Dr. Barta Zsófia Zsuzsanna (Fotó: Balassa Zoltán)

A Bocskai Keresztyén Társaság (BKT) február 3-án megkoszorúzta Bocskai István erdélyi fejedelem emléktábláját a kassai Fő u. 67-es számú házon, ahonnan két éven keresztül irányította országát. Angyalainak nevezett hajdúi élén érkezett Kassára és a dómot visszaadta a protestánsoknak, akiktől azt erőszakkal vették el. Ő volt az egyetlen a fejedelmek sorában, aki győztesen tudta befejezni csatározásait. A bécsi béke (1606. június. 23.) vallásszabadságot biztosított a protestánsoknak. Egy időre fellélegezhettek!

Nem sokáig élvezhette ennek gyümölcseit, mert még annak az évnek a végén meghalt. A kassai székesegyházban ravatalozták fel. Száz hajdú állt a ravatalánál állandóan díszőrséget. 1607. február 3-án szállították el földi maradványait Kassáról.

Göőz László, a BKT elnöke rövid beszédében a következőket mondta: „Immár sokadszor jöttünk itt össze emlékezni. Társaságunk alakuló ülése 2015 decemberében volt. Azon elfogadtuk alapszabályunkat, melyet igyekszünk betartani.

A legfontosabb törekvésünk a cselekvő hitvallás, a protestáns hagyományok megőrzése, a keresztyén élet és identitás átmentése, a református közösségek támogatása, az ökuménia vállalása, valamint Bocskai István fejedelemségének és munkásságának kutatása és népszerűsítése.”

Elénekeltük a Militaris conglaturatio című éneket, mely úgy kezdődik: „Az szép szabadságra, magyarság javára /törekedő jó urunk,/ Úri dicsőségből, mint Krisztus mennyekből,/ alászállott gyámolunk…”

Kassán orkánerejű szél fújt, ezért a koszorúzás után az egykori Andrássy-kávéházban a résztvevők elfogyasztottak egy kávét és ott tartottam meg ünnepi beszédemet. A fentieken kívül kiemeltem, hogy Bocskai letelepítette a hajdúkat, amivel visszavezette őket a békés polgári életbe. Ezért is nevezték őt Magyar Mózesnek.

Dr. Barta Zsófia Zsuzsanna konzul megtisztelte jelenlétével a rendezvényt és velünk együtt koszorúzott.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)