Fotó: Bréda Tivadar

Szent Bertalan apostol, vértanú emléknapján a párkányi Szent Imre katolikus templomban misézett Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök. A szabadságát a Felvidéken töltő püspök atya a déli régió több településén is tartott szentmisét.

Hétfőn este érkezett a Felvidékre, szabadságát tölti itt. Több helyen misézik csaknem egyhetes útja alatt, Karván, Búcson, Dunamocson, de baráti beszélgetéseken is részt vesz régi ismerősöknél, felvidéki zarándokos barátainál.

A püspök atyát többen is ismerik Párkányból, sőt a környékről is, akik zarándokútjaikon akár Csíksomlyón, akár Lengyelországban találkoztak vele. Sőt a chesztochowai vonatos zarándokút mindig Párkányon keresztül vezetett, s gyakran köszöntötték őt az állomáson a magyar hívek.

Tamás József atyát 1996. december 18-án az Apostoli Szentszék gyulafehérvári segédpüspökké és valabriai címzetes püspökké nevezte ki. 1997. március 1-jén a csíksomlyói kegytemplomban ünnepélyesen püspökké szentelték. Püspöki jelmondata: „Legnagyobb a szeretet” (1Kor 13, 13). Ferenc pápa 2019. december 24-én elfogadta lemondását.

Párkányba ft. Fóthy Zoltán esperes meghívására érkezett a Szent Bertalan apostol emlékére tartott szentmisére. A párkányi templomban először misézett. Örömmel vállalta felvidéki útjait, mert a Csíksomlyói Szűzanya összeköt bennünket, mondta üdvözlő beszédében.

A szentmisén Szent Bertalan vértanú napján homíliájában a napi evangéliumból kiindulva megemlékezett Szent Bertalan apostol vértanúságáról.
„Jézus szerint Ő egy igazi izraelita, vallásos ember volt. Mindannyian Jézus Krisztus keresztény hívei vagyunk”.

Szent Jakab apostol leveleiből idézte az igazi vallásos ember erényeit, miszerint:

„Akinek a beszédje megegyezik az életmódjával, nem rágalmaz, nem erkölcstelen életű. Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti-e a hite? Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér. Az igazi szeretet nem önző, de ellenségeit is szereti.
Az igazi vallásos ember megőrzi szívét, tisztán ettől a világtól, nem engedi, hogy magával sodorja őt a szennyes bűnnel teli élet. Legyünk igazi vallásos emberek!”

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma