De az is hasznos, ha közösségben is olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát. Csatlakozzatok a városotokban, falvatokban működő Biblia-tanulmányozó csoporthoz. Hasonló gondolkodású emberekkel találkozhattok, és megtapasztaljátok, hogy nem ti egyedül vagytok ilyen „csodabogarak”, akik a Bibliát olvassák, és ez majd erősít hitetekben.

Hasznos a jegyzetek készítése a Biblia olvasása közben?

Nagyon hasznos! Magába a Bibliába is nyugodtan jegyzetelhettek, az nem bűn! És emellett legyen kezetek ügyében egy jegyzetfüzet, melybe beleírjátok az új felismeréseket, a fontosnak tartott gondolatokat vagy a kérdéseket, melyek felmerültek bennetek, s melyekre majd választ kerestek.

Jézus Urunk ezt mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik”. (Máté 4:4)

Isten szájából pedig az Ő szava, a Biblia származik, mely szellemünknek oly fontos, mint testünknek a mindennapi betevő. Olvassuk, amíg tehetjük!

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)