Digitális jólét vagy digitális barbárság ideje előtt állunk? A jövőnek nem lehet szilárd fundamentuma a világméretű korrupció, az emberiség többségének bajaira, szociális, egészségügyi, iskolázási nyomorára érzéketlen multik élet-halál világpiaci versenye. A fegyver- és kábítószerbiznisz sem, meg az akár manipulált világjárványokból történő brutális méretű profitálás. A jövőnek a nevelés a szíve, aminek viszont erkölcsi értékeket, a különféle vallásokban működő pozitív életszemléletnek, hitnek emberségformáló mintáit, évezredek óta megtartó módon működő tartalmait kell a következő generációknak átadnia.

Korábbi, e portálon is megjelent cikkeinkben már beszámoltunk a zürichi református etikaprofesszor, Christoph Stückelberger a globalancet, az egyensúlyteremtést erkölcsi normává emelő törekvéseiről,

aminek gyümölcse lett a Globethics.net világháló, közel 170 ezer tudóssal, a világvallások vezető teológusaival, írókkal és tanárokkal, a digitális jog és etika szakavatott művelőivel, fiatalokkal, egyetemistákkal minden kontinensről.

Ez a jövőféltő, jövőmentő szándék gyűjtötte össze Genfbe 60 országból az 500 résztvevőt a Globethics.net évi nagy nemzetközi konferenciájára október 17–19. között.  Fő törekvésük az volt, hogy új utakat keressenek együtt a vallások, a nemzetek, a népcsoportok, a családok és nemzedékek közötti hídépítéshez, amelynek kulcsfontosságú eszköze a nevelés. Ennek viszont a hit és az erkölcsi értékek képezik humán kötőanyagát.

A jövőhöz a kulcs az oktatás-nevelés

Első alkalommal találkoztak személyesen a Covid-19 világjárvány utáni korszakban a résztvevők, olyan világban, amelyet az emberi kapcsolatok, a bizalom, a szolidaritás és a közös felelősség tarthat fenn, miközben a növekvő polarizációt, a bizonytalanságot és a növekvő egyenlőtlenségeket kell leküzdeni. Különösképpen az oktatási egyenlőtlenségeket, az értelmes, hozzáférhető minőségi oktatás elterjesztése érdekében.

A konferenciát magas szintű politikai, oktatási és hitéleti vezetők üdvözölték és bátorították. Például Fortunatus Nwachukwu római katolikus érsek, a Szentszék képviselője, aki az oktatás alapvető szerepéről beszélt: „Az oktatást mindenekelőtt a szeretet és a felelősség kérdésének kell tekinteni, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik. A tudás nem éri el teljes potenciálját, ha nem osztjuk meg és nem fordítjuk mások szolgálatára”.

Általános volt a jelenlévők véleménye arról, hogy gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt vágyakoznak minden kontinensen egy mindenki számára elérhető világ után, ahol lehetséges a szeretet és az elfogadás.

Az emberek melegségre és olyan alapvető szükségletek biztosítására vágynak, amelyek kielégítik emberi, szellemi és lelki szükségleteiket. A cél nyilvánvalóan helyes, de rendkívül összetett és nehéz megegyezni abban is, hogyan valósítható meg a változó helyzetekben, korlátozott eszközökkel és kétséges következményekkel ez a világ. Egyetértettek abban, hogy közös cselekvésre van szükség annak érdekében, hogy a közös értékeket és etikát minden társadalmi szerepvállalás középpontjába helyezzék. Ez az oktatással kezdődik. A cselekvés ideje most van.

Sokoldalú jövőstratégia

Tíz tematikus műhelymunkában foglalkoztak a témákkal. Megvitatták a lehetőségeket a hidak építésére minden szinten. Ennek érdekében együttműködést hoznak létre akadémiai szinten a közjó érdekében, különböző tudományterületeken, földrajzi, nyelvi, kulturális és politikai határokon átnyúlva. Elismerve az ifjúság, a partnerintézmények és az egyéni etikai szakértők különleges hozzájárulását az erőforrások összefogásához, a legjobb gyakorlatok megosztását segítik. Különösen fontosnak tartják fiatal vezetők szellemi képzését, energiájuk és jövőképük, értékeik tudatos védelmezésének technikáit adva át nekik.

A Globethics.net regionális partnereit még erőteljesebben bevonja a jövőben a közös munkába, Afrikában, Ázsiában, Európában, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. A Global Pool of Ethics Experts (= Etikai szakértők globális csoportja) olyan konkrét projektet állít fel, aminek célja a feltörekvő etikakutatók pályairányítása nyári doktori iskolákon keresztül, amely 2024-ben indul. A Globethics.net Felsőoktatási Etikai Konzorcium megerősítette az együttműködés iránti megnövekedett vágyat a kölcsönös szakértelemcserére, az erőforrások megosztására, valamint a közös kutatási és érdekérvényesítő kampányok iránt.

Az idő sürget, a jövő nem vár

A résztvevők világkampány keretében terjesztik a világvallásokban rejlő erkölcsi potenciál felhasználásának módjait. Ennek egyik formája a Global Ethics Day, a Világetikai Nap bevezetése.

Új folyóiratot indítottak Ethicsin Higher Education címmel, amiről már szintén írtunk korábban.

Fiatalok indították ezt a konferenciát. Az Ifjúsági Fórumon megvitatták, hogyan járulhatnak hozzá a minőségi oktatással az SDG-hez, a fenntartható fejlődéshez az értékeken és az etikán, a közös tevékenységen, meg a vélemény- és tapasztalatcserén keresztül nemzeti, kontinentális, vallásközi keretben.

Az egyik fiatal résztvevő így fogalmazott: „El kell jutnunk a vallási gyökerekhez, hogy együtt meghozzuk az erkölcsi gyümölcsöket”.

Kritikus hangok is

Agil Shirinov, az Azerbajdzsán Teológiai Intézet rektora szerint „az országok gettókat hoznak létre magukból, ezért szükséges az etikai értékek előmozdítása. Az oktatásnak szerepe van a tudatlanság megszüntetésében, ezért hangsúlyozzuk az etikán alapuló oktatást”.

Főként az Európa csoport emelte ki a kritikai gondolkodás fontosságát. Nadia Balgobin, a Globethics.net vezető tanácsadója kulcsfontosságú kérdéseket vetett fel, amelyekre érdemes reflektálni: „Elembertelenedett társadalmat építünk? Elég figyelmet fordítunk azokra az értékekre, amelyeket be akarunk ágyazni a társadalomba, hogy elkerüljük országaink globális leépülését?”.

Általános szinten három alapelv különösen fontos az emberi témákat érintő kutatások etikájában: a tisztelet, a jóakarat és az igazságosság. Egyéni szinten a jellem hét pillérét kell megerősíteni a felsőoktatásban: önbecsülés, önbizalom, önerő, személyes értékek, együttérzés, csapatmunka és környezetvédelem.

Igen fontos téma volt: hogyan lehet észlelni a téves információkat, a fakenews-okat. Az álhírek és az általános félretájékoztatás elleni küzdelemhez szükséges az etikai műveltség és a kritikai gondolkodás, amit már a korai életkortól kezdődően az oktatáson keresztül kell fejleszteni.

Néhány méltató szó

Dr. Rudelmar Bueno de Faria, az Egyházak Világtanácsával és a felekezeti világszervezetekkel együttműködő ACT Alliance (=Cselekvési Szövetség) főtitkára: „Amikor a világ hatalmas morális és etikai válsággal néz szembe, az olyan szervezetek szerepe, mint a Globethics.net, alapvető fontosságú. Remélem, hogy a konferencia során sikerült felismerni a kihívások és a lehetőségek legjobb megoldásait. Kulcsfontosságú, hogy alaposan feltárjuk az etikai normák körét, hogy segíthessünk tagjainknak, partnereinknek és közösségeinknek, hogy különbséget tehessenek a jó és a rossz között”.

Együttműködési megállapodást írt alá a Globethics.net és a híres Római Klub, amely már 1968 óta foglalkozik az emberiség jövőjével összefüggő égető kérdésekkel, a növekedés határaival. Dr. Mamphela Ramphele, a Római Klub társelnöke elmondta: Az elmúlt években érzékeltük az emberi lét új formáinak megjelenését Földünkön, és megtanultuk, hogyan lehet embernek maradnunk etikus módon. Nagy érdeklődéssel várjuk a Globethics.net-tel való együttműködés lehetőségeit és eredményeit – a jövő javára.

A világvallások erkölcsi erőit, tapasztalatait, tenni kész tagjait a jövő érdekében egyesítő Globethics.net genfi konferenciája jelentős lépést tett és ösztönzést adott a fiatalabb nemzedékeknek is a legerősebb humán arany- és erőtartalék, a hit és az erkölcs generációs mozgósítására.

Az elkövetkező években ebben az erkölcsi világhálónak és kiadványainak, konferenciáinak, programjainak és projektjenek nélkülözhetetlen szerepe lesz. Érdemes lesz jobban odafigyelni rájuk!

(Forrás: https://www.globethics.net/news/2022/)

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)