(Fotó: Zilizi Kristóf)

Rendhagyó módon szeptember 20-án tartották meg a szemeszternyitó magyar misét és nyárbúcsúztató összejövetelt Nagyszombatban. A Fő utcai templomban szép számban jöttek össze a hívek.

A liturgiában megemlékeztek az adott nap szentjeiről, a koreai vértanúkról, így a szentmisét piros miseruhában mutatta be Kiss Róbert vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános.

A mise igeliturgiai részébe Katona Júlia zarándoklatszervező Dercsikáról a hívek könyörgése felolvasásával, az olvasmányba pedig a galántai Záreczky Terézia másodéves nagyszombati egyetemista kapcsolódott be.

(Fotó: Morovics László)

A zenei aláfestést Új Sámuel, a pozsonyi konzervatórium diákja orgona- és hegedűjátékával, édesanyja, Új Krisztina Dunaszerdahelyről és Csámpai Boglárka harmadéves nyitrai egyetemista Gímesről énekeikkel biztosították.

A mise végéhez közeledve Róbert atya megemlékezett a nemrégiben, augusztus 28-án, vasárnap Nyitracsehiben megrendezett és nagy sikert aratott könyvbemutatóról, melyet a jelen lévő nyugalmazott egyetemi tanár, docens, Csámpai Ottó írt. Címe Négy Esterházy egy hullása. Ez a mű az 1652. augusztus 26-án a nagyvezekényi csatában elesett, négy hősi halált halt Esterházynak állít emléket. Itt egy nagy csata zajlott az oszmán törökök és a magyar keresztény csapatok között. Emléküket emlékmű őrzi, ahol imát is mondott Róbert vikárius a hős elesett Esterházyakért: Lászlóért, Tamásért, Gáspárért és Ferencért.

(Fotó: Morovics László)

Továbbá a szombati, szeptember 17-ei Esterházy János-zarándoklatra is kitért, melyet Alsóbodokon, az Esterházy János Zarándokközpontban rendeztek meg. Mindkét eseményen a nagyszombati résztvevők közül többen is jelen voltak.

Róbert atya kérte a boldoggá avatásra váró Esterházy János gróf közbenjárását is, aki hű maradt nemzetéhez és Istenéhez is.

A mise után kötetlen baráti beszélgetés keretében búcsúztak el a 2022-es nyártól, nyári élményeket meséltek, buzdították egymást a gyorsan beköszöntött hideg őszi estén a szomszédos pasztorációs központban.

Az ottlét idejére megnyílt a régi-új nagyszombati könyvtár is, mely ismét újabb publikációkkal gyarapodott.

Jövő hónapban a tervek szerint már hagyományos módon, a hónap második keddjén, azaz október 11-én rendezik meg a misét és baráti összejövetelt.

(Benes Dávid/Felvidék.ma)