Lelkészbeiktatás. (Fotó: Tarr Csabáné)

Vasárnap délelőtt Budapesten, a Reménység Szigetén ünnepi istentisztelet keretében beiktatták tisztségébe dr. Fazekas Istvánt, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkészét. A beiktatás szolgálatát Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke végezte.

A zsúfolásig megtelt református templomba orgona- és tárogatószóra vonult be a beiktatást végző püspök az új vezető lelkipásztorral, több református lelkész, valamint Bierbauer Zsolt főgondnok és Németh Zsolt tiszteletbeli főgondnok kíséretében.

Csűry István az igehirdetésében a Zsidókhoz írt levél alapján szólt a megjelentekhez, hangsúlyozva, hogy Isten szolgálata mindig különös kiváltság. Mint mondotta, a mai nehéz idők eseményei sokszor elkeserítik a modern embert, ám Jézus Krisztus közbenjáró és főpapi munkája mindenkinek reménység lehet, s ezt a reménységet Isten szolgáinak minden esetben úgy kell tudniuk közvetíteni, hogy azt a legegyszerűbb emberek is felismerhessék.

A hivatalába ünnepélyesen is beiktatott dr. Fazekas István vallomást tett arról, hogy Isten különös kegyelmének ismerte fel azt a tényt, hogy magyarnak született.

Lelkészbeiktatás. (Fotó: Tarr Csabáné)

Az Erdélyi Gyülekezet egyik küldetését abban látja, hogy a sokasodó karitatív munkák elvégzése mellett jelentős értékközvetítő szerepe legyen az erdélyi és a magyarországi reformátusság között. Kiemelte, folyamatosan arra fog törekedni, hogy a magyar reformátusság egysége minél teljesebb lehessen.

Dr. Fazekas István a jogi egyetem elvégzése után szerzett teológus diplomát, majd teológiai doktorátust. Kiemelt kutatási területe a zsoltárok poetológiai kérdéseinek vizsgálata. Egyetemi adjunktusként több éven át a felvidéki Selye János Egyetem Református Teológiai Karán tanította a héber, a görög és a latin nyelvet. Jókai-díjas drámaíró, öt gyermek édesapja.

(Koncsár Nándorné)