DR. KŐRÖSI MÁRIA ÜNNEPI BESZÉDE

Megható gálaműsorral, könyvbemutatóval és elismerő oklevelek átadásával ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a révkomáromi Széchenyi István Polgári Társulás a Selye János Gimnázium dísztermében. Az ünnepi est díszvendége és szónoka dr. Kőrösi Mária egyetemi docens, kutató, a budapesti Széchenyi Társaság elnökségi tagja volt. Vendégként jelen volt Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke.

KONDOR KATALIN MEGKÖSZÖNI AZ ELISMERÉST

Szent István Napján, augusztus 20-án múlt húsz éve, hogy Komáromban – Tarics Péter alapító elnök kezdeményezésére – létrehozták a Széchenyi István Polgári Társulást a következő további alapító tagokkal: dr. Bajnok István, Csicsay Péter, Gubán Lajos, Mózes Endre, Oláh György, mégpedig azzal a céllal, hogy rendszeresen különböző előadásokat szervezzenek a felvidéki magyar – ezen belül a komáromi – közönség számára, erősítve ezzel – gróf Széchenyi István szellemében – nemzeti közösségünk magyarságtudatát. Erre az ünnepi aktusra és az azóta eltelt húsz évre emlékeztek a társulás tagjai és támogatói gróf Széchenyi István születése évfordulójának másnapján.

SZÉCHENYI LILI VERSET MOND

A szép ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Széchenyi Lili, gróf Széchenyi István ükunokája mondta el Farkaslaki Jakab György „Hol van a hazám?” című versét. Bajnok Éva, a Társulás elnökségi tagja köszöntötte a vendégeket, mindenekelőtt Komárom város polgármesterét, Keszegh Bélát, dr. Kőrösi Mária egyetemi docenst, kutatót, a budapesti Széchenyi Társaság elnökégi tagját, illetve a társadalmi és civil szervezetek képviselőit, valamint a szereplő művészeket.

TARICS PÉTER ÉRTÉKELÉSE

Dr. Kőrösi Mária méltatta a társulás két évtizedes teljesítményét és Tarics Péter gazdag szellemi hozzájárulását a társulás működéséhez. Többször idézte gróf Széchenyi Istvánt, és jelezte, hogy a 20. születésnapját ünneplő révkomáromi társulás komoly történelmi hűséggel és szellemi gazdagsággal viszi tovább a legnagyobb magyar életművét, s annak népszerűsítését. Elmondta: Tarics Péter számos értékes kötete megalapozta és meghatározta a Széchenyi István Polgári Társulás tevékenységének egyértelmű irányát: a magyar nemzeti értékek gazdagítását. – Az a szorgos és szerteágazó közösségi munka, ami a társulás tevékenységében megmutatkozott, meghozta gyümölcsét – tette hozzá az ünnepi szónok.

KESZEGH BÉLA POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐ BESZÉDE

Keszegh Béla azt emelte ki, hogy a társulás nem a mennyiségre, hanem elsősorban a minőségre összpontosított két évtizedes működése során, ami ma létfontosságú egy civil szervezet működésében. A felvidéki – ezen belül a komáromi – magyar közösségi élet fontos tényezőjeként említette a Széchenyi István Polgári Társulást, melynek rendezvényein rendszeresen részt vett, mint polgármester és mint magánember egyaránt. A polgármester sok sikert kívánt a társulás működésének további évtizedeihez.

Tarics Péter a szervezet két évtizedes tevékenységét értékelte, elfogultság nélkül, kiemelve a legjelentősebb rendezvényeket, illetve megemlítve a legnépszerűbb előadókat. Az elnök többek között elmondta: A társulás tevékenysége műfajilag is rendkívül sokrétű, hiszen az elmúlt húsz évben szerveztek politikai és történeti előadást, könyvbemutatót, zenés-irodalmi előadóestet, színházi előadást, történeti kirándulást, hungarikum- és őstörténeti konferenciát, rovásírás-kiállítást, szentmisével, illetve istentisztelettel egybekötött előadást, komolyzenei hangversenyt, lemezbemutatót, emlékestet, Himnusz-estet, magyarság-estet, illetve minden évben az 1956-os megemlékezést és a Magyar Kultúra Napját. Hozzátette: a társulás a húsz év alatt megtartotta politikai és gazdasági függetlenségét, de mindig a magyar nemzeti értékeket és érdekeket képviselte szerte a Kárpát-medencében.

BORÁROS IMRE SZEREPLÉSE

A gálaműsor gerincét ünnepi előadó-est alkotta, amelyben komoly és vidám hangvételű részletek egyaránt elhangzottak, s amelyben olyan neves művészek szerepeltek, mint Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas Érdemes Művész és Jónás Csaba Wass Albert-díjas előadóművész. Boráros Imre Rákosi Viktor: „Korhadt fakeresztek” című művét adta elő, illetve megindító részletet tolmácsolt Tarics Péter „Magyar evangélium” című Széchenyi-monodrámájából – komoly művészi értékeit felsorakoztatva.

DRÁFI MÁTYÁS SZEREPLÉSE

Dráfi Mátyás Petőfi Sándor „Az apostol” című művéből adott elő részletet, majd Darvas Szilárd „Mese az őrangyalról” című humoreszkje hangzott el tolmácsolásában – a tőle már megszokott magas művészi színvonalon. Jónás Csaba Wass Albert leghíresebb versét, az „Üzenet haza” című költeményét tolmácsolta a hallgatóságnak, rendkívül szuggesztíven. Zsákovics László zeneszerző, zenetanár nagyon jó hangulatot varázsolt a színpadra, ugyanis Romhányi József „A róka és a holló”-ra írt témát és variációkat adott elő, illetve Szilágyi György „Egyedi köszöntő” című művét tolmácsolta – nagy sikerrel. Gróf Széchenyi István ükunokája, Széchenyi Lili pedig új oldaláról mutatkozott be a felvidéki közönségnek, hiszen nemcsak verset mondott, hanem énekelt is, saját zongorakísérettel, Máté Péter „Most élsz”, illetve Frank Sinatra „My way” című dalát adta elő magyarul, illetve angolul, percek alatt belopva magát a közönség szívébe.

ZSÁKOVICS LSZLÓ SZEREPLÉSE

Az esten bemutatták a Széchenyi István Polgári Társulás két évtizedes (2002 – 2022) termékeny – az egész Kárpát-medence magyarságára kiterjedő – tevékenységét bemutató reprezentatív kötetet, melynek címe: „Közösségi tudattal a magyarságért”. A kötetben több mint 500 képet tartalmazó „Beszédes fényképalbum” található, amelyet a Társulás alapító elnökének, Tarics Péternek a történeti elemzése, értékelése előz meg.

A kötetben többek között a következők olvashatók: Csaknem 9000 érdeklődő-látogató, több mint 200 előadó, 235 előadás – ez az elmúlt húsz év száraz statisztikája. Ennél azonban sokkal többet mond, hogy a társulás rendhagyó és kiemelkedő kulturális-közéleti tevékenysége, teljesítménye és eredményei bizonyíthatóan nagy hatással voltak és vannak a magyar közvéleményre, növelték és növelik az együtt gondolkodásból fakadó együtt cselekvés ingerét, és erősen befolyásolták/befolyásolják a magyar nemzeti közgondolkodást – az anyaország határain túl élő magyarság körében is. Mindemellett erősítik a magyar emberekben a nemzettudatot, a magyarságtudatot, a szülőföld és a magyar nemzet iránti feltétlen szeretetet és áldozatvállalási készséget.

JÓNÁS CSABA VERSET MOND

Elismerő oklevélben részesültek a társulás elnöksége részéről mindazok a magánszemélyek és szervezetek, akik az elmúlt két évtizedben bármilyen módon hatékonyan és rendszeresen segítették a társulás működését. Elismerő oklevelet kapott dr. Bajnok István gyermekelme-gyógyász Posztumusz, Oláh György matematika szakos középiskolai tanár Posztumusz, dr. Bastrnák Ferenc sebész-főorvos Posztumusz, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, Jónás Csaba Wass Albert-díjas előadóművész, Stubendek István karnagy és a Concordia vegyeskar, Stirber Lajos karnagy és a Gaudium vegyeskar, Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, dr. Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke, Stubendek László, a Csemadok komáromi helyi szervezetének elnöke, a dunaszerdahelyi Pázmaneum Polgári Társulás, dr. Gyurász István, dr. Hollósy Tamás és Hollósy Gabriella, a társulás hűséges tagjai, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetem tanára, dr. Kőrösi Mária egyetemi docens, a budapesti Széchenyi Társaság elnökségi tagja, valamint Dobai Sándor atya, a Benelux államok magyar főlelkésze. Az ünnepi est a Szózat eléneklésével fejeződött be, majd Tarics Péter, a társulás alapító elnöke dedikálta a kötetet.

A Széchenyi István Polgári Társulás méltó módon viszi tovább gróf Széchenyi István szellemi örökségét, szellemi hagyatékát, szem előtt tartva a nemzetépítő gróf 1836. május 7-én megfogalmazott mondását: „…éltem minden pillanatit hazánk előremenetelére, gyarapodására s nemesb kifejlésére fogom őszintén s lehelletem megszűntéig szentelni.”

(László Attila/Felvidék.ma)