(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Pozba melletti erdőségben megbúvó Szentkút ismert zarándokhely a katolikus közösségek számára. Kisebb szünet után idén pünkösdvasárnap újra magyar nyelvű szentmisét tartottak ezen a helyen. Mint beszámoltunk róla, legutóbb Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrált itt szentmisét.

A pozbai Szentkút története a 18. századba nyúlik vissza. Abban az időben a nyári egyházi ünnepek alkalmával – a papok vagy a falusi tanítók kezdeményezésére – búcsújárásokat szerveztek a római katolikus hívők számára. A máriacsaládi zarándoklatokat a búcsújárók a pozbai erdőn keresztül vezető úton tették meg. Egy ilyen alkalommal az itt feltörő forrás mellett lepihentek és szomjukat a forrás vizével enyhítették. Egyes hívők úgy vélték, hogy a forrás vize gyógyító hatással volt testi bajaikra.

A fennmaradt legenda szerint ezen a helyen, egy körtefa ágai közt megjelent Szűz Mária, kék övvel átfogott fehér ruhában. A pozbai Szentkút híre közismert volt a Nyitra vármegyei falvak lakói körében, s évente a pozbai búcsú napján, pünkösdvasárnap zarándokutat szerveztek Pozbára.

1841-ben épült egy kis kápolna a forrás fölött. 1869-ben tartottak első alkalommal itt szentmisét a nagysallói Répás Jánosné kérésére, aki csodával határos módon szintén e forrásnál gyógyult ki szembetegségétől. A 19. század nyolcvanas éveiben a kis kápolna összedőlt. Harris József esperes indítványára 1914-ben új kápolna épült a Hétfájdalmú Szűz Mária tiszteletére. Ugyanez a plébános 1926-ban egy másik kápolnát is emeltetett Szűz Mária szent neve tiszteletére.

A két kápolnától egy-egy méterre levő emelkedőn épült fel az a kis, barlangszerű mélyedés, melyben a Fájdalmas Szűzanyát ábrázoló szobor van elhelyezve. A barlangot terméskőből rakták, s így a lourdes-i Szűz Mária-barlang hangulatát próbálja a hívőknek felidézni. A barlangkápolna felett látható egy nagyobb kőkereszt és egy oszlopra helyezett fülkés képtartó. A benne lévő képen az isteni Szentháromság koronázza a térdeplő Szűzanyát.

A kápolnák felett a barlangot a keresztút övezi. Kőkeretbe ágyazott fafaragások ábrázolják az egyes stációit. Minden állomás mellett egy-egy fakereszt található.

Az elmúlt bő egy évtizedben jelentős felújítás és fejlesztés ment végbe a zarándokhelyen. Felújították a kápolnákat, kitisztították a forrást, megszépültek a keresztút állomásai. A kápolna előtt új padokat helyeztek el. Ugyanakkor faragott szakrális szobrokkal is gazdagodott a hely.

Pozba–Szentkútra számos zarándoklatot szerveznek. A legjelentősebbek a pünkösdvasárnapi, illetve a Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepén tartott szakrális események. Wurczer Péter hathatós közbenjárásának köszönhetően az idei évtől magyar nyelvű szentmiséken erősíthetjük hitünket a szent helyen.

A szerző felvételei.