Fotó: Jandura Péter/Felvidék.ma

Duray Miklós január 17-i temetésén a gyászoló közösség a család kérésére adományt helyezhetett el a Carissimi Nonprofit Alap javára a kijelölt adományládákba, melyek felnyitására és az adományok összegzésére Füleken, január 25-én került sor.

Zupko Mária és Zupko Teréz, a Carissimi Nonprofit Alap kuratórium tagjai, Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója és a felajánlást tevő család részéről Hahnné Duray Éva megállapították, hogy az adományládákban euró és forint pénznemekben is voltak felajánlások, melyek összege 2420 euró és 122 ezer forint volt, amit a civil szervezet számláján helyeztek el.

Fotó: Jandura Péter/Felvidék.ma

Duray Miklós búcsúztatásán az ökumenikus gyászszertartáson a csallóközi Nyékvárkonyban szolgáló Zsidó János esperesplébános tartotta a katolikus szertartást, aki a Carissimi kuratóriumának tagja.

Zsidó János atya a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok nevében köszönetét fejezte ki az adományokért. Megjegyezte, hogy az anyagi segítségre ezeknek a családoknak azért van nagy szükségük, mert a gyerekek ellátása során speciális igények merülnek fel, amelyekre sok esetben a családok jövedelme nem elegendő.

Fotó: Jandura Péter/Felvidék.ma

Zupko Mária, a kuratórium tagja szerint az anyagi hozzájárulások iránti kérelmek folyamatosan érkeznek a szervezethez, ezért megköszönte a Duray családnak a nemes felajánlást és a búcsúztatón résztvevők nagylelkű adományozását. 

A Carissimi tevékenységéről honlapukon bővebben is olvashatnak az érdeklődők.

(Jandura Péter/Felvidék.ma)