A leleplezés pillanata (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Szeptember 12-én, Mária neve napján adták át hivatalosan a Marianum Egyházi Iskolaközpont kápolnáját, mely a Nagyszombati Főegyházmegye, valamint a Komáromi Római Katolikus Egyházközség támogatásával készült. Egyúttal ünnepélyesen leleplezték Turi Török Tibor szobrászművész ajándékát, a Boldog Salkaházy Sárát ábrázoló domborművet is.

Az emléktábla leleplezése és a kápolna ünnepélyes átadása, valamint megáldása előtt ünnepi hálaadó szentmisét celebrált Orosch János nagyszombati érsek a komáromi Szent András-bazilikában. A Marianum Egyházi Iskolaközpont eseményén az egyházi méltóságok mellett jelen voltak Komárom társadalmi, kulturális és politikai életének képviselői, illetve Turi Török Tibor szobrászművész is.

Madarász Róbert, az intézmény igazgatója ünnepi köszöntőjében elmondta, áldást és reményt hordoznak a 93 évvel ezelőtt alapított és emelt falak, maga az iskola. „Egy közösséget látok. Olyan emberek nyílt tekintetét, akik a maguk eszközeivel segítettek feléleszteni, megtartani és továbbadni azt a lángot, melynek fénye bevilágíthatja gyermekeink jövőjét, segítve, hogy ők is megtalálhassák azt a keskeny utat, amely az életre vezet” – fogalmazott és egyúttal köszönetét fejezte ki az iskola alapítóinak, újraalapítóinak, hogy „nem féltek áldozatot hozni, a biztos megélhetést bizonytalanra cserélni és újra benépesítették az ősi falakat”. Mint mondta, új, méltó kápolnával gazdagodott a közösségük, „a hit, a remény és a szeretet műhelyével”.

Madarász Róbert, az intézmény igazgatója (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Boldog Salkaházy Sára emléktáblájának leleplezése alkalmából pedig elmondta, a Szociális Testvérek Társasága apácanővére több alkalommal is járt az intézményükben, ahol előadásokat tartott.

„Egy lánglelkű, érzékeny, a világra nyitott hölgyre emlékezünk ma. Komáromi tartózkodása idején megszervezte a karitász munkáját, felügyelt a gyerekkonyhára, heti 26 órában hitoktatott, szerkesztette a Katholikus Nő című folyóiratot, kegytárgyboltot vezetett, dolgozott a szegények menházában, családokat látogatott, emellett Esterházy Lujzával létrehozta a katolikus nőszövetséget, kurzusokat szervezett, beutazta a Felvidék és Kárpátalja településeit, előadásokat tartott lányoknak és asszonyoknak”

– sorolta az 1944 decemberében mártírhalált halt Salkaházy Sára tevékenységeit.

Ezt követően Kovács Flóra szociális testvér, a Marianum egykori diákja, még részletesebben beszélt a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházy Sára testvérről, aki 1899-ben született Kassán. Szülővárosban lépett be a Slachta Margit által alapított Szociális Testvérek Társaságába. Igazságot kereső, magas fokú szociális érzékkel rendelkező személyként jellemezték kortársai, mondta. 1932-ben helyezték Komáromba, ahol nagyon sok szolgálattal bízták meg, itteni évei rendkívül küzdelmesek voltak. Szerzetesi életét az állandó a munka és az állandó imádság kettőssége határozta meg. „Krisztustól tanulta az önfeláldozó szeretetet” – húzta alá. Mint mondta, első fogadalmakor csak egyszavas jelmondatot választott: Alleluja! A második világháború alatt tett örökfogadalma, amelyet a legnagyobb titoktartásban tett, már így szólt: Alleluja! Itt vagyok, küldj engem!

Kovács Flóra szociális testvér (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Egyre nagyobb indíttatást érzett arra, hogy életfelajánlást tegyen azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldöztetése következne be”

– emelte ki Kovács Flóra, aki elmondta, a társaság házaiban menekülőket bújtattak a háború évei alatt. „Sára érezte ennek a szeretetszolgálatnak a súlyát. 1944. december 27-én a zsidókat kereső nyilasok körbezárták az otthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Mindannyiukat elhurcolták és még aznap este a jeges Dunába lőtték. A kivégzés előtt Sára testvér a gyilkosai felé fordult, letérdelt és az égre emelt tekintettel egy nagy keresztet vetett magára” – mesélte egy visszaemlékezésre hivatkozva.

A szociális testvér örömét fejezte ki, amiért Sára testvérről lepleznek le emléktáblát, hiszen ez is azt jelzi – vélekedett –, még mindig él és fontos az emlékezete a Marianum falain belül, ahol maga Sára testvér is sokat tartózkodott előadásai révén.

„A Marianum volt diákjaként pontosan tudom, hogy ez így volt boldoggá avatása előtt is. Én magam itt hallottam először Salkaházy Sára nevét”

– mondta, majd Isten áldását kérte, hogy „Sára testvér életpéldája és Istenhez való hűsége sokakat megszólítson az Úr követésére és megismerésére”.

A Marianum kápolnája (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A köszöntőt és ünnepi beszédet követően a Szociális Testvérek Társasága testvérei, Madarász Róbert, az iskolaközpont igazgatója, valamint Turi Török Tibor szobrászművész közösen leplezték le Boldog Salkaházy Sára emléktábláját, amelyet Orosch János nagyszombati érsek áldott meg.

A keszthelyi művész lapunknak nyilatkozva elmondta, Kárpát-medence-szerte mintegy 160 köztéri alkotása található, ebből a Felvidéken mintegy 40 köztéri szobrát helyezték el Tallóstól Dobóruszkáig;

melyek zöme az alkotó önzetlen felajánlása, aki nemzetileg elkötelezett emberként ezzel szeretné erősíteni a külhoni magyar közösségeket. A Marianum Iskolaközpontban sem ez az első alkotása, hiszen májusban leplezték le Esterházy Jánosról készített domborművét, az 1942. május 15-i „nemmel szavazás” nyolcvanadik évfordulójára emlékezve. A törökverő Hunyadi János tavaly augusztusban felavatott mellszobra is az ő keze munkája – ezek az alkotások Pallag György, a Felvidéki Értékőrzők elnökének közbenjárásával kerültek Komáromba, mint megtudtuk.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Boldog Salkaházy Sára emléktáblájának ünnepélyes leleplezését követően került sort a kápolna felszentelésére és átadására, mely eseményen közreműködött a Schola Mariana énekkar Stubendek István vezényletével, aki az újraalapított Marianum Egyházi Iskolaközpont első igazgatója volt.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)