A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében. A KIM és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A pályázatot két kategóriában hirdették meg: teljes szemeszteres részképzés (5 hónap) és részképzős tanulmányút (0,5 hónaptól 3 hónapig). A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton való beadásának határideje: 2022. szeptember 18., 23:59 (közép-európai idő szerint). Az ösztöndíj havi összege 80 ezer forint.

A teljes szemeszteres kategória esetében azon szlovákiai magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Ebben a kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) is meghatároztak, melynek értéke 2,5. Ennek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

A részképzős tanulmányút kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. E kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Az ösztöndíj időtartama: 0,5–3 hónap. A tanulmányutat 2022. szeptember 5. és 2023. február 5. között kell megszervezni.

Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó feltétel, hogy kötelezően csatolni kell a befogadó nyilatkozatot, mely csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesítette.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a martonaronurlapok.elte.hu oldalon, a digitális pályázati űrlap kitöltésével lehet, rövid regisztrációt követően a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázati kiírás és a pontrendszer, a befogadó nyilatkozat, illetve minden egyéb fontos információ megtalálható itt.

A pályázat kiírói felhívják a figyelmet, hogy a magyarországi egyetemek ösztöndíj kifizetési gyakorlata nem egységes, ezért a tanulmányútra vonatkozó pályázat benyújtása előtt ajánlott egyeztetni a fogadó intézménnyel az ösztöndíj folyósításának körülményeiről, illetve ennek az intézmény által támasztott adminisztratív feltételeiről, különösen arról, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket hatósági úton (vendéghallgatói jogviszony esetében pl.: okmányirodában, kormányhivatalban) kell megtennie. A hallgató saját felelőssége, hogy tájékozódjon és adott esetben megteremtse az ösztöndíj kifizetéshez szükséges adminisztratív feltételeket a tanulmányút kezdetéig.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon, e-mailben kaphatnak további részletes felvilágosítást: Szövetség a Közös Célokért észak-komáromi irodája, Kossuth tér 3., telefon: +421-908+116-931, e-mail: komarom@szakc.sk.

(SZE/Felvidék.ma)