(Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A kassai Magyar Főkonzulátus idén az 1956-os ünnepi fogadását a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban tartotta meg október 20-án, karöltve az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségével, melyet négytagú küldöttség képviselt. Csigás Zoltán elnök, Schötter Tibor alelnök, Matthaeidesz Konrád és Kiss Ferenc. Ők a délelőtt folyamán beszámoltak döbbenetes személyes élményeikről az iskola diákjainak.

A Himnusz eléneklése után Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke tartott ünnepi beszédet. 1956 az a csodálatos év, amikor a magyarság 1945 óta először megpróbálta kezébe venni saját sorsát.

De ez az a borzalmas év is, amikor ezt az akaratot vérbe fojtották.

Felemelő a Felvidéken emlékezni a hősökre és áldozatokra. Téves sztereotípia, hogy itt akkor nem történt semmi. Ma már tudható, ez tévedés. Diákok és fiatalok nem mondták, éljen Eduárd! A szónok javasolta, ezt a felvidéki 56-ot büszkén vállaljuk! Az emberek többsége itt sem dőlt be a Magyarország elleni propagandának. Tudatosan vállaltak áldozatot a szabadságért küzdő anyaországgal. Ettől lesz minden itteni kiállás a magyar ügy mellett különösen dicsőségessé.

Németh Zsolt (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Ma is van Magyarország elleni propaganda. Itt, Szlovákiában is. Szinte naponta kell védelmezni az ország szuverenitását. Védeni kell a kisebbségi jogokat és megszerezni azokat, amelyek még hiányoznak. Ezek biztosítják a szülőföld otthonosságát, az egyenlőség és szabadság teljeskörűségét.

1956 szellemisége ma – Istennek hála -, összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között nyilvánulhat meg. A magyar közösség szabad választásokon nyilváníthatja ki akaratát, amihez sok sikert kívánt Isten áldásával együtt. 56-ban a magyar nép szabadságot követelt magának és megvédi azt, amikor szabad.

1848, 1956, 1968 és 1989 nemzete vagyunk. Az utolsó leheletig védelmezzük érdekeinket. Szolidárisak vagyunk azokkal, akiket gonosz erők meg akarnak fosztani a szabadságuktól. Így Ukrajna és a kárpátaljai magyarok szabadsága oldalán állunk.

Egymásra utaltak vagyunk. A szabadságunk és biztonságunk vagy közös lesz, vagy nem lesz! Ez igaz a magyar-szlovák viszonyra is.

Forró Krisztián (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Mindent megtesznek azért, hogy a fegyverek hallgassanak el. Azután mindent megtesznek annak érdekében, hogy Ukrajna olyan kisebbségi jogokat biztosítson az ottani magyar közösségnek – akiknek tagjai vérüket adják Ukrajna szuverenitásáért és területi integritásáért -, hogy az ott élő magyarok szabadnak érezhessék magukat szülőföldjükön. „Addig pedig – bárki bármit mond -, 100%-ig szolidárisak vagyunk az orosz birodalom által megtámadottakkal és a magyar történelem legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre az érdekükben.”

Majd Forró Krisztián, a Szövetség elnöke lépett a mikrofonhoz. Az 56-os forradalom szűkebb területen zajlott, de annak mi is a részesei voltunk. Mindenki szimpátiával és reménykedéssel hallgatta a Kossuth Rádiót, melynek adását hatóságilag zavarták. Besúgói révén a hatalom tudta, mi a felvidéki magyarok véleménye. Mégha a felvidéki események feldolgozása várat magára, a diákság szolidaritásáért, bátorságáért és gerincességéért köszönet jár, ami akkor megnyilvánult. Egy kis nemzet is alakíthatja a világtörténelmet. A pesti srácok örökre beírták nevüket a történelembe.

Az iskola diákja énekelnek (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Mi felvidékiek sem kapjuk ingyen a szabadságot. Annak kis köreit, a bástyákat meg kell tartanunk. Választások jönnek. Ha a magyar képviselet erős lesz, akkor nem dönthetnek nélkülünk. Ha megtartjuk az alapokat, akkor azokra építeni tudunk.

Ezt követően az iskola diákjainak éneke következett. A Világszövetség tagjai az iskola igazgatójának átadtak egy 1956-os zászlót. Ezután Nagy István, az iskola igazgatója tartotta meg beszédét. Meggyőződése, minden nemzedéknek meg kell harcolnia a maga forradalmát. Az övéké e túlzottan szabadelvű világban folyik az általános közömbösség, a lelki elidegenedés, az erkölcsi felhígulás és az igazi értékvesztés ellen.

Nagy István átveszi az 56-os zászlót (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Nincs szükség új programokra, hiszen Jézus Krisztus 2000 éve kijelölte az utat. Szent István több mint ezer éve államot alapított számunkra. Nincs új a Nap alatt, az ő intelmeit kell követni.

Majd az iskola örvendetes gyarapodásáról számolt be. A csoda, hogy a mag jó földbe hullott. Hét évvel ezelőtt, az Iskolaközpont alapításakor, az óvodában 11 gyermekkel indultak. Most hatvanketten vannak! Az alapiskola első osztályába 26 gyermeket írattak. Két osztályt nyitottak, amire eddig nem volt példa. A gimnáziumban 56 diák tanul. Az iskola összlétszáma 265 tanuló. Az idei tanévben vadonatúj iskolabuszt kaptak ajándékba a magyar kormánytól és a Rákóczi Szövetségtől. Így már két busszal szállítják biztonságosan gyermekeiket az iskolába.

A Mindszenty-kiálltás (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Reméljük – zárta szavait az igazgató – az 56-os harcosok szabadságvágya „és cselekedeteik jó példaként szolgálnak az utánunk jövő nemzedékeknek.”

Felszólalt még Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke és Iván László ügyvezető. Bartók kiemelte, ha nem a Fidesz kormányoz, akkor ez az épület nem áll. Sokfajta szövetséggel vagyunk körbevéve, melyek fontosak.

Majd Iván Lászlót méltatta, aki sokat tett szintén az iskola ügyében. Ő azzal hárította el a dicséretet, hogy ez csapatmunka volt és mindenkinek köszönetet mondott, aki ebben részt vállalt. A cél a Bódva völgye magyar kultúrájának és oktatásának a fejlesztése. Feladatunk a jövő generációjának átadni értékrendünket. Isten, haza, család. Az utóbbi nyújtja az egyetlen helyet, ahol meg lehet tanulni, mi a szeretet. A pesti srácok példája mutatja, megmaradásunkért minden nap küzdeni kell.

Dr Hetey Ágota (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A Szózat eléneklésével ért véget az ünnepség.

A Mindszenty Alapítvány jóvoltából határon túl először Szepsiben mutatták be a bíboros vértanúról szóló kiállítást, amit az ünnepség meghívottai megtekintettek.

Ezt követően a meghívott vendégek részt vettek a fogadáson, melyen dr. Hetey Ágota mondott pohárköszöntőt. Ennek keretében köszönetet mondott a Magyar Szabadságharcos Világszövetségnek, hogy az élő történelmet hozta el az Iskolaközpontba. Öröm látni, hogy megfelelő oktatás és nevelés zajlik e falak között. Majd köszönetet mondott Gál József nyitrai tiszteletbeli konzulnak nagylelkű adományáért, ami által sokkal gazdagabb lehetett ez az ünnepség.

Asztali áldás (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Asztali áldást Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános és Molnár Árpád református lelkipásztor mondott. „Áldott legyen a küszöb, amely mögött felnőhettünk. – mondta többek között Gábor – Áldott legyen az otthon, az iskola, a templom küszöbe.”

A rendezvényen részt vett Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)