(Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

Lekenye szervezésében augusztus 19-én és 20-án megrendezték a „Hagyatékunk a létünk” rendezvénysorozatot.

Pénteken este Tibában a néhai Takács József tiszteletére emléktáblát avattak és az emlékiratainak bemutatójára került sor.

Az emlékünnepség ötletgazdája Bereczné Jobbágy Borbála tibai lakos volt. Ő hívta fel a község vezetőinek a figyelmét az egykori matematikusra. A Károly Egyetemen folytatott tanulmányai és több főiskolán és egyetemen való tanítása mellett kitért Takács József történelmi és irodalmi témájú munkáira, valamint híres emberekkel való kapcsolataira is. Lekenye képviselő-testülete a javaslatra jóváhagyta néhai Takács József emlékére egy ünnepség megszervezését.

Takács József a napokban töltötte volna be a 65. életévét. Hogy nem mindennapi matematikai tehetséget örökölt, az már nagyon korán kiderült. Alapiskolai tanulmányait Lekenyében, majd Pelsőcön végezte. Tanárai boldogan nevezték be minden lehetséges matematikai versenybe, ahol állítólag már a folyosón fejben kiszámolta a helyes végeredményt, amíg a többi versenyző még javában végezte papíron a számításait. Érettségi után a méltán híres prágai Károly Egyetemre jelentkezett, ahová felvételt is nyert, és tanulmányai végeztével doktorátust is szerzett. A Kassai Műszaki Főiskolán tanított. Diákjai szeretettel emlékeznek rá – ismertette életútját a község polgármestere, Takács Ágnes.

(Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma) (Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesületben is aktívan tevékenykedett, nemcsak a számítástudományok területén volt kimagaslóan tehetséges, de alapos történelmi, magyar nyelvtani ismeretekkel is rendelkezett, cikkeket, tanulmányokat írt, előadásokat tartott a témában. Sőt még verseket is írt és regénytervezete is volt.

„Takács József 44 évet élt csupán. Sírja a tibai temetőben található. 20 éve már csak emlékezetünkben és az alkotásaiban él tovább. Ma hagyunk egy emlékjelet róla a tibai harangláb falán, mely jelzi az utókornak, hogy itt élt Takács József, a matematika és számítástudományok doktora, a Kárpát-medencei magyar nyelv és nép kutatója” – mondta a polgármester.

Darai Lajos (Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

Az emléktábla leleplezése után Darai Lajos, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület alelnöke, a kötet szerkesztője tartott előadást és mutatta be Takács József emlékkötetét.

„Takács József munkássága a magyar műveltség egészének általános és különleges állapotát dolgozta fel. Neki még gyerekkorában volt alkalma szülőföldje, a világtól elzárt és ezért addig minden titkot, régiséget jól megőrző Gömör öregjeivel beszélni” – emelte ki az alelnök.

„Takács József szemlélete arra kötelez bennünket, hogy ne engedjünk a 48-ból, mert jogosak a követeléseink. Minden nap minden órájában minden jogtipró, minket „kollektív bűnösségre” ítélő és megtorló szerződést, törvényt, intézkedést és tettet bírálnunk kell és követelni a megszüntetését és örök időkre a hasonlóktól való elhatárolódást, hogy ne ismétlődhessen meg ilyen múlt” – folytatta előadásában. „Ő behozta ezt a szellemet a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületbe és ott annak megbecsülését találta. Érdemes a könyvét elolvasni, régmúltunkról szóló híradásait a jelennek szóló történelmi kutatási tanulságait fontolóra venni.”

Másnap, szombaton Lekenyében folytatódott az ünnepség.

Takács Ágnes ünnepi beszédében kiemelte, hogy Széchenyi István szavai, melyek szerint: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő” 16 éve határozzák meg Lekenye önkormányzatának munkáját. Ez a jelmondat a mozgatórúgója az immár 16 éve megszervezett ünnepségeknek is.

(Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

„Augusztus 20-án Szent István királyra emlékezünk, az uralkodóra és az államalapítóra. Ez a legősibb magyar ünnep – a múlt, melyet a jelenben is megünnepel a magyarság az egész világon. Visszatekintést jelent a múltba és számbavételt a jelenben. Vegyük számba értékeinket, elért eredményeinket, és gyarapítsuk azokat tovább közösen, összefogással, jó szándékkal, kitartással, újrapróbálkozással és leleménnyel ugyanúgy, ahogy tettük ezt eddig is, hogy fennmaradjanak a jövő nemzedék számára! Tesszük ezt most mi is itt, Lekenyében. Augusztus 20-án ünnepeljük az új kenyeret is. Lekenye község új kenyerét. A kenyér az élet táplálója, dolgos kezek munkája, teremtő erő és isteni gondviselés” – hangzott el a beszédben.

Nt. Ferenczy Erzsébet (Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

A rendezvényen nt. Ferenczy Erzsébet evangélikus lelkész hirdetett igét és áldotta meg az új kenyeret.

Ezt követően a vesszőfonó szakkör kiállításának megnyitójára került sor.

Magyarország Kormányának köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel 5000 szakkör támogatására. A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai tevékenységét azzal az elhivatottsággal végzi, hogy a kulturális társadalom- és tartalomfejlesztés eszközeivel hozzájáruljon a magyar nemzet életminőségének javulásához a Kárpát-medencében. A „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” szakkörtámogatási program 2021 őszén indult, melyhez csatlakozott a Pro Le-Ti Polgári Társulás is. Célja: a közösségépítés, a helyi identitás erősítése, szemléletformálás, a figyelem ráirányítása meglévő értékeinkre, aktív közösségi együttműködések elősegítése. A szakkörök elsődleges célcsoportja a felnőtt korosztály.

Beke Beáta (Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

A szervezet tagjainak több különböző szakköri tevékenységből volt lehetősége választani, s a vesszőfonás mellett döntöttek. A szakköri tagok 20 alkalommal heti rendszerességgel találkoztak, alkottak. Ez az ünnepség pedig lehetőséget adott arra, hogy munkáikat egy kiállítás keretében mutassák be.

A délután kultúrműsorral folytatódott, ahol felléptek a helyi gyerekek, Kovács Ibolya mesélő, Máté Adriena énekes, a Berkő Népdalkör és Lichtmanneger Tibor nótaénekes.

Berkő Népdalkör (Fotó: Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)

A szervezők több kísérőprogrammal is várták a résztvevőket: főzőversennyel, játszóházzal és vetélkedővel a gyerekeknek, termékbemutatóval, hagyományőrző alkotóműhellyel.

Az estét utcabál zárta.

(Máté Gyöngyi/ Felvidék.ma)