A magyar kultúra napja alkalmából tartott kultúrműsor előtt 2023. január 22-én Királyfiakarcsán egyperces néma csenddel emlékezett 150 felvidéki magyar Duray Miklósra és Smuk Andrásra.

A Petőfi Baráti Társulás elnöke, Erdős Péter üdvözlő köszöntőjében kitért arra, hogy decemberben két olyan nagy magyar személyiség távozott sorainkból, akik életük során a magyarság érdekeit képviselték, munkásságuk felbecsülhetetlen érték, veszteségük nehezen pótolható, nem csak megőrizzük emléküket, hanem azon leszünk, hogy méltók legyünk folytatni a ránk hagyott szellemi örökségüket. 

Duray Miklós több alkalommal volt a Petőfi Baráti Társulás vendége. Smuk András három ízben tartott előadást a Társulás rendezvényein, sikerült szoros kapcsolatot kiépítenie a csallóközi magyarokkal, akiket rendszeresen meghívott az Europa-Club, valamint további ausztriai magyar rendezvényekre. Szeretnénk, ha tudnák azok a személyek, munkatársak, barátok, nem utolsósorban a közeli családtagok, hogy mély együttérzésünket fejezzük ki haláluk kapcsán.

A Petőfi Baráti Társulás nevében:

Molnár Ilona,
a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja