Az elsősök bemutatkozása Deresken (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Iskolák XXII. Országos Tanévnyitó Ünnepségét tartotta a pedagógusszövetség szeptember 3-án Deresken a római katolikus, Árpád-kori Szent Mihály-templomban többek közt Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Maruzsa Zoltán, a magyar Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára jelenlétében.

A Felvidéken több mint 29 ezer magyar kis- és nagydiák kezdi meg a 2022/2023-as tanévet. Ebből az idei tanévben 3675 gyermek iratkozott be áprilisban az első osztályba, amely szám még emelkedhet. Azaz a korábbi évek statisztikáival összevetve növekedés mutatható ki. Kárpát-medencei szinten – Magyarországon kívül – 15 715 elsőssel számolhatunk.

Deresk a Nagyrőcei járásban, a Gömör-Szepesi-érchegység és a Túróc-patak völgyében fekvő község a régió utolsó magyarok által lakott faluja, a nyelvhatáron terül el, szórványnak számít. Az agyaggal kitűnően bánó fazekasairól volt híres, akik messze földön ismert cserépedényeket készítettek. 1910-ben több mint 800 lakosa volt, s még 95% magyar anyanyelvű volt, a legutóbbi népszámláskor 397 lakost írtak össze, s 67% vallja magát magyarnak, azaz felére apadt a lakossága, s negyedére csökkent a magyarok létszáma. Moyzes Ilona író és Dúdor István festő bölcsője is itt ringott, itt szökött szárnyba tehetségük, reméljük, lesznek követőik.

Tanévnyitó a dereski templomban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Példát kell mutatnunk helytállásból”

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke beszédében kiemelte: „Jó esetben a végvárakat szilárd bástyák őrzik, töretlen hitű és elkötelezett emberek, akik nem kevesen vannak csak éppen nem elegen (…) A fennmaradás biztosítéka az anyanyelv, amely születésünktől fogva velünk van, s biztonságosan ölel körül bennünket a bölcsődében, az óvodában, az iskolában, akár egészen az egyetemig”.

Elmondta, Deresken még van magyar iskola, három osztályban 37 tanuló, 6 munkáját odaadással végző pedagógus, melyből egyet pályakezdőként is köszönthettek. 20 kilométeres körzetből látogatják az iskolát, sikeresen dolgoznak a Kárpát-medencei Kert-programban, melyben a régió mintaiskolájának számít.

Fekete Irén (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

„A gyerekek számítanak a pedagógusokra, az iskolatáska összerakva, az iskola kapuja pedig már kitárva, hogy elkezdődhessen a jövőjük, amit ők szépnek álmodnak” – szögezte le Fekete Irén.

„Példát kell mutatnunk helytállásból, felelősségtudatból, tisztességből. Hiszen a templom előtt egy iskolabusz is áll, jelkép az, a segítségé, a támogatásé, biztatva, hogy nem vagyunk egyedül” – mondta, célozva a Rákóczi Szövetség magyar kormánya által támogatott iskolabuszprogramjára, amikor 16 iskolabusz segít a diákok utaztatásában Bodrogszerdahelyen, Kassán, Szepsiben, Rozsnyón, Losoncon, Hetényben, Vajánban, Ipolyvarbón, Ipolynyéken, Ipolybalogon, Ipolyságon, Ipolyvisken, Léván, valamint Nagyszarván.

A Rákóczi Szövetség egyik iskolabuszát is bemutatták Deresken (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Elkezdődött a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadása 

A Rákóczi Szövetség munkatársai Csáky Csongor vezetésével itt kezdték meg a Magyar iskolaválasztási program keretében a beiratkozási ösztöndíjak átadását és a kiselsősök megkapták az új iskolatáskájukat is.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke iskolatáskát ajándékoz a dereski kiselsősnek (Fotó: Rákóczi Szövetség FB)

Fekete Irén kiemelte a Rákóczi Szövetség megbízható támogatása mellett Magyarország kormányának a segítségét és a külhoni magyarságért való kiállást, jogainak és érdekeinek a védelmét és képviseletét.

„A segítségnek ez a sokoldalú módja felbecsülhetetlen értéket jelent a számunkra, a jövőt, a szülőföldön való megmaradást és boldogulást. A lemaradás, a társadalom perifériára való kerülés elleni küzdelem egyik eszköze a jó magyar iskola. (…) Ezen munkálkodik az SZMPSZ is, hogy a szülő szívesen küldje iskoláinkba a gyerekeit, ők pedig örömmel látogassák azt” – fűzte hozzá Fekete Irén.

Szükségünk van a biztonságra és a folytonosságra

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy jelentős üzenettel bír, amikor jeles alkalmainkat az egyház terében kívánjuk megünnepelni. Ezzel arra az örök igazságra utalunk, amit gróf Esterházy János is megfogalmazott. Őt idézte: „A magyar nemzetnek minden egyes tagja két kincset őriz szívében és lelkében és ez a két kincs: a magyarsága és a keresztény mivolta.”

„A mai templomi tanévnyitó is azt üzeni, hogy két kincsünk van: a magyarságunk és keresztény hitünk és létünk” – mondta, hozzátéve, hogy Szent István óta a kereszténység minden magyar hazafi számára parancs is, hiszen életünkkel felelősséggel tartozunk a mindenség ura előtt.

Potápi Árpád János államtitkár (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

„Az elkövetkező hónapokat sok körülmény beárnyékolhatja, ezek ellen alapvetően két tényezőre van szükségünk: biztonságra és folytonosságra, amelyet a Felvidéken az SZMPSZ is jelentheti (…) Évek óta biztos pontok és jó partnereink is ebben a közös munkában. Összetartó erőt képviselnek a felvidéki magyarság életében” – mondta Potápi Árpád János. Biztosította a jelenlévőket, hogy Magyarország kormánya a már megkezdett programokat folytatja és végigviszi, s fenntartja az együttműködést az elmúlt 12 évhez hasonlóan. S köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek az iskoláink megmaradásért folytatott küzdelemben.

Azt kívánta a felvidéki magyarságnak, hogy az összetartozást és az erőt a továbbiakban is képviselni tudják, s érvényesítsék ezt majd a helyhatósági választásokon is. „Az a kincs, amiről Esterházy János is beszélt, csak így fogja tudni az értékeket képviselni” – mondta Potápi.

Hamarosan lehet pályázni a Szülőföldön magyarul programban

Bejelentette, hamarosan idén is kiírásra kerül a Szülőföldön magyarul program, melynek oktatás-nevelési pályázatában a Kárpát-medencében összesen 220-250 ezer diákot támogatnak, s immár a bölcsődésekre és a felsőoktatásban tanuló diákokra is kiterjesztették.

Forró Krisztián és Maruzsa Zoltán (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

Maruzsa Zoltán, a magyarországi Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy Petőfi Sándor-emlékév van. Jól tudjuk, a költő szlovák gyökerekkel rendelkezett, s minden magyar iskolában ismerik, tanítják, a nemzeti identitástudatunk része. Hangsúlyozta, meg kell őriznünk a helyi identitásunk elemeit, mert ha nem vigyázzunk, Európa nemzeti sokszínűsége is csak történelem lesz.

„Lehet szívvel-lélekkel tanítani. Csupa ilyen pedagógust ismertem meg. Köszönöm azoknak, akik a szolgálatukat elvégezték, hoztunk is számunkra néhány elismerő dokumentumot a felterjesztéseknek megfelelően. S örömmel köszöntöm azokat a fiatalokat, akik kellő felkészültséggel és hitem szerint erős elszánással kezdik majd ezt a munkát” – mondta Maruzsa Zoltán.

Felhívta a figyelmet a szakmai tansegédletekre, digitális tananyagokra, melyek elektronikusan is elérhetők, hogy a legfelkészültebbek legyenek a pedagógusok. Azt kell elérni, hogy a gyerekek várják az iskolát – szögezte le.

A tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola Csicsergők énekkara (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2022 díjazottjai (klikk)

Az idei tanévtől nyugdíjba vonuló pedagógusokat is köszöntötték, azokat, akik több évtizedes pedagógiai tevékenységük elismeréseként 2022-ben munkahelyük kezdeményezésére és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége javaslatára az anyaország által adományozandó köznevelési díjban, a Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesültek.

Az emlékérmet és az ajándékokat Potápi Árpád János és Maruzsa Zoltán, valamint Fekete Irén adták át. Pintér Béla: Hazamegy a vándor – című dalával a tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola Csicsergők énekkara köszöntötte a nyugdíjas pedagógusokat.

Díjátadás (Fotó: Potápi Árpád János FB)

A teljesen megtelt templomban szép és megható műsorral ünnepelték az új tanév kezdetét

A templomban a program ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol a történelmi egyházak képviseletében Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese és Balázs Patrik szádalmási plébániai kormányzó szolgált, akik Kerdík Milan dereski plébánossal egyetemben megáldották a magyar iskolába induló elsős gyermekeket.

Nt. Nagy Ákos Róbert esperes, Hanva (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

Nagy Ákos Róbert úgy fogalmazott, hogy egy egységes cél van előttünk: „Megkezdeni az új tanévet, tanítani, nevelni, s értékeket átadva útnak indítani a magyar anyanyelvű gyerekeket és fiatalokat. Nem kis feladat. S minderre úgy kell készülnünk, hogy azt sem tudjuk, mi vár ránk a közeljövőben. Nagy kérdés, hogyan tudunk ebben a helyzetben helyt állni, s ezért óriási a felelősség”– mondta.

Örömhír, hogy nem kell senkinek sem magában szembenézni a jövő kihívásaival, Isten felkínálja jelenlétét, Krisztusban megváltó és oltalmazó szeretetét, amire ebben a tanévben is számíthatunk.

„A szolgálatot, amit Isten ránk bízott, nekünk kell elvégeznünk: Istentől kapott csodálatos örökségünket, anyanyelvünket, kultúránkat, a ránk bízott tudást és minden értéket az ahhoz méltó felelősséggel kell igyekeznünk továbbadni a bennünket követő nemzedéknek” – szögezte le Nagy Ákos Róbert esperes.

Balázs Patrik plébániai kormányzó, Szádalmás (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

Balázs Patrik kiemelte, hogy tanárnak lenni sokkal többet jelent, mint átlépni az iskola küszöbét, s odaállni a gyerekek elé. „Tanárnak lenni egy bizonyos küldetés és harc, amelyet mindennap meg kell vívni. Ehhez a harchoz, amely tíz hónapig tart, szükségünk van erőre és erőforrásra, ami legyen mindannyiunk számára a Jóistentől kapott áldás is. (…) Ezen harchoz kellő kegyelmet fohásszal kérjünk” – mondta.

Ahogy Jézus annak idején, úgy a pedagógus is a gyermekre teszi a kezét, hogy formálja az értékek mentén. „Kézrátétellel őrizzétek, védjétek a lépteiket abban az iskolában, abban az időben, amelyet velük töltötök, hogy értékekben részesüljenek, hogy növekedjenek emberségben is, mert az internet a szeretetet, az emberséget, a barátságot nem tudja megadni” – szólt a pedagógusokhoz Balázs Patrik plébániai kormányzó.

Az elsősök műsora (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A vendégeket köszöntötte és a műsort vezette Korda Edit, az SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmányának elnöke, a pályakezdő pedagógusokat Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke mutatta be.

Útravalót a pályakezdő pedagógusokhoz Iván Margit, a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola nyugalmazott igazgatóhelyettese írt, amit kollégája, Hubay Adél olvasott fel.

Hangsúlyozta, hogy nem kis feladat vár a pályakezdőkre: meg kell felelniük a szülőknek, akik hisznek a pedagógusok felkészültségében, hogy sok értékes személyt csiszoljanak a gyerekekből. Megszívlelésre ajánlotta Eötvös József gondolát, amely az óvó szeretet mellett a kötelességre nevelés fontosságára int.

Sebők Csilla igazgató, Bátkai Alapiskola (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

A magyar iskolába szóló üzenetet Sebők Csilla, a Bátkai Alapiskola igazgatója fogalmazta meg.

A pedagógusoknak Móricz Zsigmondot idézve kívánta, hogy nemesek, gazdag lelkű emberek legyenek, hogy emberré tehessenek másokat a maguk embersége által.
A diákoknak azt üzenték, hogy nem születtek szürkének, s ha a közösségi média terelgeti is őket, egyet nem szabad elfelejteniük, hogy van egy stabil pont az életükben, magyarok.

„Ha kihívásokat, mozgalmakat, ügyeket keresel, mert tudom, hogy azokat keresed, melyben meglátod magad, akkor legyen többek között a magyarság ügye, ami megérinti a szíved. Egyedi szeretnél lenni? Magyar kultúránk nélkül beolvadunk, megszűnik egyediségünk. Ne hagyd elveszni értékeinket. Legyél, aki újra és újra megszerzi magának az elődök kultúráját. Aztán tudd, hogy a szupererő a tanulásban rejlik” – szólt a diákokhoz Sebők Csilla.

A szülőkhöz szólva biztosította őket, hogy helyesen döntöttek, amikor gyermekeiket magyar iskolába íratták, s megköszönte bizalmukat és együttműködésüket.

Vadkerti Imre (Fotó: Máté Gyöngyike/Felvidék.ma)

Az ünnepi műsorban közreműködött Vadkerti Imre énekes, a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola pedagógusai és a Csicsergők énekkara Füzér Henrietta vezényletével és Miko Attila igazgatóhelyettes szavalatával. Gitáron Bene Csaba, szintetizátoron Kiss Tamás, az orgonánál Iván László pedagógus, kántor szolgált. Az elsősök műsorát gitáron Hacsi Gabriella kísérte. Elhangzott a Miatyánk, nemzeti imánk, a Himnusz, a Szózat és a Boldogasszony anyánk.

A pedagógusok és oktatási intézményvezetők, fenntartók mellett a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel többek között a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, a magyarországi Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége Besztercebányai Alkonzulátusa, a Rákóczi Szövetség, a komáromi Bethlen Gábor Alap, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma Nemzetiségi Fejlesztési Osztálya, a Kisebbségi Kormányhivatal, a komáromi Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a Katedra Társaság, a Comenius Pedagógiai Intézet, a Szövetség párt, a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szövetség a Közös Célokért társulás, a Szlovák Közmédia Nemzetiségi Adása és a felvidéki médiák vezetői, képviselői.

A Ma7 Médiacsalád élőben közvetítette az eseményt, melyet a Pátria Rádióban felvételről szeptember 4-én hallgathatnak meg.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)