(Fotó: Zilizi Kristóf)

Október 8-án, szombaton, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, Budapesten gyertyás rózsafüzér-körmenetre és hazánk megáldására került sor felvidéki résztvevőkkel. Első alkalommal, és a hallottak alapján nem utoljára valósult meg ez a több százakat, ezreket megmozgató egyházi esemény.

A körmenetet dr. Erdő Péter bíboros,  esztergom-budapesti érsek vezette. Ő imádkozta a rózsafüzér első tizedét. A zarándokok között minden korosztály képviseltette magát.

Jó volt érezni, megélni, hogy egyszerre ennyien összejöttünk együtt imádkozni magyar hazánkért, a békéért a remek októberi szombat estén.

A körmenet a budai Mátyás- – Nagyboldogasszony  tiszteletére felszentelt – templom előtti Szentháromság térről indult este fél hétkor. A több száz imádkozó zarándok bejárta a Várnegyed utcáit, majd végül visszaérkezett a Mátyás-templom elé.

A gyertyás rózsafüzér-körmenet szervezői között említhetjük meg az Emmánuel Közösséget, a Szeretetláng Mozgalmat, a Szociális Testvérek Társaságát, továbbá számos egyházközséget, egyházközösséget, akik szívükben hordozzák hazánk, Európa és a világ békéjét és annak védelmét.

A lelki esemény helyszíne azért is volt a budai vár, illetve a Mátyás-templom, mivel a múltban történtek itt már csodás dolgok. Vegyük például 1686-ot, az akkori Mária-csodát, amikor is a törökök kiűzésére került sor Budáról. Egy robbanás után a Szűzanya addig elrejtett szobra a törökök szeme elé került, s ők ezt természetfeletti jelenésként fogták fel. Ezt megtapasztalva megriadtak, megtörtek, aminek köszönhetően a város még aznap visszakerült keresztény kézre.

A szombati estén a rózsafüzért imádkozva járták be a Várnegyed utcáit. Kérték a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását fővárosunk, népünk, Európa és az egész világ békéjéért.

Hazánkban ugyanis csodás imameghallgatások fűződnek a Magyarok Nagyasszonya kegyképéhez, amelyet a márianosztrai pálos kegyhelyen őriznek a szerzetesek.

„Vezessen és kísérjen minket utunkon a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és Szent Fia, akiket ez a szentkép ábrázol” – hangzott fel a könyörgésben.

A gyertyás rózsafüzér-körmenet végén Fábry Kornél atya, a 2021-ben megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója arra kérte a jelenlévőket, hogy imádkozzák a továbbiakban is a rózsafüzért Európa és a világ békéjéért. Közölte egyben a hívekkel, hogy Szent Imre herceg liturgikus emléknapján, november 5-én, szombaton a budapesti Szent István-bazilikában az esti szentmise után rózsafüzér-imádságra várják a híveket.

Ezt követően Erdő Péter bíboros a Halászbástya irányából áldotta meg Budapest városát és az egész országot, Kárpát-medencét. A gyertyás rózsafüzér-körmenet a Boldogasszony Anyánk ősi magyar himnuszunk és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)