(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ünnepi istentisztelet keretében november 13-án első alkalommal szólalt meg az ipolysági református templom előtt felállított harangláb több mint százhetven esztendős harangja. A régi-új harang ezentúl szólítja, és egyben szolgálja a templomépítő gyülekezetet az Ipoly menti kisvárosban.

Mint a harangláb előtt tartott rövid áhítat során nt. Révész Tibor, a Barsi Református Egyházmegye esperese megfogalmazta: „Urunk, Istenünk áldunk és magasztalunk téged azért, mert az ipolysági gyülekeznek ezt a harangot ajándékoztad. Urunk Istenünk az élőket szólítja, s ne süket füleket találjon, hanem hívó szavára siessen néped ebbe a városba, jöjjenek a Te igéd hallgatására.”

Az egyházmegye lelkészeinek egy része az ünnepi alkalmon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hozzátette: legyen a békesség harangja minden időkben, amely békesség örömöt és szabadulást hirdet.

Áldásában az esperes kifejtette: „Hívogassa örömben, bánatban Istenhez az ő népét, hogy nála a bánatosok vigasztalást, erőtlenek erőt, reménytelenek reménységet, bűnbánók bocsánatot, örvendezők áldást kapjanak.

Révész Tibor áhÍtat közben (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az istentiszteletre hívogató régi-új harangot Soltész Béla presbiter szólaltatta meg első alkalommal. Ezt követően a lelkészek és a gyülekezeti tagok bevonultak a templomba.

Az ünnepi istentiszteleten nt. Révész Tibor hirdette az igét. „Az Isten hívó szavaként szólal meg a harang, emlékeztetve arra, hogy Istennek népe lakja ezt a várost” – hangzott el az igehirdetést megelőző imában.

Soltész Béla szólaltatta meg a harangot (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„A szívünkből, a lelkünkből rezonáljunk a hívogató harangszóra. Ez az Istennek a hívása. Menjünk hozzá, hallgassuk rá” – emelte ki igehirdetésében az esperes.

Mint hozzátette: hívogató harangként hirdeti Isten szeretetét, élő reménységgel várva az itt élőket.

A harangláb utca felőli részén egy kis réztábla hirdeti a harang nem mindennapi történetét. Eredetileg a tergenyei református templom harangja volt. A templomot 2008-ban lebontották, ekkor a nagypeszeki református gyülekezet tulajdonába került. 2015-ben az templomépítő ipolysági református gyülekezetnek ajándékozták.

Ünnepi istentisztelet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tergenyei templomot a 15. században építették, 1892-ben pedig átépítették. 1970-ben átengedték az evangélikusoknak használatra karbantartás fejében.

„A templom romjai sokáig fájdalmasan magasodtak a falu fölé, míg biztonsági okokból 2003-ban a Zsinati Elnökség 104/2003/ZsE szám alatti határozatában jóváhagyta annak lebontását. 2008-ban a község a templom romos falait költségmentesen lebontatta, a törmeléket ingyenesen elhordatta, az alapokat pedig meghagyta azzal a céllal, hogy idővel azokra egy épületet építtet temetési istentiszteletek céljából” – ezt már nt. Csernyík Magdolna, a hontfüzesgyarmati-fegyverneki lelkész mesélte portálunknak. Peszek és Tergenye ma már egy falut alkot, Peszektergenye (Sikenica) néven Zselíztől alig pár kilométerre.

Révész Tibor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Tergenye egy ideig Peszek filiája volt, majd később anyaegyházközség lett külön pappal.

A tergenyei templomból mára  csak a harangok maradtak meg. Az egyik a peszeki református templomba került, a másikat az ipolysági gyülekezetnek adományozták.

Mint Oros Zoltán, az Ipolysági Református Egyházközség gondnoka a Felvidék.ma kérdésére elmondta: „A gyülekezet már évek óta gondolkodott harangláb felállításán, mely megfelelően hívogatja Isten igéjéhez a hívőket.”

Izsmán Jónás, az ipolysági gyülekezet lelkésze (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Alig egy évtizede a parókiával és lelkészlakkal kombinált templom megépítésekor a gyülekezetnek már nem volt forrása templomtorony építésére, így döntöttek a harangláb állítása mellett.

A haranggal kapcsolatban megjegyezte, hogy

az adományként kapott harangot 1851-ben öntötték, a szabadságharc bukása után beolvasztott ágyúkból készítették.

Több mint százötven évig szolgálta a tergenyei református gyülekezetet.

Csernyík Magdolna (j.) a harang történetéről mesél (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A faszerkezetű harangláb Soltész Béla presbiter tervei alapján készült el. A munkálatokból több gyülekezeti tag is jelentős részt vállalt. A templom bejárata mellett, szolid kerítéssel körbevett terülten állították fel a haranglábat.

Soltész Béla a több mint százhetven esztendős harangot és annak vázát felújította. „Tervünk az volt, hogy ami megmenthető, ami továbbvihető, az kerüljön vissza” – szögezte le a gondnok.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A költségek egy részét önerőből állták. A választási ciklusát a napokban záró ipolysági képviselő-testület az idei évben ötezer eurós támogatást adott a munkálatok befejezéséhez. Ebből készült el a harangláb míves, kelyhet formázó aljzata, a kerítés, valamint a térkővel borított terület.

November második vasárnapján még mechanikusan, harangkötél meghúzásával kongatták meg a harangot, de már tervben van a harangozás elektronizálása.

Régi – új harang (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)
Az Ipolysági Református Egyházközség ünnepi istentiszteletét az alábbi linken tekinthetik meg. 
(Pásztor Péter/Felvidék.ma)