(Fotó: picabay.com)

Te keresztény vagy kedves olvasó? Kereszténynek mondod magad? Kereszténynek vallod magad?

Úgy gondolod, hogy attól, hogy kereszténynek – tehát Jézus követőjének – gondolod magad, tényleg az is vagy? Úgy gondolod, hogy ha kereszt függ a nyakláncodon, vagy keresztet tetováltattál a testedre, vagy bevertél egy szöget a falba és ráakasztottál egy keresztet, akkor keresztény vagy? Azt gondolod, hogy ha vasárnaponként egy órácskára beülsz a templomba, akkor már keresztény vagy?

Kereszténynek, Jézus követőjének lenni ennél sokkal, sokkal komolyabb és mélyebb dolog, és sokkal többet kíván tőlünk!

Ahhoz, hogy valaki valóban – Jézus előtt is – megálljon keresztényként, nagyon magas mércének kell eleget tennie! Kereszténynek lenni nem lehet ímmel-ámmal, vasárnaponként és karácsonykor… Ez nem isteni mérce szerinti – tehát nem Isten által elfogadott – kereszténység!

A laodíceai gyülekezetnek, tehát nem hitetleneknek, hanem olyan embereknek, akik keresztényeknek, Jézus követőinek tartották magukat, ezt üzente Jézus Urunk: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jelenések 3:15-16)

Jézus kiköpi – néhány fordítás szerint – kihányja az olyan embert, aki langyos, tehát nem teljes szívvel-lélekkel-odaadással keresztény! Meglepő? És ez még nem a legsokkolóbb kijelentése Jézus Urunknak, ez még nem az a mondat, melyre a címben utaltam!

A Biblia, Isten hozzánk és nekünk íratott üzenete pontosan tudtunkra adja, mi a követelménye annak, hogy valaki valóban keresztényként, Jézus követőjeként lehessen számon tartva Teremtőnk előtt. Jézus Urunk így üzen:

„Ha ragaszkodtok tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket.” (János evangélium 8:31 EFO)

Tehát itt Jézus teljesen egyértelműen, tömören és velősen megadja az útmutatást a valódi keresztény léthez: először is ragaszkodnunk kell a tanításához. De hogy ragaszkodhatunk tanításához, ha azt sem tudjuk, mit tanított? A legtöbb ún. keresztény embert ha megkérdeznénk, mit tanít a Biblia arról, hogy kicsoda az Isten, ki Jézus, mi történik halálunk után, mi Teremtőnk erkölcsi követelménye velünk szemben, valóban van-e pokol, miért van baj és gonosz e világon…? Vajon meg tudnák adni a választ eme alapvető kérdésekre a Biblia alapján? A válasz: nem. Miért nem? Mert az ún. keresztények többsége nem ismeri a Bibliát! Nem olvassa, nem tanulmányozza, nem elmélkedik rajta, tehát nem ismeri! Fogalma sincs a Biblia üzenetéről, s nem tudja, mi Isten akarata életünkkel kapcsolatban….

Jézus Urunk első számú követelménye pedig – amint fenti kijelentéséből látjuk – az, hogy aki tanítványának, követőjének, tehát kereszténynek mondja magát, annak ismernie kell az Ő tanítását, és ragaszkodnia kell hozzá!

Ha kereszténynek valljuk magunkat, annak első számú feltétele az, hogy alaposan ismernünk kell Isten hozzánk írott szavát, mely Jézus tanításait tartalmazza! Hiszen olyasmihez nem lehet ragaszkodni, amit nem ismerünk.

Majd folytatja Jézus a második kritériummal: engedelmeskednünk kell szavának. A „szava” nem más, mint a parancsolatai. Hogy engedelmeskedhet Jézus parancsolatainak az, aki nem is ismeri e parancsolatokat? Sehogy!

Majd Jézus harmadik feltétele az, hogy a szavának megfelelően éljünk. Hogy élhet valaki Jézus „szavának megfelelően”, ha nem ismeri azt? Sehogy!

Minden magát kereszténynek valló ember tudja például, hogy a Biblia erkölcsi mércéje – tehát Jézus Urunk követelménye – szerint a szexualitás csak egy férfi és egy nő között elfogadott, és csak házasságon belül?! Tudják ezt fiatal keresztényeink? És eszerint élnek? Vagy nemi életet élnek házasságon kívül, és vasárnap beülnek a templomba, s azt gondolják, hogy ők keresztények?! Mekkora tévedésben vannak! Figyelmezteti őket erre valaki?

Pedig nem kell sötétben tapogatóznunk a kereszténység alapelveit illetően, mert Jézus Urunk világosan a tudtunkra adta: „ha ragaszkodtok tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor vagytok valóban a tanítványaim!” Tehát: akkor vagytok valóban keresztények. Egyébként nem!

Mit mondott ennek kapcsán Hóseás próféta? „Elvész az én népem a tudás ismerete nélkül” (Hóseás 4:6) Tehát az Igazság, Jézus igazsága nélkül elveszünk! Pedig a Biblia mindenki számára hozzáférhető! A baj csak az, hogy a legtöbb ember nem olvassa!

Ilyen szempontból veszélyes, és éleslátást kíván az olyan helyzet, amikor egy ember keresztény kultúrkörbe születik: mint mi. Mert körül vagyunk véve langyos álkeresztényekkel, s az ő példájukból kiindulva azt gondolhatjuk, hogy ha néha elmegyünk a templomba, akkor már remek keresztények vagyunk. S mivel a kultúránkat úgy határozzuk meg, hogy „magyarnak születtem, kereszténynek”, azt hisszük, hogy mivel beleszülettünk a keresztény hagyományokba, ezáltal keresztények vagyunk. Vigyázat! Ez nem isteni mérce! Ez csupán emberi mérce…

Csak akkor vagyunk Isten előtt keresztények, ha megfelelünk Jézus Urunk fent említett kritériumainak, elvárásainak. És ugye mi nem a szomszédasszony előtt, nem a Facebookon, hanem Jézus és az Atya Isten előtt akarunk keresztények lenni… Remélem így van, mert csak ez számít…

„Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt.” (János 4:24 EFO)

(Fotó: pixabay.com)

Istent igazságban, tehát az igaz tanításhoz hűen kell imádnunk és tisztelnünk. Más imádat és tisztelet nem elfogadható számára. Tudnunk kell, mi Isten igazsága, és aszerint kell élnünk. Ez az isteni mérce. Az isteni igazság pedig a Bibliában található. Tehát olvasnunk, tanulmányoznunk, ismernünk, értenünk kell Isten szavát, akaratát és elvárásait. Ha nem ismerjük Isten elvárását, nem is tudunk megfelelni annak, tehát akkor nem is vagyunk keresztények – Jézus meghatározása alapján.

S ha csak áltatjuk magunkat abban, hogy keresztények vagyunk, mert hellyel-közzel eljárunk a templomba, mert ünnepeljük a karácsonyt, mert gyermekkorunkban meg voltunk keresztelve, mert kereszt csüng nyakláncunkon, stb… akkor óriási tévedésben leledzünk, s a következőkre számíthatunk (Jézus szavai következnek):

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram! Hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Máté 7:21-27 RÚF)

Hát szerintem ez a Biblia legsokkolóbb mondata, mely Jézus Urunktól származik! Erre utaltam a címben. Mert kik fogják azt mondani Jézusnak az utolsó ítéletkor, hogy „Uram, Uram”? Azok, akik keresztényeknek gondolták magukat, hiszen Uramnak szólítják Jézust! Sőt, még bizonyos tetteket is véghez vittek Jézus nevében, amint olvassuk: prófétáltak, démonokat űztek ki és sok csodát tettek Isten nevében… S Jézus mégis azt mondja majd nekik: „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”

Miért? Azért, mert habár ismerték névről Jézus Urunkat, még prófétáltak is róla, még hirdették is az Ő cselekedeteit, de soha sem volt Jézussal valódi, bensőséges, szeretetteljes kapcsolatuk!

Ez a kijelentés valószínűleg hideg zuhanyként ér majd sok ún. keresztényt az utolsó ítéletkor. Vigyázzunk, nehogy mi legyünk ezek, akiket Jézus urunk e rideg szavakkal elutasít! Addig van lehetőségünk helyrehozni életünket, cselekedeteinket, gondolatainkat, szívünket, amíg még élünk. Utána már nincs lehetőség lelkületünk-szívünk állapotának korrigálására, cselekedeteink helyrehozására. Tegyünk meg mindent, hogy a Bibliát és annak igazságait behatóan megismerjük, cselekedeteinket hozzuk összhangba Isten akaratával, és valódi kapcsolatot építsünk ki Atyánkkal és Jézus Urunkkal a Szentlélek Isten ereje által. Akkor leszünk igaz keresztények, s csak így állhatunk meg azon a napon Jézus előtt. Aki azonban nem tesz komoly erőfeszítést arra, hogy ne csak álkeresztény legyen, hanem valódi keresztény, ahhoz Jézus Urunk sokkolóan rideg szavai szólnak majd: „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”

Kérem tekintse meg a Biblia igazságairól szóló kisfilmjeimet YouTube csatornámon, melynek címe: A hit próbája: a mindennapok

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)