(Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)

A Gerstner István Duna Menti Művészek Egyesülete nevében In Memoriam Barta Gyula párkányi születésű festőművész születésének századik évfordulójának emlékére a Pro Culture Parkan civil szervezet csoportos kiállítást szervezett a plébánia Marianum Lelkipásztori Központ termeiben Szakrális tematika címmel.

Gerstner István(1939-2016) festőművész fia, Gerstner Ákos őrzi nemcsak édesapja hagyatékát, de a párkányi és régióbeli festők, alkotók értékeit is rendszeresen bemutatja, és kiadványokban dokumentálja. Ez alkalommal öt művész munkáját állította ki, az egy éve a magyar állam támogatásával felújított Marianum közösségi termeiben.

A kiállítás anyagában láthattunk festményeket, szobrokat, grafikákat, fotókat és faplasztikákat -a következő művészektől:

Gerstner István akadémiai festőművész Párkány, A. Bak Péter akadémiai festőművész Lábatlan, Bugyács Sándor autodidakta képzőművész Párkány, Magyar György autodidakta szobrász Párkány, Németh László autodidakta fotográfus Párkány, Prohászkáné Jablonszky Éva népi fafaragó Esztergom.

(Fotó: Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)

Gerstner Ákos, mint szervező bevezetőjében elmondta: „a vallásos-szakrális megközelítés által, amikor egyúttal neves festőművészünkre emlékezünk, a teremtést, a természet csodáit, a kezdetet és a végkimenetelt szeretnénk megtestesíteni. Az ember ugyanis földi halandó, jelenléte ebben az univerzumban véges, de szellemisége mindig is itt marad közöttünk. A kiállított művek-alkotások reméljük, hogy ezt igyekszenek igazolni és betöltik a küldetésüket”.

(Fotó: Gerstner Ákos)

A kiállítás megnyitójában Dr. Fóthy Zoltán esperes a következő gondolatokkal üdvözölte a művészeket és a megjelenteket:

„Örömmel fogadtam és adtam helyet a régió azon művészeinek, akik reflektálnak a szent dolgokra. Mert olyan világot élünk, hogy napjainkban kialszik az emberi tekintetből a szépség és az érték. Az, ami szép, az igaz is. Ezek a művek az isteni szépséget ábrázolják, s akarják visszatükrözni. Mert mindenütt létezik a Szent, az ember is szent lény. A művészek tálentumot kaptak az Úrtól, s amit kaptak, azt műveikben visszaadják”.

Fóthy Atya hálás köszönetet mondott minden e kiállításon megjelent alkotásért, és alkotóiknak további sok sikert kívánt.

(Fotó: Gerstner Ákos)

Gerstner Ákos szintén megköszönte az alkotók munkáját, s hogy elfogadták meghívásukat e szakrális kamara-kiállításra. Végül köszönetet mondott Ft. esperesnek is, hogy méltó, esztétikus környezetben kerültek bemutatásra a szakrális alkotások.

A rendezvény támogatója Nyitra megye önkormányzata volt.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)